Gå til hovedindhold

Bredbåndspuljen

Det er endnu ikke afgjort om Bredbåndspuljen vender tilbage i 2023.

Indhold

  Orientering om Bredbåndspuljen 2023

  I Finansloven for 2023 er der igen afsat midler – i alt 100 mill. Kr – til en pulje der kan sikre bedre digital infrastruktur i landdistrikterne.

  Rammerne er ikke endelig defineret, idet der er en høringsfrist (28. april), men fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er der lagt op til fire større justeringer i forhold til sidste års pulje:

  • Kravet til bredbåndsudbyderens medfinansiering hæves fra 4.000 kr. til 10.000 kr. i gennemsnit pr. adresse, der deltager i det ansøgte bredbåndsprojekt.
  • Kommunerne vil ikke længere kunne bidrage økonomisk til projekter under Bredbåndspuljen.
  • Metoden for beregning af de afstande, der ligger til grund for, om en adresse kan søge under den særlige ordning for enkeltstående adresser, ændres fra fugleflugtsafstande til vejafstande.
  • Kravet til den infrastruktur, der etableres med tilskud fra puljen, ændres fra 300/100 Mbit/s til 1 Gbit/s download.

  Umiddelbart er det ganske fornuftige justeringer, hvilket også betyder at kommunerne slipper for at tage del i finansieringen til fordel for et større økonomisk engagement fra teleudbyderne.

  Den enkelte kommune er ikke direkte høringspart, men høringen kanaliseres gennem KL.  Overfor KL har Mariagerfjord Kommunes konsulent for digital infrastruktur, Jens Lykke, påpeget betydningen af to ting:

  • At enkeltadresser får mere volumen i fordelingen af puljemidlerne. Det bliver vanskeligere år for år at lave kollektive projekter i lokalområderne, da afstandene mellem de udfordrede adresser bliver større og større. Dvs. at den særlige ordning hvor enkeltadresser kan søge puljen bør styrkes.
  • At der bliver fokus på adresser, der ”over natten” får nedlagt deres kobberforbindelse. Bl.a. har vi senest haft udfordringer ved Oue pga. cykelstiprojektet. TDC ønsker ikke at genetablere kobbernettet og adresserne efterlades med en udfordring som ingen vil tage ansvar for.

  I forhold til implementering af puljemidlerne vil der over sommeren køre en proces med infomateriale til relevante adresser, samt support i forhold til ansøgningsproceduren. Tidsplan er ikke endnu udmeldt.

  Vi antager at ca. 500 landzoneadresser i Mariagerfjord kommune kan komme i betragtning til at søge Bredbåndspuljen.

  Sidst opdateret: 13. april 2023

  Kontakt

  Mariagerfjord Kommune

  Nordre Kajgade 1,
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 30 00

  Send sikker post til Mariagerfjord Kommune