Gå til hovedindhold

Tandpleje til børn og unge

Her kan du læse mere om tandplejens tilbud til børn og unge.

Indhold

  Tandplejens tilbud til børn og unge

  Telefontid

  Mandag-Torsdag kl.7.30-14.50
  Fredag kl. 7.30-11.50

  Tandplejens åbningstider

  Mandag kl. 08.00-16.30
  Tirsdag-Onsdag kl. 08.00–17.00
  Torsdag kl. 08.00-15.30
  Fredag kl. 08.00–14.00

  Bemærk åbningstiderne varierer på klinikkerne.

  Ring afbud i god tid, hvis du er syg. Så kan vi bruge din tid til anden.
  Se adresser og telefonnumre nederst på siden.

  Ferieplan i 2023:
  3 dage før Påske, fredag efter Kristi himmelfart, Sommerferie uge 27,28,29,30.
  Uge 42 og juleferie 22/12 – 31/12.

  Tandplejen i Mariagerfjord Kommune har to klinikker:

  • Den kommunale tandlægeklinik i Hobro, Skolegade 12
  • Den kommunale tandlægeklinik i Hadsund, Stadionvej 9

  Man kan desuden vælge vores samarbejdspartener, hvor man kan gå fra 3-18 år ligeledes gratis:

  • Tandlægerne Ved Stranden, Ved Stranden 1A, 9560 Hadsund.

  Pr. 1/1-18 er det genindført, at de 0-15 årige kan vælge en privat tandlæge et andet sted og ifølge gældende lovgivning selv må betale 35 % tandlægeregningen, mens Mariagerfjord Kommune betaler de resterende 65 %.

  Ønsker du at skifte til en privat tandlæge/tandplejer, kan det først lade sig gøre, når du har informeret os om dit valg.

  Bemærk, der kan være en egenbetaling på ydelser, der ikke er overenskomstfastsatte, som tandregulering og andre særligt dyre behandlinger.

  Er barnet under 16 år, vil det kun være muligt at modtage kommunalt tilskud på 65% af det beløb, som den kommunale tandpleje selv vil kunne udføre behandlingen for. 

  Er barnet over 16 år, vil det være muligt at modtage kommunalt tilskud svarende til det beløb, som den kommunale tandpleje selv kan udføre behandlingen for.

  Ved valg mellem privat og kommunal tandplejetilbud er det vigtigt at være opmærksom på, at almen tandpleje og tandregulering er et samlet tilbud, og at det dermed leveres enten af offentlig eller privat aktør.

  Lovgivning

  Sundhedsloven

  Bekendtgørelse om tandpleje

  Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

  Vejledning af omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje

  Klagevejledning

  Vil du klage over en behandling, skal du i første omgang rette henvendelse til overtandlægen i Mariagerfjord Kommune: 97 11 52 36. 

  Opnås der ikke enighed, kan du klage over den sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientklager.

  Vil du ansøge om erstatning for en behandlingsskade, skal du søge erstatning hos Tandforeningens Tandskadeerstatning. 

   

  Den tidligere indsats

  Alle småbørn i alderen 8-9 mdr. i Mariagerfjord Kommune tilbydes babymøde/småbørnsmøde på de kommunale tandklinikker med henblik på en tidlig indsats. Det er vigtigt, at du giver dit barn gode vaner lige fra starten, og ved besøget vil vi blandt andet vise, hvordan du kan børste dit barns tænder samt tale om:

  • Hvornår tænderne kommer
  • Hvor meget tandpasta du skal bruge til dit barn
  • Hvor meget sukker de små må få
  • Hvordan sutter kan påvirke tænderne
  • Hvad du gør, hvis dit barn slår tænderne
  • Og meget mere

  Læs mere omkring 8 måneders samtalen. 

