Gå til hovedindhold
Afgørelse

Hobro - Døstrupvej 111 - Anmeldelse af skift mellem dyretype - Afgørelse

Klagefrist 12. juni 2024 kl. 23.59

Indhold

    Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

    Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 230616, version 3. 

    Det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.