Gå til hovedindhold
Anmeldelse (landbrug)

Fårup - Skolebakken 31 - Anmeldelse om etablering af produktionsareal til hobbydyrehold - Afgørelse

Klagefrist 13. august 2024 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

    Det vurderes, at det anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 245641 version 2. 

    Det anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.