Gå til hovedindhold

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du har haft en dårlig oplevelse med kommunen, eller ønsker at klage over kommunen. Hvis du eksempelvis har modtaget en afgørelse fra kommunen, som er vanskelig at forstå, eller du er faret vildt i det kommunale system.

Billede af Borgerrådgiver

Borgerrådgiver Diana Allas Opperby Christensen

Indhold

  Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

  Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med de rigtige mennesker i kommunen, for at din sag kan blive løst.

  Borgerrådgiveren kan ikke ændre på afgørelser, men kan hjælpe med at forstå dem, vejlede i klagemuligheder og skabe eller genskabe dialogen med kommunen.

  Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

  Sådan kontakter du borgerrådgiveren

  Du er velkommen til at sende en mail. Vælger du at sende en mail, må din mail ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

  Du kan også ringe til borgerrådgiveren. Hvis borgerrådgiveren er optaget, så læg venligst en besked med navn og telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

  Brug din digitale postkasse på www.borger.dk, hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger til borgerrådgiveren.

  • Hvis en afgørelse fra kommunen er svær at forstå.
  • Informere og rådgive om, hvordan borgere klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle ens klage.
  • Hjælpe med at få genskabt dialogen med kommunens medarbejder, hvis der er opstået konflikter i en sag.
  • Vurdere klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.
  • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og dialogen med borgeren kan blive bedre.
  • Bistå i en sag, som en borger er utryg ved - herunder hjælpe med at forberede samtalen og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.
  • Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed.
  • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen.
  • Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.
  • Behandle klager over politiske beslutninger (f.eks. serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.
  • Ansættelsesforhold i kommunen.