Gå til hovedindhold

Hjælp til flygtninge fra Ukraine

vi oprettet et beredskab, hvor du kan søge svar på spørgsmål relateret til den alvorlige situation i Ukraine.

Indhold

  Situation i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål fra både lokale ukrainere og andre borgere i kommunen, der gerne vil hjælpe på forskellig vis. Nedenfor har vi forsøgt at svare på de mest gængse spørgsmål. Informationerne vil løbende blive uddybet og reguleret i takt med, at vi modtager nye oplysninger om situationen.

  Svar på spørgsmål relateret til den aktuelle situation i Ukraine

  Ukrainske statsborgere i Mariagerfjord Kommune kan nu søge om opholdstilladelse.

  Ansøgninger skal afleveres til Udlændingestyrelsen. Det er ved personlig fremmøde med tidsbestilling i en af landet Udlændingestyrelsens Borgerservices:

  • Næstved
  • Odense
  • Aalborg
  • Aarhus
  • Bornholm

  Link til tidsbestilling.

  Ansøgningsskemaet og nærmere information om ansøgningsprocessen kan findes på www.nyidanmark.dk/ukraine.

  Flygtninge skal dog huske at booke tid og alle i familien, som søger om ophold skal med.

  Det er en ny særlov, der sikrer, at ukrainske statsborger hurtigt kan få en midlertidig opholdstilladelse og få skabt grundlag for en hverdag med skole, uddannelse og arbejde i Danmark. Ukrainske flygtninge kan nu ansøge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

  I er velkommen til at kontakte Ydelsesservice, hvis I har spørgsmål, brug for hjælp til at booke tid eller udfylde ansøgning: 97 11 33 95.

  Громадянам України

  Ласкаво просимо до Данії

  Відскануйте QR-код камерою на телефоні та отримайте інформацію про свої можливості проживання в Данії.

  QR-code find informationer om opholdstilladelse hvis du er fra Ukraine

  Når man har modtaget sin opholdstilladelsen skal de bestille tid i Borgerservice.

  Tidsbestilling i borgerservice Mariagerfjord Kommune.

  Alle personer skal møde personligt op og medbringe deres  opholdstilladelse og legitimation.

  Borgerservice kan hjælper med:

  • Oprettelse af cpr nummer
  • Finder en læge
  • Bestiller det gule sundhedskort.
  • Hjælper med oprettelse af NemID

  Børn (skolealder) fra Ukraine, kan optages i et dansk skoletilbud, når de er indskrevet. Der er lavet en fælles indgang for alle indskrivninger.

  Forældre (eller hjælpere) skal henvende sig til sekretær Jane Ellgaard Vinther, tlf. 97 11 31 44, mail janvi@mariagerfjord.dk, hvorefter indskrivningen sættes i gang.

  Som udgangspunkt tilbydes børn op til 14 år plads i modtageklasse på Bymarkskolen, Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro, mens ældre børn tilbydes plads i den udvidede modtagerklasse, ”Sproghuset” beliggende ved 10. klassecenteret, Kirketoften 5, 9500 Hobro.

  Forældre (eller hjælpere) kan kontakte Pladsanvisningen, tlf. 97 11 32 89/97 11 32 79, for råd og vejledning i forbindelse med indskrivning.

  Telefontider i pladsanvisningen:

  Mandag-onsdag: kl.10.00-12.00
  Torsdag: kl.13.00-15.00
  Fredag: kl.10.00-12.00

  Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas (udstedt efter januar 2015) kan opholde sig visumfrit i Danmark i 90 dage. Ukrainere med pas før denne dato skal have visum. Der kan søges om nødvisum ved grænsen til Danmark.

  Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive ansøgning om asyl i Danmark. Det gælder uanset om pågældende er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag eller er i besiddelse af opholdstilladelse eller visum. Hvis pågældende borger allerede har en opholdstilladelse kan vedkommende søge om asyl ved at henvende sig personligt til politiet i den kreds, borgeren bor. Hvis borgeren ikke har opholdstilladelse, kan der søges asyl ved henvendelse til en politistation eller hos politiet i modtagecenter Sandholm.

