Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri
Erhverv
Trafik og Veje

Lokalplaner

Du kan finde et samlet overblik over alle vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune på Plandatas hjemmeside

Indhold

  Spørgsmål til lokalplaner

  Hvis du har spørgsmål til vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i høring, er du velkommen til at kontakte os.

  Lokalplaner i høring

  Du kan se lokalplaner i høring under kommunens annoncer.

  Høringsperioden

  I høringsperioden har du som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. 

  I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene fremlagt følgende steder:

  • Borgerservice, Korsgade i Hobro

  • Borgerservice i Hadsund

  • Stab for Byråd, Personale og Strategi, Nordre Kajgade i Hobro

  • På dit lokale Bibliotek

  • Digitalt på www.plandata.dk

  Hvor kan jeg læse planloven?

  Du kan læse den gældende planlov på retsinformation.dk.

  Sidst opdateret: 27. april 2023

  Yderligere info

  Kontakt

  Plan

  Telefon: 97113000

  E-mail: plan@mariagerfjord.dk