  Besøg ved 2½ års alderen

  Når dit barn er 2½ år får du indkaldelse til et besøg på en af vores klinikker. Her får du mulighed for at tale om barnets tandfrembrud, brug af sut og kost, og vi introducerer barnet til klinikken og de fremtidige besøg. Et 2½-årigt barn er ofte for lille til et rigtigt tandeftersyn, men hvis det er muligt, vil tænderne også blive set efter. Vurderes det nødvendigt vil der blive aftalt flere besøg, så eftersynet kan gennemføres, når barnet er klar til det. Ved besøget kan du vælge, hvilken tandlægeklinik du ønsker, barnet skal tilknyttes. Ved det første besøg skaber vi ro og tryghed - for eksempel ved at lege lidt. Herefter indkalder vi barnet efter behov til den klinik, du har valgt.

  Mælketænderne er vigtige

  Det er en god idé at passe godt på mælketænderne. Selv om mælketænderne er dem, man taber senere, har de flere funktioner, der betyder noget for barnets udvikling. Mælketænderne holder blandt andet pladsen til de blivende tænder, som bryder frem omkring 6 års alderen (fra 4 til 8 år).

  Man passer på tænderne ved god tandbørstning, som starter med en lille blød børste ved frembrud af 1. tand. Vi anbefaler, at man bruger en lille smule tandpasta med fluor allerede fra 1. tand. Desuden beskyttes tænderne ved at spise sund kost uden for mange søde mellemmåltider eller søde drikke.

  Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje

  Tandplejen kan uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver alene foretage undersøgelse uden brug af røntgen, give mundhygiejneinstruktion, foretage afpudsning og tandrensning.

  Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver foretage røntgenundersøgelse og fluoridbehandlinger.

  Vi ser gerne at børn og unge ved besøg i tandplejen har ledsagelse af forældre. Kan dette ikke lade sig gøre, vil man blive kontaktet inden behandlinger eller andet foretages jævnfør ovenstående. 

  Regelmæssige eftersyn

  Børn og unge indkaldes regelmæssigt til eftersyn i Tandplejen. Der er 18 måneders intervaller mellem undersøgelserne. Det vil være ud fra en individuel vurdering, hvor mange besøg dit barn yderligere har behov for mellem undersøgelserne. Ekstra besøg kan handle om hjælp til tandbørstningen, regelmæssig forebyggelse, tandfrembrud som skal følges eller konkrete behandlinger som skal foretages.

  Røntgen

  Hvis vi skønner det nødvendigt for at lave en undersøgelse eller behandling, vil vi tage røntgenbilleder af dit barns tænder.

  Lakforseglinger

  Nogle børn har stor risiko for at få huller i kindtænderne. De børn får tilbud om lakforsegling af tyggefladerne først på 6-årstænderne og senere på 12-årstænderne. Forseglingen betyder, at der ikke så nemt kommer huller i tyggefladen.

  Tandregulering

  Vi ser på barnets tandstilling ved alle undersøgelser. Hvis vi finder noget, som kræver nærmere udredning, vil I få tilbudt en tid hos en af vores to specialtandlæger på klinikken i Hobro eller i Hadsund.

  Specialtandlægen vurderer tandstillingen og tager stilling til, om tandreguleringsbehandling skal tilbydes. Der tages eventuelt røntgenbilleder, fotos og/eller aftryk af tænderne.

  Vi anbefaler tandregulering, hvis der er afvigelser, som på lang sigt betyder dårlig funktion af biddet. Se visitationskriterier her

  Hvis vi vurderer, at der er behov for tandregulering, bliver der lavet en behandlingsplan, som bliver diskuteret med jer. Behandlingsmetode og det forventede samarbejde igennem forløbet bliver gennemgået inden eventuel opstart.

  Efter afsluttet tandregulering er der en periode på et par år, hvor resultatet skal fastholdes og følges nøje. Der er tale om en fast holdetråd på bagsiden af tænderne og en skinne eller plade. Tænderne ændrer sig hele livet igennem. Selv om tandreguleringen er afsluttet med et godt resultat, vil man ofte se forandringer i tandstillingen i voksenalderen.

