Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri

Støtte til nedrivning

Du har mulighed for at søge om støtte til nedrivning af en bygning. Vi behandler ansøgninger om nedrivningsstøtte løbende, så du er er velkommen til at sende en ansøgning, hvis en række forhold og kriterier er opfyldt

Indhold

  Hvem kan søge om nedrivningsstøtte?

  Du kan søge om støtte til nedrivning af en bygning, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Bygningen ligger i det åbne land eller i en by med under 4.000 indbyggere. Det betyder, at der ikke kan gives støtte til nedrivning i Hobro og Hadsund.
  • Bygningen er opført før 1960.
  • Bygningen er væsentlig nedslidt og fremtræder skæmmende for omgivelserne

  Sådan søger du

  Du kan få del i midlerne ved at sende en ansøgning til kommunen, der indeholder:

  1. Adresse på bygningen
  2. Billeder af facaderne af din bygning
  3. Oplysninger om du har planer for grunden efterfølgende
  4. Evt. tilladelse til bygningsløs ejendom

  Obs: Søger du nedrivningsstøtte til stuehuset på en landbrugsejendom, hvor der ikke skal opføres en ny bolig, så skal ansøgningen vedlægges tilladelse til bygningsløs ejendom fra Erhvervsstyrelsen, eller dokumentation for sammenlægning med anden landbrugsejendom med stuehus.

  Ansøgning med billeder sendes til pr mail til byg. Vi behandler ansøgninger løbende.

  Midlerne gives ud fra en række kriterier

  Landsbypuljen administreres af Udvalget for Teknik og Miljø, og det er udvalget, som bestemmer hvem, der får penge fra puljen.

  Udvalget lægger i sin udvælgelse vægt på:

  1. Bygningen er væsentligt nedslidt og skæmmende for omgivelserne. Bygningen skal opfylde lovgivningens krav med hensyn til alder og placering.
  2. Bygningens geografiske placering i kommunen. Bygninger i det åbne land og landsbyer har en højere prioritet end bygninger i hovedbyerne (Mariager og Arden).
  3. Om nedrivningen sker for en privatperson eller for en entreprenør/ejendomsudvikler.
  4. Bygningens tidligere anvendelse. Boliger prioriteres højere end erhvervsbygninger. Ved nedrivning udelukkende af erhvervsbygninger er støtten begrænset til 50% af udgifterne.

  Støtte til nedrivning er skattefri og dækker de fleste udgifter

  Nedrivningsstøtten er skattefri, og der gives som udgangspunkt støtte til alle omkostninger til miljøsanering og nedrivning. I nogle tilfælde vil der på grund af opgavens omfang blive givet et fast beløb.

  Støtten gives som udgangspunkt ved at kommunen afholder alle udgifter til nedrivning, det vil sige screening for miljøfarlige stoffer, entreprenørarbejdet og bortskaffelse af miljøfarligt affald.

  Ved større nedrivninger eller nedrivninger som indgår i et erhvervsmæssigt projekt, begrænses tilskuddet beløbsmæssigt, og er eventuelt suppleret af en procentvis tildeling. Ved begrænset tildeling sker nedrivning i ejers eget regi.

  Sidst opdateret: 17. april 2024

  Kontakt

  Byg

  Telefontid

  Mandag: kl. 13:00 til 14:30
  Tirsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Onsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Torsdag: kl. 13:00 til 16:30
  Fredag: Telefonen er lukket

  Telefon: 97 11 41 60

  E-mail: byg@mariagerfjord.dk