Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri
Erhverv

Har du et byggeprojekt?

For at hjælpe dig godt på vej med dit byggeprojekt har vi samlet alt nødvendig information på denne side. Er der noget, du er i tvivl om, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Indhold

  Når du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, skal du - uanset om du er borger eller virksomhed - søge om de nødvendige tilladelser via vores selvbetjeningsløsning, Byg & Miljø.

  Men inden du sender din ansøgning om tilladelse til dit byggeprojekt, kan du finde god råd og læse om mulighederne for forhåndsdialog og vejledning. 

  Inden du går i gang

  • Send din ansøgning i god tid. En byggetilladelse/meddelelse om byggearbejde gælder i 1 år.

  • Send fyldestgørende ansøgningsmateriale og oplysninger til sagen. Det fremmer sagsbehandlingen.

  • Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation, og husk at begrunde din dispensationsansøgning.

  • Skriv dit telefonnummer (helst mobilnummer) og e-mailadresse i din ansøgning. Små ting kan hurtigt klares pr. telefon.

  Når du skal bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om miljøtilladelser, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, uanset om du er borger eller virksomhed.

  På Byg og Miljø kan du søge om byggetilladelse døgnet rundt, lige når det passer dig, og du har mulighed for at følge med i sagsbehandlingen af din ansøgning. 

  På bygningsreglementet hjemmeside kan du se en video, der viser, hvordan du indsender en ansøgning om et byggeprojekt gennem Byg og Miljø (videoen kan ses nederst på siden)

  Det kan være svært at sige, hvor lang tid sagsbehandlingstiden tager, for det afhænger af, hvad det er, du søger om. Men her kan du se generelle informationer om vores sagsbehandlingstid i byggesager.

  Aktuel ventetid

  Den aktuelle ventetid på byggesager er 10 uger fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget fyldestgørende materiale fra ansøger.

  Sagsbehandlingstiden for din ansøgning kan desuden trække ud, hvis:

  • Ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, og hvis der fx mangler tegninger, fuldmagt fra ejer og lignende.

  • Projektet forudsætter tilladelse(r) efter anden lovgivning, f.eks. landzonetilladelse, dispensation fra lokalplanen, naturbeskyttelsesloven m.m.

  • Projektet skal behandles af en andre myndigheder, f.eks. Fredningsnævnet, Naturstyrelsen.

  • Projektet skal behandles politisk af Udvalget for Teknik og Miljø

  • Særlige omstændigheder med eksempelvis helt specielle planforhold, specielle byggerier og placeringer i både bymiljøer og det åbne land nødvendiggør ekstraordinære undersøgelser. 

  Byggesager kan være en kompliceret proces. Hvis du har spørgsmål til din byggesag, er du velkommen til at kontakte din byggesagsbehandler.

  Ring eller skriv

  Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden uden en forudgående aftale, men du kan ringe til os eller sende os en mail. 

  Vi træffes på telefonen følgende dage: 

  Mandag: kl. 13:00 til 14:30
  Tirsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Onsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Torsdag: kl. 13:00 til 16:30
  Fredag: Telefonen er lukket

  Afdelingsleder
   
  Jesper Vraa Andersen 97 11 36 72
  Administration
   
  Rune Jensen 97 11 31 19
  Sandie Rosenberg 97 11 36 02
  Byggesagsbehandlere
   
  Camilla Lykshøj 97 11 36 70
  Isabell Arani Mortensen 97 11 36 75
  Karen Thorsen 97 11 36 79
  Karina Thomsen 97 11 36 09
  Ken Magnussen 97 11 36 71
  Lonni Hovaldt Holm  97 11 36 64
  Michael Jørgen Hansen 97 11 36 69
  Tommy Fransgaard 97 11 36 61

   

  Gebyret for byggesagsbehandlingen  beregnes ud fra en fast timepris.

  Årstal

  2021

  2022

  2023

  2024

  Timepris for behandling af byggesag

  410 kr.

  470 kr.

  550 kr.

  575 kr.

  Opkrævning

  Rate 1 opkræves, når byggetilladelse, midlertidig byggetilladelse, accept af byggeanmeldelse eller dispensation gives.

  Rate 2 opkræves, når byggearbejdet lovligt kan tages i brug, og byggesagen kan afsluttes.

  Hvis du har spørgsmål til gebyret, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg.

  Hvor sender vi fakturaen hen?

  Fakturaen sendes som udgangspunkt til ejeren, medmindre det fremgår af ansøgningen, at vi skal sende fakturaen til ansøger eller en tredje part.

  Fakturaen sendes til ejers/ansøgers digital post, medmindre man er fritaget for digital post.

  Før du går i gang med at bygge, skal du tage stilling til, om du har brug for en tro- og love erklæring (også kalde en selvbyggererklæring) eller en Byggeskadeforsikring.

  Du skal sende en selvbyggererklæring, hvis du selv står for hele processen og indgår alle aftaler med de enkelte fagentreprenører. Når du sender en selvbyggererklæring, fraskriver du dig retten til at være omfattet af en byggeskadeforsikring, der gælder i 10 år.

  Selvbyggererklæringen skal underskrives af samtlige ejere af ejendommen og sendes til kommunen sammen med byggeansøgningen.

  Hvis du bygger en ejendom med henblik på udlejning, skal du få tinglyst en tidsbegrænset servitut i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet.

  Inden kommunen kan give byggetilladelse til projektet, skal samtlige ejere af ejendommen skrive under på ”Tro og love erklæring ved opførelse af udlejningsejendomme” og sende erklæringen sammen med ansøgning om byggetilladelse.

  Anmeld midlertidige aktiviteter

  Midlertidige aktiviteter

  Ved visse bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter samt f.eks. sandblæsning og overfladebehandling af fritstående konstruktioner, skal du anmelde disse aktiviteter til kommunen, inden du går i gang.

  Sådan skal du håndtere affald fra dit byggeri

  Bygge- og anlægsaffald

  Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

  Se lokalplaner

  Lokalplaner

  Du kan finde et samlet overblik over alle vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune på Plandatas hjemmeside

  Sidst opdateret: 2. maj 2024

  Links

  Tro og love-erklæringer

  Kontakt

  Byg

  Telefontid

  Mandag: kl. 13:00 til 14:30
  Tirsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Onsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Torsdag: kl. 13:00 til 16:30
  Fredag: Telefonen er lukket

  Telefon: 97 11 41 60

  E-mail: byg@mariagerfjord.dk