Gå til hovedindhold

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du har haft en dårlig oplevelse med kommunen, eller ønsker at klage over kommunen. Hvis du eksempelvis har modtaget en afgørelse fra kommunen, som er vanskelig at forstå, eller du er faret vildt i det kommunale system.

Billede af Borgerrådgiver

Borgerrådgiver Diana Allas Opperby Christensen

Indhold

  Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

  Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med de rigtige mennesker i kommunen, for at din sag kan blive løst.

  Borgerrådgiveren kan ikke ændre på afgørelser, men kan hjælpe med at forstå dem, vejlede i klagemuligheder og skabe eller genskabe dialogen med kommunen.

  Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

  Sådan kontakter du borgerrådgiveren

  Du er velkommen til at ringe til borgerrådgiveren. Hvis borgerrrådgiveren er optaget, så læg en besked med navn og telefonnummer, så vil du blive ringet op. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  Du kan også kontakte borgerrådgiveren skriftligt. Det anbefales at bruge din digitale postkasse på www.borger.dk. Under modtager vælger du Mariagerfjord kommune og i underkategori vælger du Borgerrådgiver. Du vil få svar indenfor 10 arbejdsdage. Se kontaktoplysninger med link nederst på siden. 

  • Hvis en afgørelse fra kommunen er svær at forstå.
  • Informere og rådgive om, hvordan borgere klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle ens klage.
  • Hjælpe med at få genskabt dialogen med kommunens medarbejder, hvis der er opstået konflikter i en sag.
  • Vurdere klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.
  • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og dialogen med borgeren kan blive bedre.
  • Bistå i en sag, som en borger er utryg ved - herunder hjælpe med at forberede samtalen og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.
  • Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed.
  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen.
  • Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.
  • Behandle klager over politiske beslutninger (f.eks. serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.
  • Ansættelsesforhold i kommunen.

  Det er vigtigt, at borgerne oplever Mariagerfjord Kommune som en professionel, troværdig og løsningsorienteret kommune og samarbejdspartner. Den oplevelse skal blandt andet formes igennem dialogen med kommunens medarbejdere og firmaer, der løser opgaver på vegne af kommunen. Principperne er retningsgivende for, hvad Mariagerfjord Kommune vurderer som god borgerkontakt, og hvordan kommunens medarbejdere bør optræde i forhold til borgerne.

  Mariagerfjord Kommune forventer, at kommunens medarbejdere optræder høfligt, hensynsfyldt og imødekommende overfor borgerne, og på en måde der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. Der er dog også en forventning om, at borgernes opførsel overfor medarbejderne er ordentlig, så borgeren deltager i dialogen på en sober og saglig måde.

  Der lægges i den forbindelse vægt på:

  • at borgere og samarbejdspartnere oplever en fleksibel og meningsfuld behandling af deres henvendelse til kommunen.
  • at den telefoniske betjening af henvendelser via omstillingen er optimal, så borgeren bliver omstillet til den rette medarbejder uden unødig ventetid.
  • at medarbejderen finder frem til den rette kollega, der kan ringe tilbage til borgeren med svar på spørgsmål, eller give en melding på, hvornår der kan forventes svar, hvis medarbejderen ikke selv kan besvare borgerens spørgsmål. Ved telefoniske henvendelser skal borgeren kontaktes indenfor 24 timer.
  • at alle skriftlige henvendelser fra borgere til kommunen bliver besvaret skriftligt og hurtigt. Borgeren skal have kvittering for, at kommunen har modtaget henvendelsen, at sagen er under behandling og hvornår der kan forventes svar.
  • at kommunikationen med borgeren så vidt muligt bliver håndteret gennem færrest mulige medarbejdere.

  Her kan du læse Mariagerfjord Kommunes principper for god borgerkontakt.