Gå til hovedindhold

Whistleblowerordningen

Ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Du bør derfor altid overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder, personaleafdelingen eller til en tillidsrepræsentant.

Indhold

  Whistleblowerordningen er et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kommunikationskanaler – eller, hvis du, eksempelvis har henvendt dig til din nærmeste ledelse om et alvorligt forhold, uden at der er taget hånd om det. 

  Hvem kan benytte ordningen?

  Følgende persongrupper kan benytte sig af ordningen:

  Ansatte i Mariagerfjord Kommune
  Tidligere ansatte i Mariagerfjord Kommune som har oplysninger om forhold i kommunen fra den tid, hvor de var ansat.
  Jobansøgere som har søgt ansættelse ved Mariagerfjord Kommune, og som har oplysninger fra ansættelsesprocessen.
  Personer som er ansat eller under tilsyn af leverandører, underleverandører eller medkontrahenter til Mariagerfjord Kommune.

  Hvad kan der indberettes om?

  Alvorlige overtrædelser af dansk lovgivning
  Enhver overtrædelse af visse EU-regler.
  Whistleblowerordningen behandler ikke oplysninger om mindre alvorlige forhold. Dette kan eksempelvis være kollegaers lejlighedsvise sagsbehandlingsfejl eller høje sygefravær. Mindre alvorlige forhold skal fortsat håndteres via de almindelige kommunikationsveje i kommunen.

  Anvendelse af ordningen skal ske i god tro. Misbrug af ordningen kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser og i grove tilfælde muligvis også politianmeldelse.

  Sådan indberetter du

  Indberetninger skal ske elektronisk via webportalen Safe2Whistle.

  Link til Portalen Safe2Whistle.

  Vejledning

  I de følgende dokumenter kan du læse mere om kommunens behandling af whistlebloweres personoplysninger, læse yderligere omkring mulighederne og begrænsningerne i ordningen samt læse om, hvordan henvendelser bliver behandlet.

  • Orientering om behandling af personoplysninger
  • Whistleblowerpolitik
  • Vejledning til whistleblowere