  For at mindske forandringerne anbefaler vi at lade metaltråden bag fortænderne sidde livslangt. Den Kommunale Tandplejes ansvar ophører, når barnet bliver 22 år (født efter 31. december 2003). Bliver der behov for reparation af støttetråden herefter, udføres dette af en privat tandlæge og er for egen regning.

  Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje

  Tandplejen kan uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver alene foretage undersøgelse uden brug af røntgen, give mundhygiejneinstruktion, foretage afpudsning og tandrensning.

  Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver foretage røntgenundersøgelse og fluoridbehandlinger.

  Vi ser gerne at børn og unge ved besøg i tandplejen har ledsagelse af forældre. Kan dette ikke lade sig gøre, vil man blive kontaktet inden behandlinger eller andet foretages jævnfør ovenstående. 

  Pr. 1.7.2022. er der vedtaget en ændring af Sundhedsloven, så unge fra 18 og 21 år bliver omfattet af gratis kommunal eller privat tandpleje.

  Ordningen udvides med én årgang ad gangen, og starter med årgang 2004. I 2023 bliver årgang 2005 så koblet på osv. Det gælder altså ikke for dig, der er født i 2003 eller før det.

  Så er du 16-21 år og født i år 2004 eller senere, har du det, der hedder Fritvalg.
  Det betyder, at du frit kan vælge, om du vil gå til tandlæge i Den Kommunale Tandpleje eller hos en privat tandklinik.

  Begge dele er gratis. Bemærk dog, at der er risiko for en egenbetaling hos en privat tandlægeklinik eks. bøjlebehandling, kirurgisk fjernelse af visdomstænder, rodbehandling eller andre behandlinger, hvis de er dyrere end hvad, Den Kommunale Tandpleje kan lave behandlingen for.

  Ønsker du at skifte til en privat tandlæge/tandplejer, kan det først lade sig gøre, når du har informeret os om dit valg.

  Hvad gør du hvis uheldet er ude…

  Bevar roen. Det kan bløde meget når man slå mund og læbe- også selvom skaden ikke er stor.

  Skab et overblik inden du evt. ringer.

  • Er der slået tænder ud?
  • Er der slået et stykke af en eller flere tænder?
  • Har en eller flere tænder flyttet sig?
  • Er tænderne løse?

  Mange børn og voksne kommer til skade med tænderne. Hvis tanden er slået ud eller nogle stykker er knækket af, er der i grunden kun tre regler at huske på:

  1. Find tanden eller tandstykkerne
  2. Opbevar tanden eller stykkerne fugtigt (Spyt og mælk er godt)
  3. Tag hurtigt til tandlægen eller skadestuen.

  Hvis tanden er slået løs/skæv, skal du IKKE selv forsøge at sætte tanden på plads, da dette gøres bedst af en tandlæge.
  Hvis den udslåede tand bliver opbevaret rigtigt, kan hver anden af de udslåede tænder gro fast igen. Det viser forskning fra Rigshospitalet.

  Akut behandling

  Hvis du har brug for akut behandling uden for Tandplejens åbningstid, kan du henvende dig til en af de privatpraktiserende tandlæger. Kommunen betaler regningen.

  Hvis du får skader på dine blivende tænder eller får større skader

  Kontakt Lægevagten på 70 15 03 00.

  Oplys at det drejer sig om en alvorlig tandskade, så henviser de direkte til

  Tandskadevagten på Aalborg Sygehus Syd
  Hobrovej 18
  9000 Aalborg

  Tandskadevagten har åbent alle hverdage efter kl. 16 samt lørdage, søndage og helligdage.

  Hvis du får tandpine

  Tandpinevagten: 70 20 02 55 mellem klokken 9:00 og 10:00
  Tandpinevagten har åbent lørdag, søndag og helligdage.

  Adresse på Tandpinevagten:
  Filstedvej 10, 9000 Aalborg
  Indgang ved Specialtandplejen.

