Annonceringer


Assens - Edderupvej - Endelig vedtagelse af Lokalplan 101/2016 og Kommuneplantillæg nr. 18.

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 26-08-2016

9550 Mariager - Fælledvej 16 - Naturgenopretningsprojekt - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 24-08-2016

Hadsund - Erhvervsområde ved Stadionvej og Ved Stranden - Forslag til Lokalplan 103/2016 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 24-08-2016

Hadsund - En del af Teglbakkevej - Nedklassificering til privat vej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 23-08-2016

Valsgård - Invitation til borgermøde - Nyt boligområde nord for Valsgård - Invitation

Læs mere Information (Invitation) 23-08-2016
Læs alle annoncer