Gå til hovedindhold

Klippekortordning - tilbud til ældre

Borgere, der oplever ensomhed som en udfordring i hverdagen og/eller borgere, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk bistand ugentligt, og som ikke har mulighed for at udføre aktiviteterne på egen hånd eller med eget netværk, kan få et klippekort.

Indhold

  Klippekortordning

  Du kan tilbydes et klippekort med 12 klip, hver af én times varighed.
  Klippekortet er fleksibelt. Aktiviteterne skal leveres i hele timer.

  Der er ikke nogen begrænsning på, hvornår du i øvrigt skal have opbrugt klippene.

  Formålet med klippekortet er at understøtte livskvaliteten for borgere der modtager hjemmehjælp.

  Borgere, der oplever ensomhed som en udfordring i hverdagen og/eller borgere, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk bistand ugentligt, og som ikke har mulighed for at udføre aktiviteterne på egen hånd eller med eget netværk, kan få et klippekort.

  Hvis du ønsker, at søge om et klippekort kan du henvende dig enten til den medarbejder der kommer i dit hjem, eller til Myndighed/Visitation.

  For at søge om klippekortet skal du vide hvad du kunne tænke dig, at bruge klippekortet til.

  Når du har brugt de 12 klip på klippekortet, og hvis du ønsker nye klip, kan du henvende dig til den medarbejder, der kommer i dit hjem. Denne kan være behjælpelig med, at du får fornyet klippekortet.

  Oplevelser i dit nærområde/udenfor hjemmet

  • Gåture, cykelture på dobbeltcykel eller fælles ture med andre.
  • Dagligvare indkøb eller shopping ture.
  • Foredrag, udstillinger, koncerter, cafébesøg eller andet.
  • Besøge et pleje- eller aktivitetscenter og deltage i de åbne tilbud.
  • Deltage i spisegrupper, banko, kortspil e.lign
  • Ledsagelse til venner, bank, specialbutikker, hospital, læge el. lign

  Hjælp og hygge i hjemmet

  • Hjælp til at lave dine livretter, eller bage en kage.
  • Se i fotoalbum eller se en god film.
  • Avislæsning, højtlæsning eller kortspil.
  • Hjælp til computer eller indstilling af tv kanaler
  • Praktiske opgaver som fx oprydning og sortering

  Emotionel, tankemæssig og social kontakt

  • Lytte, samtale/god snak
  • Musik, film og højtlæsning, evt. sammen med andre
  • Hyggelig tilstedeværelse og holde i hånd

  Du kan ikke modtage hjælp til håndværksmæssige opgaver, snerydning, havearbejde eller hovedrengøring.

   

  Du kan henvende dig enten til den medarbejder der kommer i dit hjem, eller tage kontakt til Myndighed/visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Det tilstræbes, at det er den samme medarbejder som normalt kommer i dit hjem, der også hjælper dig med aktiviteter i forbindelse med klippekortet.

  Du skal aftale brug af klippekortet sammen med den medarbejder, der kommer i dit hjem.

  Aktiviteterne skal aftales minimum en uge inden afvikling.

  Aktiviteterne skal afvikles mellem kl. 10 og kl. 17 på hverdage.

  Udgifter, der er forbundet med afvikling af aktiviteter for borger og medarbejder, f.eks. transport, indgang, forplejning, skal du selv betale.

  Lov om Social service § 83

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Hjemmeplejen

  Hjemmepleje

  Hjemmeplejen er et tilbud til dig, som har ting i din hverdag du ikke selv kan klare.

  Sidst opdateret: 2. maj 2023

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48