  Rokketænder

  Tandskifte

  I 6-årsalderen begynder mælketænderne at blive skiftet ud med de blivende tænder. Samtidig bryder 6-årstanden frem bag ved de bagerste mælketænder. Man taber altså ikke nogen mælketænder, dér hvor 6-årstænderne bryder frem.
  Det kan variere meget fra barn til barn, hvornår tænderne bryder frem.

  Rokketænder er hjemmearbejde

  Når du opdager at dit barn har en rokketand anbefaler vi at du/i går i gang med at rokke.
  I starten kan tanden "kun" rokke frem og tilbage. I takt med at den bliver løsere, vil den også kunne rokke fra side til side. Når tanden er blevet rigtig løs, kan man med fordel dreje tanden om sin egen akse, for på den måde at løsne de sidste fibre der holder tanden til tandkødet.
  Man kan hjælpe rokketænder med at blive løsere ved at spise grove eller seje ting såsom gulerødder, agurk, æble eller brødskorper. Rokketænder er helt naturlige og dit barn skal tabe i alt 20 mælketænder, så gør det gerne til noget sjovt fra starten af.

  Hvorfor får man rokketænder?

  I kæben under mælketænderne ligger de nye blivende tænder, som er under udvikling. Efterhånden som de nye tænder vokser, bliver mælketændernes rødder opløst. Til sidst er hele mælketandens rod væk og tanden falder ud.
  Der kan godt gå flere måneder, før den nye tand kommer til syne.
  Nogen gange bryder den nye tand frem, før mælketanden er faldet ud. I de tilfælde kan det så være nødvendigt at trække mælketanden ud.

  Blister/After

  En lille hvis/bul plet på tandkødet. Kan gøre meget ondt ved spisning og tandbørstning, men forsvinder af sig selv efter 5 til 7 dage.
  Har du ofte blister, er det dokumenteret, at man kan forebygge ved at bruge Zendium-tandpasta og spise Longo Vital vitaminpiller. Kontakt ellers tandplejen for nærmere information.

  Tandkødsbetændelse

  Hvis tænderne ikke bliver børstet rene, samler der sig bakterier på tænderne langs tandkødskanten.
  Disse belægninger kaldes plak. Hvis belægningerne ikke fjernes, irriterer de tandkødet og kan føre til tandkødsbetændelse. Når tandkødet er betændt, bliver det hævet og rødligt, og det har en større tendens til at bløde, f.eks. i forbindelse med tandbørstning.
  Hvis belægningerne på tænderne fjernes ved den daglige tandbørstning, og tænderne efterfølgende holdes rene, forsvinder tandkødsbetændelsen i løbet af få dage, og tandkødet bliver atter sundt.
  Tandkødsbetændelse kan opstå i alle aldre.

  Dårlig ånde

  Dårlig ånde handler ofte om for dårlig tandbørstning. Sygdom og rygning kan også give dårlig ånde.
  Hold først og fremmest din mund fri for bakteriebelægninger - også kaldet plak.
  Det er disse belægninger, der giver den grimme lugt.
  Børst alle flader på dine tænder grundigt to gange om dagen med fluortandpasta.
  Brug tandtråd mindst to gange om ugen – gerne hver dag.
  Det er oftest bakterierne i munden, der giver den dårlige ånde, men dårlig ånde kan bl.a. også komme af rygning, tandkødsbetændelse, sygdom i kroppen eller forskellige fødevarer:
  Har du stadig dårlig ånde, selvom du børster grundigt, så kontakt tandplejen.

  Syreskader

  Hvad er syreskader?

  Syreskader kaldes også erosioner og er en tilstand hvor emaljen på tænderne bliver tyndere fordi der mistes mineraler (kalk) i emaljens overflade. Modsat huller i tænderne, som skyldes bakterier på tandoverfladen, så er årsagen til syreskader en langsom kemisk opløsning fra syren i specielt læskedrikke. Læskedrikke er for eksempel juice, sodavand, saftevand, energidrikke, juice/smoothies, iste.
  Syreskader kan også komme fra fødevarer (for eksempel surt slik og hyppigt indtag af citrusfrugter) samt stamme fra sure opstød fra mavesækken.

