Annonceringer


Oue - Matr.nr. 9H, Kielstrup by - Arealoverførsel af landbrugsjord til pumpestation - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 23-06-2016

9500 Hobro - Humlemarken 5 - Etablering og drift af Hobro Genbrugsplads - Miljøgodkendelse

Læs mere Afgørelse (Miljogodkendelse virksomhed) 23-06-2016

9500 Hobro - Kielstrupvej 13 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Anmeldelse Landbrug

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 22-06-2016

Øster Hurup - Boligområde ved Klydevej og Gl. Hedegaardsvej - Forslag til Lokalplan 104-2016 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 21-06-2016

Er du erhvervsaktiv og har diabetes2, KOL, Hjertekarsygdom, Knogleskørhed eller kræft?

Læs mere Information 21-06-2016
Læs alle annoncer