Gå til hovedindhold

Jord

Kommunen udfører en række opgaver inden for jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.

Der er særligt fokus på at beskytte grundvandet/drikkevandet. Den der forurener, kan drages til ansvar.

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed.