Gå til hovedindhold
Tilladelse

Mariager - Gunderupvej 1, Viborg Vognmandsforretning - Indvinding 100.000 m3 grundvand til grusvask samt nedsivning af grusskyllevand - Tilladelse

Klagefrist 11. juni 2024 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har meddelt tilladelse til at indvinde af grundvand på op til 100.000 m3 årligt til grusvask samt tilladelse til nedsivning af grusskyllevand til grundvandsmagasinet i medfør af §19 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen er en fornyelse af en eksisterende tilladelse til boring med dgu nr. 58.394. Det forudsættes, at anlægget baseres på recirkulation. Ansøger er Viborg Vognmandsforretning.

  Tilladelsen meddeles som en del af Regionens tilladelse til samme sag og Regionen har forestået vvm-screeningen på sagen. 

  Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

  Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til afgørelsen skal sendes til Mariagerfjord Kommune inden den 11. juni 2024 til mail raadhus@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 14. maj 2024

  Bilag