Gå til hovedindhold

Politikere vedtager spilleregler for grøn energi

Mariagerfjord Kommune har fået principper for etablering af vedvarende energi

Borgmester Mogens Jespersen

Borgmester Mogens Jespersen

Indhold

  Der var trængsel på tilhørerbænkene, da byrådspolitikerne torsdag aften behandlede principper for placering af anlæg til produktion af vedvarende energi. Principperne sætter rammerne for etablering af VE-anlæg helt fra de allermindste solcelleanlæg på private boliger til de helt store multifunktionelle anlæg, der producerer energi via for eksempel vind, sol, brint og biogas.

  Borgmester Mogens Jespersen er glad for, at byrådet nu har vedtaget spillereglerne for fjordkommunens fremtidige grønne energiproduktion.

  - Alle danske kommuner har et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling, så vi kan komme i mål med de ambitiøse klimamål, som vi har forpligtet os til internationalt. Derfor er vi nødt til at tage stilling til hvor og ikke mindst, hvordan man kan etablere vedvarende energianlæg i vores kommune, siger Mogens Jespersen.

  Flere investorer har vist interesse for at etablere grøn energi i Mariagerfjord Kommune, men de har savnet nogle klare retningslinjer. Borgmesteren anerkender, at processen har været svær for både politikere og borgere.

  - Det er ikke nemt at finde plads til vedvarende energi, men vi skal jo finde nogle områder, hvor man kan investere i grønne energianlæg. Det er nødvendigt for klimaet, forsyningssikkerheden, vores lokale arbejdspladser og udviklingen for vores kommune. Hvis ikke vi tager ansvaret på os, kan det måske ende med, at andre tager beslutningerne hen over hovedet på os, siger borgmesteren.

  De nye principper peger på tre geografiske områder, hvor investorer kan søge om at placere store grønne energianlæg. Det drejer sig om et område nord for Hobro, et område nordøst for Sønder Onsild og et område vest for Als og Øster Hurup.

  Kommunens stiller krav om, at de store anlæg skal kunne producere grøn strøm på flere forskellige måder, eksempelvis i en kombination af sol, vind, biogas og brint. Det skaber nemlig en større forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af elnettet. Som led i arbejdet er der også gjort klart, hvordan borgerne bliver inddraget i processen, når konkrete projekter kommer på banen.

  Lokale energifællesskaber

  Principperne sætter også rammer for etablering af mellemstore anlæg, som energiforbrugende virksomheder og mindre landsbyer kan gå sammen om. Sådanne lokale energifællesskaber kan gøre det mere attraktivt at bo og drive virksomhed i lokalområdet, fordi energiforsyningen bliver billigere og mere stabil.

  - De stigende energipriser har gjort det dyrere at bo på landet og i vores mindre byer. Derfor er det godt, at man nu har muligheden for at gå sammen om at etablere fælles grønne energianlæg, som kommer alle i lokalområdet til gode, slutter borgmester Mogens Jespersen.

  Private boligejere kan også etablere små anlæg til at forsyne deres egen ejendomme. Disse er omfattet af planlovens landzonebestemmelser og skal ligge i direkte tilknytning til ejendommen eller opføres på eksisterende bygningselementer.

  Sidst opdateret: 28. april 2023