Gå til hovedindhold

Hobro - Nedre Strandvej - Tilslutning og udledning af oppumpet grundvand - Midlertidig tilladelse

Klagefrist 21. juni 2023 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord fjord Vand er i gang med at etablere et klimasikringstiltag i Hobro bestående af en klimasluse og pumpe. WSP har i denne forbindelse på vegne af Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand ansøgt om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Mariager Fjord samt tilslutning til offentlig kloak.

  Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en midlertidig tilladelse, som giver ret til tilslutningen/udledningen, under forudsætning af en række vilkår.

  Tilladelsen er meddelt efter §28 stk. 1 og 3. iht. Miljøbeskyttelsesloven og kan ses under bilag her på siden.

  Du kan klage over afgørelsen

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Der er klagefrist onsdag den 21. juni 2023 og en evt. klage skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på klagenævnets hjemmeside.

  Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder, efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

  Spørgsmål og bemærkninger

  Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Matias Grønmo på matgr@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 24. maj 2023

  Bilag