Gå til hovedindhold

Fastholdelse og sygdom

Her finder du informationer om fastholdelse og håndtering af sygdom i din virksomhed.

Indhold

  Hvis sygdom påvirker din evne til at arbejde på fuld tid, er der flere muligheder for at få støtte til at bevare dit job og undgå langvarig sygemelding:

  1. Jobcenter Mariagerfjord: Du kan søge rådgivning hos Jobcenter Mariagerfjord, hvor erfarne beskæftigelseskonsulenter er tilgængelige, for at hjælpe dig med at finde løsninger, selv før du behøver at sygemelde dig.
  2. Praktiserende læge: Med dit samtykke kan din læge sende en anbefaling til kommunen (LÆ 165 - "Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling"), hvor de kan anbefale, at du som patient modtager støtte eller anden hjælp i forbindelse med din sygdom.
  3. Arbejdsgiver og tillidsrepræsentant: Med din tilladelse kan din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant henvende sig sammen med dig, for at få rådgivning om mulighederne for at fastholde dig på din arbejdsplads.

  Disse ressourcer er tilgængelige for at hjælpe dig med at håndtere sundhedsudfordringer, der påvirker dit arbejde og træffe de bedste beslutninger for din situation.

  Kontakt Jobcenter Mariagerfjord for mere info om fastholdelse på telefon 97113300.

  Hjælp til fastholdelse og sygdom

  Du skal melde sygefravær senest fem uger fra første fraværsdag.

  Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

  Delvis sygemelding

  Det er også en mulighed, at medarbejderen ikke er væk fra arbejdspladsen under sygdom, men arbejder på nedsat tid. Så er medarbejderen delvis sygemeldt.

  Din virksomhed kan søge refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist sygemeldte ikke er på arbejde.

  Søg om refusion af sygedagpenge

  Normalt skal din virksomhed udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du betaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

  Frist for at søge om refusion af sygedagpenge

  • Fristen for at melde sygefraværet og anmodning om refusion er senest fem uger efter første sygefraværsdag.
  • Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

  Medarbejderen betragtes som raskmeldt, når sygefraværet er på mindre end fire timer om ugen.

  Du raskmelder en medarbejder, når du søger om den sidste sygedagpengerefusion og markerer i ansøgningen, at medarbejderen har gentoptaget arbejdet.

  Delvis raskmelding
  Du kan aftale med din medarbejder, at han/hun starter på nedsat tid og efterhånden trapper op i tid. En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at medarbejderen på ny skal sygemeldes i en længere periode.

  Din virksomhed kan få refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist raskmeldte ikke arbejder. Den delvise raskmelding skal godkendes.

  En aktiv sygdoms- og fastholdelsespolitik er vigtig, men kan ikke stå alene. Et tidligt etableret samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden, praktiserende læge, faglige organisationer og Jobcentret kan være med til at opnå kortere sygefraværsperioder eller måske hindre, at der opstår en fraværsperiode.

  Kontakt Jobcenter Mariagerfjord for mere info om fastholdelse på tlf. 97113300.

  Hvis din medarbejder er i risiko for at være sygemeldt mere end 8 uger, kan du anmode om tidlig opfølgning - også kaldet Fast Track.

  Det betyder, at din medarbejder får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

  Du kan anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion på virk.dk.

  Læs mere om tidlig opfølgning/fast track for løb på star.dk

  Medarbejdere med en funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, som kompenserer for deres funktionsnedsættelse.

  Målet med ordningen er at gøre det muligt for medarbejdere med en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at din medarbejder kan udføre sit arbejde.

  Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

  Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.

  Har du en medarbejder med en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

  Medarbejderen skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året.

  Aftalen er mellem dig og medarbejderen og godkendes af Ydelsesservice. 

  Søg om en §56 aftale her

  Gør din medarbejder til mentor og bliv bedre som virksomhed til at støtte nye og sårbare medarbejdere.

  Mentoruddannelsen giver din medarbejder viden og værktøjer til at være mentor for nye og sårbare medarbejdere med udfordringer. At være mentor handler ikke kun om faglig oplæring, men også at lære nye og sårbare medarbejdere at begå sig blandt kolleger, møde til tiden eller lignende.

  Fordele ved mentoruddannelsen

  • Hurtigere indslusning og større arbejdskraft fra nye medarbejdere
  • Basis for større mangfoldighed i virksomheden
  • Naturlig glæde ved at hjælpe en ny kollega videre i arbejdslivet og på den måde gøre en forskel
  • Virksomhedens sociale profil styrkes

  En medarbejder med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan bevilges personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

  En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som medarbejdere med funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

  Læs mere om personlig assistance.

  Har din ansatte fået bevilget personlig assistance, og skal du anmode om udbetaling af personlig assistance, skal du uploade anmodningsblanketten fra star.dk og den der yder den personlig assistances lønsedler. Send anmodningsblanket.

  Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

  Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

  Læs mere om isbryderordningen.

  Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang.

  Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

  • Ansøger har et handicap
  • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

  Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

  Læs mere om fortrinsadgang.

  Sidst opdateret: 22. november 2023

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Jobcenter Mariagerfjord

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 33 00