Gå til hovedindhold
Høring

Hobro - Døstrupvej 146 - Tillæg til miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug - Høring

Høringsfrist 15. december 2023 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse efter §16a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ejendommen Døstrupvej 146, 9500 Hobro.

  Sagsbeskrivelse

  Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 12.742 m2.  

  I dette tillæg godkendes:

  • Etablering af ensilageplads på 4.000 m2
  • Etablering af fastplads på ca.  2.300 m2, hvoraf der kan ligge dybstrøelse på max. 1.200 m2
  • Nyt udleveringsrum op ca. 215 m2.
   Der sker således ikke nogen udvidelse af produktionsarealet i staldene.

  Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

  Såfremt du har bemærkninger til ansøgningen, skal du sende dem til Mariagerfjord Kommune senest fredag den 15. december 2023. Bemærkninger skal sendes på mail landbrug@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.