  Ukrainske flygtninge kan nu ansøge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

  For yderligere information henvises til Ny i Danmark: www.nyidanmark.dk.

  1. Visumfrit ophold eller ophold på visum

  Der er ikke noget krav til hvor, ukrainerne skal bo, hvis de opholder sig i Danmark på visumfrit/visumbesøg, og borgerne kan således opholde sig hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at de søger om asyl.

  2. Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl

  Ukrainere som søger om asyl i Danmark, skal normalt bo på et asylcenter, mens deres ansøgning behandles. I visse tilfælde kan de dog også bo hos ægtefælle, venner eller familie. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingestyrelsen.

  Regeringen har meldt ud, at Danmark skal være forberedt på, at der kan komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til os. Det tal kan blive lavere eller højere afhængig af udviklingen i Ukraine.

  Vi har både akutpladser og boliger klar til flygtningen til Mariagerfjord Kommune.

  Mens ens ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, har man mulighed for at blive indkvarteret på et asylcenter. Det er dog ikke et krav. Man kan også bo privat, hos familie eller venner.

  Får man opholdstilladelse efter særloven, vil Udlændingestyrelsen bestemme, hvilken kommune man skal bo i. Man har mulighed for i ansøgningsskemaet at tilkendegive dine ønsker til, hvor man vil bo.

  Har man i forvejen en anden opholdstilladelse i Danmark, vil Udlændingestyrelsen ikke bestemme, hvor man skal bo.

  Får man tildelt Mariagerfjord Kommune som bopæl, står kommunen klar med hjælp til en midlertidig bolig.

  Tilskud til kost og logi

  Er du privatperson og stiller din bolig til rådighed for en flygtning, så kan du får tilskud til kost og logi.

  Du skal bestille tid til afhentning af pengene i Ydelsesservice på tlf. 97 11 33 95.

  Tidsbestilling skal ske mellem 08:00 – 12:00 mandag til fredag.

  Flere har allerede henvendt sig til kommunen, fordi de vil tilbyde privat indkvartering. Den velvilje er meget rørende.

  Kommunen melder ud, hvis der er behov for låne eller leje af private boliger.

  Se eventuelt mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside: www.nyidanmark.dk.

  Tilskud til kost og logi

  Er du privatperson og stiller din bolig til rådighed for en flygtning, så kan du får tilskud til kost og logi.

  Du skal bestille tid til afhentning af pengene i Ydelsesservice på tlf. 97 11 33 95.

  Tidsbestilling skal ske mellem 08:00 – 12:00 mandag til fredag.

  Tilskud til kost og logi

  Du kan få tilskud til kost og logi selvom du endnu ikke har fået opholdstilladelse, men kun hvis du kan fremvise kvittering på, at du har søgt om opholdstilladelse.

  Du skal ansøge om opholdstilladelsen inden for 5 hverdage efter ankomst.

  Субсидії на харчування і проживання

  Ви можете отримати допомогу на харчування і проживання незважаючи те, що ви не маєте дозволу на проживання. Але ви повинні пред’явити КВИТАНЦІЮ про ПОДАЧУ ЗАЯВИ на дозвіл на проживання в Данії.

  Ви повинні подати заяву на дозвіл на проживання протягом 5 робочих днів після прибуття в Данію.

  Undervisningspligt –også før barnet har fået opholdstilladelse

  Børn, der bor i Danmark har krav på undervisning, men også pligt til at blive undervist. Det gælder fra barnet fylder 6 år og til barnet kan afslutte 9. kl (ca. 16 år).

  Børn, der endnu ikke har fået opholdstilladelse, skal modtage undervisning, hvis de har opholdt sig i Danmark i tre sammenhængende uger, og har planer om at blive i mere end et halvt år. Undervisningen skal tilbydes og opretholdes af den kommune, hvor barnet bor.

  Обов’язок ходити на навчання до того, як ваша дитина отримає дозвіл на проживання

  Діти, які живуть в Данії мають право на навчання і також мають обов’язок ходити на навчання. Це стосується дітей, яким виповнилося 6 років і до того часу, як дитина закінчує 9 класів (16 років).

