Gå til hovedindhold
Høring

Hobro - Humlemarken - Udarbejdelse af Lokalplan og Kommuneplantillæg - Indkaldelse af idéer og forslag

Høringsfrist 28. februar 2024 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for et areal på Humlemarken. Du kan se området illustreret bilaget, du finder her på siden.

  Det omkranset areal er omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, hvor området ligger inden for to rammeområder, som begge er udlagt til erhverv.

  Den skraverede del inden for området er ikke omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, men arealet vil i forbindelse med kommuneplantillægget blive omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

  Der vil for området blive udarbejdet én lokalplan for området, som vil blive en sammenlægning af de eksisterende lokalplaner. Derudover vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som dækker hele området.

  Inden vi går videre med en ny planlægning for området indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning, som er at udlægge området til erhvervsformål i form af håndværks-, samt industri-, lager- og fremstillingsvirksomheder.

  Spørgsmål til debat i forudgående høring

  Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

  • Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i
   området?
  • Hvilke ændringer til en ny lokalplan vil være relevant i forhold til de eksisterende
   lokalplaner?

  Bemærkninger til planlægningen

  Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 28. februar 2024

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort

  Når du indsender høringssvar, kan dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordener til kommunens byråd og politiske udvalg.

  Lovgrundlag

  Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

  Spørgsmål og bemærkninger

  Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte Camilla Nielsen på tlf. 97113616 eller på camn4@mariagerfjord.dk.