Gå til hovedindhold
Anmeldelse (landbrug)

Fårup - Skolebakken 31 - Anmeldelse af mindre dyrehold - Afgørelse

Klagefrist 13. august 2024 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte husdyrbrug opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, jævnfør fravigelsesregler i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 stk. 3. 

    Det vurderes, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. 

    Anmeldelsen om etablering af husdyrbruget kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.