  Діти, які не отримали дозвіл на проживання, повинні навчатися, якщо вони проживають в Данії три тижні й планують залишатися в країні більше ніж пів року. Навчання повинно пропонуватись і підтримуватися тим муніципалітетом, в якому проживає дитина.

  Civilsamfundet er en vigtig spiller, når det kommer til at byde nye borgere velkommen. For de ukrainske flygtninge, der kommer over grænsen på midlertidigt ophold, er udfordringen, at de ifølge gældende regler skal klare sig selv. Børnene kan ikke gå i skole, sundhedssystemet kan ikke bruges og så videre.

  En ny, midlertidig lov gør det muligt for kommunerne at sikre indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge, indtil en særlov er på plads 16. marts.

  Hvis du ønsker at tilbyde din hjælp til de ukrainske borgere, som er kommet til Danmark i forbindelse med krigen i Ukraine, kan du kontakte en af de frivillige organisationer i Mariagerfjord Kommune som eksempelvis Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

  Du er også meget velkommen til at tage fat i vores netværkskoordinator for flygtninge i kommunen, som koordinerer indsatsen sammen med de frivillige organisationer.

  Kontakt Margrethe Harel Thomassen på mail: matho@mariagerfjord.dk eller tlf.: 97 11 35 02.

  Vi vil koordinere tilvejebringelse af tøj med de frivillige organisationer. Fornødenheder vil blive indkøbt og distribueret i det omfang behovet opstår.

  Hvis du ønsker at bidrage til indsamlinger til Ukraine, kan du tage kontakt til de lokale afdelinger i en af de anerkendte organisationer, eksempelvis Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

  Der vil være brug for tolkebistand. Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse to muligheder – der kan tilkøbes tolkebistand og der kan anvendes frivillige (eventuelt allerede herboende ukrainere). De flygtninge, der ansøger om asyl, vil blive omfattet af nuværende indsats for asylmodtagere.

  Frivillige, der gerne vil stille sig til rådighed som tolk, skal kontakte Margrethe Harel Thomassen på mail: matho@mariagerfjord.dk eller tlf: 97 11 35 02.

  Region Nordjyllands psykosociale beredskab tilbyder krisehjælp til kriseramte ukrainere i samarbejde med de nordjyske kommuner.
  Det gælder ukrainere, der enten er bosiddende i regionen eller er kommet til Nordjylland grundet krigen i deres hjemland.

  Ukrainere med behov for psykosocial krisehjælp, som ikke dækkes af de kommunale tilbud, kan kontakte regionens krisestøttende tilbud via Psykiatrisk Skadestue på telefon 97 64 37 00. Her vil man modtage de ukrainske borgeres opkald og guide til rette hjælp.

  Er der behov for tolkebistand iværksættes det i forbindelse med kontakt.

  Det Psykosociale Beredskabs opgave er at etablere en hjælpeindsats, hvis der opstår en omfattende og kritisk situation, hvor mange er kommet til skade eller på anden vis har oplevet ekstraordinære psykiske belastninger.

  Som udgangspunkt har flygtninge på midlertidigt ophold kun ret til lægehjælp, hvis de selv kan betale for det.

  Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opfordrer i en pressemeddelelse fra 1. marts 2022 sine medlemmer til at yde almen lægehjælp til ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.
  Også selvom der ikke nødvendigvis er styr på, hvordan lægen skal få betaling for sit arbejde endnu.

  Udviklingen på området følges tæt og justeres efter aftale med sundhedsmyndighederne.

  Som udgangspunkt kan flygtninge på midlertidigt ophold kun få tandlægehjælp, hvis de selv kan betale for det. Også her vil der blive arbejdet på individuelle og konkrete løsninger, hvis der bliver behov for det.

  Jobcenter Mariagerfjord står klar med vejledning om og hjælp til jobsøgning så snart flygtningen har fået en opholdstilladelse.

  Vi hører gerne fra virksomheder som har ledige stillinger. Virksomheder kan henvende sig via virksomhedslinjen på tlf. 97 11 33 62.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Links

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Ydelsesservice

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97113395

  Email: ydelsesservice@mariagerfjord.dk