Gå til hovedindhold

Unge med indlæringsvanskeligheder

Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder

Indhold

  Baggrund

  I 2009 beslutter Mariagerfjord Kommune at oprette ”Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder”, fordi man finder, at særligt denne gruppe unge har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge har brug for en mere specialiseret og håndholdt indsats.

  Målgruppe

  Målgruppen er unge mennesker mellem 18 og 39 år, som er sent udviklede og/eller mentalt handicappede.

  Psykiske funktionsnedsættelser:

  • Intellektuelle / kognitive funktionsnedsættelser
  • Hjerneskade – medfødte / erhvervede
  • Udviklingshæmning
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Autisme
  • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

  Kendetegnende for de unge er, at de har brug for forudsigelighed, stabilitet og kontinuitet. De har brug for længere tids oplæring og optræning i rutineprægede arbejdsopgaver.

  Faggrupper

  Der er ansat to arbejdsmarkedsvejledere i Jobtræningsforløbet. Den ene er uddannet maskinarbejder og har taget voksenunderviseruddannelse. Den anden er uddannet socialrådgiver. Arbejdsmarkedsvejlederen fungerer både som jobkonsulent og mentor for den unge.
  Endvidere er der tilknyttet en fast socialrådgiver fra Jobcenter Mariagerfjord, som varetager myndighedsopgaven.

  Normering

  Der er plads til i alt 24 unge i Jobtræningsforløbet.

  Faglig tilgang og metode

  Forløbet strækker sig i alt typisk over 1½ - 2 år. De unge kommer i håndelags afklaring på Specialenheden i 3 måneder. Tiden benyttes til at finde ud af, hvilke kompetencer den enkelte besidder og hvor der er behov for en ekstra indsats. I denne periode er det ligeledes arbejdsmarkedsvejlederens opgave at opnå et godt kendskab til den unge samt opbygge en god relation.

  Efter 3 måneders håndelagsafklaring skal den unge i en privat virksomhed, hvor formålet er optræning i en specifik stilling, som fører til ansættelse på enten ordinære vilkår eller i fleksjob – et såkaldt jobtræningsforløb, som strækker sig over 1½-2 år.

  Det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave at finde en konkret virksomhed, som kan tilgodese den unges behov. I jobtræningsforløbet følger arbejdsmarkedsvejlederen tæt op med den unge og arbejdsgiver for at hjælpe den unge tilrette på virksomheden. De unge har brug for forudsigelighed, struktur, stabilitet, guidning, optræning og fastholdelse – og det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave at understøtte og sikre dette på virksomhederne. Det er altid muligt for arbejdsgiveren at ringe til arbejdsmarkedsvejlederen.

  De unge profiterer af meget konkrete anvisninger på, hvordan de agerer på virksomheden, hvorfor det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave hele tiden at være tæt på den unge, så evt. problematikker kan løses hurtigt.

  Udover tæt opfølgning i jobtræningsforløbet, hjælper arbejdsmarkedsvejlederen også den unge i private forhold, hvis der viser sig problemer i forhold til fx fremmøde på virksomheden. Et eksempel kunne være at hjælpe den unge til egen læge, hvis den unge har helbredsproblemer. Mange af de unge er tilknyttet hjemmevejledning. Arbejdsmarkedsvejlederen har en tæt kontakt med hjemmevejlederen, så evt. opståede problematikker af mere privat karakter kan løses hurtigt.

  Ved afslutningen af jobtræningsforløbet skal arbejdsmarkedsvejlederen lave beskrivelse af forløbet, hvorefter sagsbehandler beslutter, hvad der videre skal ske.

  Indsatser

  Jobtræningsforløbets overordnede indsats er at hjælpe unge borgere mellem 18 og 39 år med indlæringsvanskeligheder til at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen er fordelt med en håndelags afklaring på værkstederne på Specialenheden i 3 måneder og herefter et håndholdt jobtræningsforløb på 1½-2 år på en konkret virksomhed med tæt opfølgning af den unge.

  Dagstaksten for et jobtræningsforløb udgør pr. 30. juni 2016 264 kr.

  Samarbejdspartnere

  Jobtræningsforløbet samarbejder med virksomheder i og omkring Mariagerfjord Kommune. Det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave hele tiden at være opdateret på, hvad der sker på arbejdsmarkedet for at kunne finde de relevante virksomheder til de unge. Gennem tiden er der samarbejdet med virksomheder, så som:

  • Sintex
  • NOPA
  • Kruse Vask
  • Rold Gl. Kro
  • Diverse dagligvarebutikker

  Udover virksomhederne samarbejder arbejdsmarkedsvejlederne også med den unges pårørende, egen læge, hjemmevejleder og andre, som har afgørende betydning for den unges tilknytning til arbejdsmarkedet, fx fysioterapeut eller psykolog.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Kontakt

  Specialenheden

  Sverigesvej 3

  9560 Hadsund

  Telefon: Tlf. 97 11 47 70