  Hvordan mærkes syreskader?

  I de tidlige og første stadier af syreskader, er der oftest ingen symptomer og man kan heller ikke selv se på sine tænder om emaljen er blevet tyndere, men det kan isne fra tænderne og forårsage ”følsomme tænder”. Isninger betyder at det føles koldt, når man spiser eller drikker noget koldt eller børster tænder. Nogle gange kan man som et af de første tegn se på fortænderne i overmunden at kanten er lidt gennemsigtig, der kan også knække små stykker emalje af fordi kronekanten med tiden bliver tynd. Et tidligt tegn er også at fortændernes overflade bliver mere glat/blank fordi de naturlige linjer og uregelmæssigheder forsvinder ved hyppig påvirkning fra syre.

  Hvordan undgår jeg syreskader?

  Det bedste råd er at slukke tørsten i vand. Læskedrikke og surt slik bør nydes ved festlige lejligheder og ikke fordeles over flere hyppige daglige indtag. Hvis man drikker juice eller sodavand, så er det en god idé at skylle munden med vand efterfølgende. Smoothies lavet udelukkende på frugt er surt for tænderne, derfor kan man med fordel tilføje mælkeprodukt som mælk, yoghurt, A-38, da kalken fra mælkeprodukterne kan skabe en bedre kemisk balance og nedsætte koncentrationen af syre i smoothien.
  Derudover er det godt at indtage en sund og normal kost. Spørg på tandklinikken hvis der er noget, du er i tvivl om.

  Snus

  Det er blevet meget populært at bruge snus blandt de unge. Snus er i modsætning til cigaretter meget nemme at skjule, kan bruges alle vegne og mange opfatter det som mindre sundhedsskadeligt, men snus er også meget skadeligt!

  Snus er en form for røgfri tobak, og et nydelsesmiddel som består af findelt gæret tobak blandet med ammoniak og vand, som kan være tilsat forskellige smagsstoffer såsom hyldeblomst, lakrids, pebermynte m.m. Det indtages gennem næsen eller munden.

  Alle produkter kaldes ”snus”, uanset type, nogle findes med eller uden tobak. Alle produkter har kræftfremkaldende stoffer.

  Både røg og snus er farligt. Snus indeholder nikotin og som er stærkt afhængighedsskabende!
  Kroppen optager mindst dobbelt så meget nikotin fra snus som fra en cigaret (i nogle tilfælde 5-6 gange så meget).

  Snus ætser tandkødet og kan give smertefulde isninger.
  Unge hjerner bliver lettere afhængige af nikotin og kan få varige skader.
  Snus indeholder ca. 30 kræftfremkaldende stoffer, der også kommer ned i lungerne.
  Snus er skadeligt også for tænder og tandkød. Det kan misfarve tænderne og give brune eller hvidlige rynkede plamager, hvor snusen lægges.
  Senere kan der komme tilbagetrækning af både tandkød og tandknogle. De blottede tandhalse giver kraftige isninger, når temperaturen omkring tænderne ændrer sig f.eks. hvis man spiser is eller drikker varme drikke.
  Når tandkødet først har trukket sig væk, kommer det aldrig tilbage. Heller ikke når man stopper sit forbrug af snus.

  Kommunen tilbyder vejledning herom ved Snus STOP, Sten 30319973

  Hvis du har spørgsmål, som du ikke kunne finde svaret på, så kontakt tandplejen.

  Læs mere om hvordan vi behandler patientoplysninger her

  Sidst opdateret: 15. december 2023

  Kontakt

  Tandplejen

  Tandklinik Hobro 

  Skolegade 12

  9500 Hobro

   

  Tandklinik Hadsund 

  Stadionsvej 9

  9560 Hadsund 

  Telefon: 97 11 52 31

  E-mail: tandplejen@mariagerfjord.dk