Gå til hovedindhold

Mariager – Hobrovej 12B – Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg med teltoverdækning – Afgørelse

Klagefrist 22. juni 2023 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte gyllebeholder med teltoverdækning opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

    Det vurderes, at den anmeldte gyllebeholder med teltoverdækning kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

    Den anmeldte gyllebeholder med teltoverdækning kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugsloven.

    Sidst opdateret: 25. maj 2023

    Bilag