Gå til hovedindhold

Landbrugstilsyn

Husdyrbrugets størrelse afgør, hvor tit, der skal føres tilsyn. På tilsynet kontrolleres blandt andet dyreholdets størrelse, opbevaring af gødning, 10 års beholderkontrol, 5 års beholderkontrol ved krav om gyllealarm, afløbsforhold, gødningsregnskab m.m.

Indhold

  Mariagerfjord Kommune udfører tilsyn hos alle husdyrbrug, der har 3 DE (dyreenheder) eller flere.

  Husdyrbrugets størrelse afgør, hvor tit der skal føres tilsyn:

  • Husdyrbrug med en § 11, § 12 eller § 33 miljøgodkendelse skal have tilsyn mindst hvert 3. år.
  • Husdyrbrug med en § 10 tilladelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Landbrug med en § 16 tilladelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Husdyrbrug over 3 DE skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Pelsdyrfarme uden en miljøgodkendelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år.

  Ved tilsynet gennemgås primært regler fastsat i Husdyrgødningsbekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder.

  På husdyrbrug med miljøgodkendelse gennemgås tillige vilkår fastsat i miljøgodkendelsen.

  På tilsynet kontrolleres blandt andet dyreholdets størrelse, opbevaring af gødning, 10 års beholderkontrol / 5 års beholderkontrol ved gyllealarm krav, afløbsforhold, gødningsregnskab m.m.

  Læs mere i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Godt at vide i forbindelse med landbrugstilsyn

  Et dyrehold må ikke ændres eller udvides, før der er indhentet tilladelse eller udarbejdet en godkendelse af Mariagerfjord Kommune.

  Læs mere om, hvad der gælder for tilladelser og godkendelser over 3 DE under Ændring i husdyrproduktion m.m. i menuen som du finder til venstre på siden.

  Olie og kemikalier (inkl. farligt affald) skal opbevares miljømæssigt forsvarligt. Dermed minimeres risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på dit landbrug.

  Kemi og sprøjtemidler skal opbevares aflåst.

  Mariagerfjord Kommune stiller en række krav til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

  Læs mere i Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

  Miljøministeriet har pålagt kommunerne at opkræve brugerbetaling for tidsforbrug tilknyttet tilsynsarbejde og udarbejdelse af afgørelser om miljøgodkendelser for landbrug.

  Læs mere om opkrævning af brugerbetaling

  Reglerne er beskrevet i Brugerbetalingsbekendtgørelsen

  Brugerbetalingen opgøres primo november, hvilket betyder, den udsendte regning dækker over tidsforbrug i perioden fra og med d. 1. november i det foregående år til og med d. 31. oktober i det indeværende år.

  Denne måde at opgøre tidsforbruget på betyder, at mange sager faktureres over flere gange.

  Det kan dreje sig om et tilsyn, der er udført i sidste faktureringsperiode, men som først i denne periode er blevet afrapporteret. Det kan også være i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelser, hvor der bliver udskrevet regninger for afgørelser, der endnu ikke er afsluttet.

  For både tilsyn- og godkendelsesarbejde medregnes

  • Tidsforbrug, der er direkte knyttet til den enkelte virksomhed
  • Aktiviteter på og uden for virksomheden
  • Politisk behandling
  • Udarbejdelse af afgørelse om miljøgodkendelse skal medregnes, selv om afgørelsen ender med et afslag
  • Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage, medregnes

  Kørsel medregnes ikke, ligesom generel vidensopbygning i forvaltningen, fastlæggelse af generelle politikker eller planlægning heller ikke indgår.

  Er der fejl på din regning?
  Mener du, at der er sket fejl i tidsregistreringen, eller har du spørgsmål til opkrævningen, er du velkommen til at henvende dig til Miljøafdelingen.

  Henvendelser angående opkrævninger på landbrug skal rettes til Meri Ann Gjødesen Herskind på tlf. 97 11 36 84 (mhers@mariagerfjord.dk), eller Jannik Mørk Skovgaard Lauritzen på tlf. 97 11 36 36 (janl1@mariagerfjord.dk).

  Andre virksomheder skal henvende sig til Jacob Hollerup Mikkelsen på tlf. 97 11 36 52 (jmikk@mariagerfjord.dk).

  Klagevejledning
  Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra reglerne, ligesom afgørelser om brugerbetaling ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

  Sidst opdateret: 16. august 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Landbrug

  Arden Rådhus

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: landbrug@mariagerfjord.dk