Gå til hovedindhold

Kontrolgruppen

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen

Indhold

  Der er tale om socialt bedrageri, hvis der udbetales offentlige ydelser til personer, der ikke er berettiget hertil. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, fleksydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri, hvis der samtidig udbetales kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge eller lignende.
  Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at personen ikke er klar over, eller opmærksom på, hvilke oplysninger personen har pligt til at give kommunen

  Eksempler på socialt bedrager kan være:
  - et par, som har adresse hver for sig, men som reelt har fælles husførelse og lever sammen.
  - en person, som modtager offentlige ydelser, og som samtidig alligevel arbejder.
  - et ungt menneske på forsørgelsesydelse, som har adresse hos en ven, men reelt bor hos sine forældre.
  - En virksomhed, hvor der foregår sort arbejde.
  Ser du noget af ovenstående eller andet, som du undrer dig over, så modtager vi meget gerne et opkald fra dig, eller en skriftlig anmeldelse. Du kan være anonym, og du må gerne ringe og få vejledning, hvis du er i tvivl om det forhold, du kender til, har interesse for Kontrolgruppens indsats mod socialt bedrageri.

  Sådan anmelder du
  Du kan anmelde både med navn og som anonym. Hvis du vælger ikke at være anonym, vil den anmeldte blive bekendt med din identitet, hvis han eller hun anmoder om aktindsigt. Hvis du anmelder telefonisk, skal du starte med at fortælle, du gerne vil anmelde anonymt.

  Isabella 97 11 31 40
  Mads 97 11 35 68

  Helhedsorienteret sagsbehandling betyder, at oplysninger angivet ét sted i kommunen kan blive udvekslet med andre afdelinger i det omfang, der er relevant for at forhindre bedrageri. Kontrolgruppen arbejder på tværs af kommunens afdelinger, og desuden med andre offentlige myndigheder som eksempelvis Politi, Udbetaling Danmark og SKAT foruden Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, STAR, SIRI, SØIK og mange flere.

  Kommunens kontrolindsats skal sikre, at sociale ydelser udbetales på korrekt grundlag, og ydelser udbetalt på et ukorrekt grundlag kommer tilbage til kommunen.
  Kontrolgruppens arbejde består i dels at forebygge, og dels i at opdage og klarlægge snyd med sociale ydelser med og uden ond vilje.
  Snyd med sociale ydelser er uacceptabelt i Mariagerfjord Kommune idet den:
  - Har negativ indvirkning på Mariagerfjord Kommunes økonomi, som finansierer velfærdsydelser
  - Støder borgeres retsbevidsthed og svækker tilliden til Mariagerfjord Kommune
  - Skaber mistænkeliggørelse af de borgere, som reelt er berettigede til ydelser
  Kontrolgruppens arbejde er derfor understøttende for den kommunale økonomi og den gensidige tillid mellem borger og kommune.

  Sidst opdateret: 12. december 2022