Gå til hovedindhold

Trafikhavne

Trafikhavnene er de større havne, hvorfra der blandt andet fragtes erhvervsmæssigt gods.

Indhold

  Trafikhavne

  Havnene har indtægter i form af skibs- og vareudgifter. Desuden er der indtægter fra udleje af bygninger.

  De skibe, der anløber havnene ved Mariager Fjord, har stor dybgang. Derfor er det nødvendigt at uddybe sejlløbet Øst for Hadsund. Sejlløbet oprenses hvert år. Det oprensede materiale deponeres på et godkendt sted i Kattegat.

  Udgifterne til oprensningen fordeles blandt trafikhavnene i forhold til deres omsætning (skibs- og vareafgifter). Oprensning sker med privatejet sandsugerfartøj.

  Sejlløbet skal efter vedtægterne have en dybde på 5,7 m og en bredde på 25 m. Lovgivningen stiller i øvrigt krav om lodsassistance for de større skibe, der anløber Mariager Fjord.

  Trafikhavnene modtager skibe i international fart. Derfor stiller den internationale søfartsorganisation IMO og EU krav om terrorsikring af havnene. Beredskabet opretholdes døgnet rundt hele året.

  I havnene kan skibene komme af med affald herunder olieaffald.

  Det daglige arbejde på havnene varetages af skibsmæglere. Havnefogeder assisterer ved skibsanløb.

  Sidst opdateret: 17. november 2023

  Kontakt

  Trafik og Anlæg

  Telefon: 97113000

  E-mail: Trafik@mariagerfjord.dk