Gå til hovedindhold

Uddannelse og opkvalificering

Vi har mange muligheder for at hjælpe dig og dine medarbejdere med uddannelse og opkvalificering. Læs mere om vores forskellige tilbud.

Indhold

  Hjælp til uddannelse og opkvalificering

  Tag en ledig jobkandidat i virksomhedspraktik og få mulighed for at vurdere og opkvalificere en potentiel medarbejder.

  Du kan få en jobkandidat i virksomhedspraktik, inden du beslutter, om du fortsætter ansættelsen - enten som løntilskud eller fast job. Samtidig bliver jobkandidaten opkvalificeret og får erfaring, som fungerer som springbræt til et fast job - i din eller en anden virksomhed.

  Det praktiske
  Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden.

  Er der behov for kurser inden kandidaten starter i virksomhedspraktik, tilrettelægger vi den nødvendige opkvalificering i samarbejde med dig.

  Varighed

  • For dagpengemodtagere er perioden typisk fire uger.
  • For nyuddannede er der mulighed for otte ugers praktik.
  • For andre typer af ledige jobkandidater uden erhvervserfaring og lang ledighed kan perioden være op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

  Hvordan får jeg en virksomhedspraktikant?

  Hvis du ikke selv har en kandidat, hjælper vi dig med at finde den rette. Kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Har du selv fundet en kandidat, du ønsker at få i virksomhedspraktik, skal du ansøge om at oprette virksomhedspraktikken på VITAS.

  Se vejledning på vitas.dk

  Virksomhedspraktikken må først begynde, når den er godkendt af kandidatens jobcenter.

  Krav

  • Du kan ikke oprette virksomhedspraktik for en ledig, som senest har været ansat i din virksomhed.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud og i virksomhedspraktik
  • Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.
  • Stillingen skal være egnet til, at kandidaten efterfølgende kan ansættes på normale vilkår.

  Når du ansætter ledige kandidater, kan du få tilskud til opkvalificering. På den måde bliver kandidater opkvalificeret, så de matcher dine jobkrav. Det udvider ansøgerfeltet til din ledige stilling.

  Du kan få tilskud til alle former for opkvalificering. Det kan for eksempel være kurser i hygiejne, truckcertifikat, it-kurser eller sprogundervisning.

  Hvem kan få tilskud til opkvalificering?

  • Kandidater, som har været ledig i 12 måneder, kan få tilskud til opkvalificering.
  • Er kandidaten under 30 år, er det kun 6 måneder.

  Der er ikke et krav til perioden for ledighed for kandidater, der får sygedagpenge, førtidspension eller revalideringsydelse eller nyuddannede kandidater med handicap.

  Sådan gør du
  Kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62, og så hjælper vi dig med at finde kandidater eller få søgt tilskud til opkvalificering, hvis du selv har fundet en kandidat.

  Betingelser

  • Opkvalificeringen skal ligge ud over normal oplæring.
  • I må ikke modtage løntilskud eller andre ydelser til den ansatte.

  Du kan få tilskud til vikarer, mens dine medarbejdere er på efteruddannelse.

  Du kan ansætte en eller flere ledige som vikarer i op til 6 måneder og få tilskud til vikarernes løn, hvis en eller flere af dine medarbejdere skal på lønnet efteruddannelse. Det kaldes jobrotation.

  Alle dine medarbejdere kan deltage i jobrotation - undtagen dem med lange videregående uddannelser

  Tilskud

  • Du skal betale sædvanlig løn til medarbejderen på efteruddannelse og overenskomstmæssig eller sædvanlig gældende løn til vikaren.

  Betingelser

  • Vikaren I ansætter, skal have været ledig i mindst 6 måneder.
  • Vikaren skal løse de samme opgaver, som den faste medarbejder løser
  • Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge

  Sådan gør du
  Kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62 - så hjælper vi dig med at planlægge jobrotationen i samarbejde med dig og de relevante uddannelsesinstitutioner. Vi hjælper også med at finde vikarer til din virksomhed.

  Ansæt en voksenlærling og styrk din virksomhed med de rette kompetencer.
  Lærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes, og I kan som virksomhed modtage et tilskud.

  Fordelen ved at ansætte en voksenlærling er ofte, at vedkommende allerede har erhvervserfaring, og fra starten er klar til at tage et større ansvar.

  I kan ansætte en kandidat som voksenlærling, når han eller hun er:

  • ufaglært og har mere end to måneders ledighed
  • faglært med forældet uddannelse og har mere end 2 måneders ledighed
  • faglært med mere end 6 måneders ledighed, som har uddannelsesaftale inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft
  • faglært med mere end 12 måneders ledighed
  • ledig med mindre end 2 måneders ledighed, som har uddannelsesaftale inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft
  • ufaglært – i beskæftigelse, som har uddannelsesaftale inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft.

  Tilskuddet til en voksenlærling varierer. Det afhænger af kandidatens uddannelsesbaggrund og eventuelle ledighedslængde.

  I skal betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget. I kan anmode om løntilskud via virk.dk:

  I skoleperioderne kan I søge tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag:

  Din virksomhed skal være godkendt til at uddanne lærlinge. Er din virksomhed ikke godkendt, eller er du i tvivl, så kontakt nærmeste erhvervsskole.

  Vi hjælper dig
  Du er altid velkommen til at ringe til Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62, hvis du vil høre mere om voksenlærlinge eller har spørgsmål.

  Læs mere om reglerne for voksenlærling

  Sidst opdateret: 29. august 2022

  Kontakt

  Virksomhedsservice Mariagerfjord

  Fagenheden Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97113362

  E-mail: v.service@mariagerfjord.dk