Gå til hovedindhold
Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hobro - Stubberupvej 3 – Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM pligt og dispensation fra skovrejsning uønsket

Klagefrist 6. august 2024 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har foretaget en VVM-screening af ansøgte skovrejsningsprojekt på matr. 7b, Stubberup By, Ove og matr. 4c, Monstrup By, Rostrup på adressen Stubberupvej 3, 9500 Hobro. 

  Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at skovrejsning på ejendommen har en væsentlig indvirkning på miljøet, og projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om VVM pligt efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

  Du kan klage over afgørelsen
  Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber 6. august 2024 kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Vejledning om klageregler kan findes på Nævnenes hus hjemmeside.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 måneder efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til afgørelsen
  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kenneth Jensen, keje1@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 24.