Annonceringer


8970 Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Oue - Boligområde ved Kirkesvinget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 96/2016 og Kommuneplantillæg nr. 13

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 28-09-2016

Hadsund - Erhvervsområde ved Stadionvej og Ved Stranden - Forslag til Lokalplan 103/2016

Læs mere Høring (Offentlig høring) 27-09-2016

Nedrivningsegnede ejendomme søges

Læs mere Information 27-09-2016

Lungekor i Hadsund

Læs mere Information 22-09-2016
Læs alle annoncer