Gå til hovedindhold

Vielser

Læs om de forskellige muligheder for at blive gift i Danmark eller i udlandet, samt hvordan du ændrer navn i forbindelse med vielsen.

Indhold

  Vielseskontoret holder lukket for både henvendelser om vielser og foretagelse af vielser i uge 29 og 30.

  En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden byrådspolitiker eller administrativ medarbejder, som borgmesteren har bemyndiget til det.

  I Mariagerfjord Kommune foregår vielser som regel følgende steder:

  • Borgmesterkontoret, Nordre Kajgade 1, Hobro
  • Bryllupssalen, Det Gamle Rådhus, Torvet 1, Mariager
  • Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, Hadsund

  Vielsen kan efter særlig aftale også foretages i f.eks. naturen, festlokaler, egen have osv.

  Vielser foretages på hverdage i den normale åbningstid samt lørdage mellem kl. 9 og 12. 

  Vielser foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også foregå på engelsk eller tysk, hvis I måtte ønske det.

  Vielsen skal overværes af to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, kan kommunen tilbyde at stille to vidner til rådighed, hvis vielsen foretages i den normale åbningstid på hverdage på Borgmesterkontoret eller Hadsund Rådhus. Lørdag skal I selv sørge for to vidner.

  Sådan søger I
  Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I søge om at blive viet ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. I kan finde link til ægteskabserklæringen i selvbetjeningsboksen på denne side.

  Når I har udfyldt ægteskabserklæringen og begge skrevet under med MitID, skal I kontakte Mariagerfjord Kommune på 97 11 30 00 for at booke en tid.

  For udenlandske statsborgere
  Er I begge eller en af jer ikke danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, er det Familieretshuset, der afgør, om I kan blive viet. Læs mere om, hvordan I søger på Familieretshusets hjemmeside. Først når Familieretshuset har behandlet sagen, kan I tage kontakt til Mariagerfjord Kommune og aftale en tid.

  If you or your partner is not a Danish or Nordic citizen, do not have permanent residence in Denmark or do not have the right of permanent residence in Denmark pursuant to the Executive Order on EU Residence, you have to apply for marriage at Familieretshuset (Agency og Family Law). You can read more on their website. When Familieretshuset have processed your case, you can contact Mariagerfjord Kommune and book a date and place for the wedding.

  Har du bopæl i Mariagerfjord Kommune, men ønsker at blive viet i en anden kommune?

  Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Linket kan findes i selvbetjeningsboksen her på siden.

  Det er Mariagerfjord Kommune, der som bopælskommune modtager jeres ægteskabserklæring. På baggrund af denne afgør Mariagerfjord Kommune, om I opfylder betingelserne for at blive viet med hinanden. Derefter sender Mariagerfjord Kommune en prøvelsesattest videre til den kommune, der skal foretage vielsen. Uden denne attest, kan den pågældende kommune ikke foretage vielsen.

  I skal selv kontakte den pågældende kommune og aftale tid og sted for vielsen.

  Ønsker du at blive viet i Mariagerfjord Kommune, men bor I en anden kommune?

  Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Linket kan findes i selvbetjeningsboksen her på siden.

  Det er jeres bopælskommune, der modtager ægteskabserklæringen. På baggrund af denne, afgør bopælskommunen, om I opfylder betingelserne for at blive viet med hinanden. Bopælskommunen laver en prøvelsesattest som de enten sender til jeres e-boks eller direkte til Mariagerfjord Kommune. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem de sender den til.
  Mariagerfjord Kommune skal have denne prøvelsesattest, for at kunne foretage vielsen.

  I skal ringe til Mariagerfjord Kommune og aftale nærmere i forhold til tid og sted for vielsen.

  En kirkelig vielse kan finde sted i folkekirken og i anerkendte trossamfund. Nogen præster foretager også vielser uden for kirken i f.eks. naturen eller festlokaler. Hvis I ønsker at blive kirkeligt viet, skal I henvende jer til præsten eller kirkekontoret for at aftale en tid.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • En af jer er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn.
  • En af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.
  • I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

  Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Linket til ægteskabserklæringen kan findes i selvbetjeningsboksen her på siden.

  Når I har udfyldt ægteskabserklæringen og I begge har skrevet under med MitID, vil erklæringen blive sendt videre til jeres bopælskommune. Når bopælskommunen har sikret, at I begge opfylder betingelserne for at blive gift, vil I modtage en prøvelsesattest i en af jeres digitale postkasser. Prøvelsesattesten skal I aflevere til præsten eller kirkekontoret i god tid inden vielsen.

  Er I begge eller en af jer ikke danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, er det Familieretshuset, der afgør, om I kan blive viet. I skal derfor ikke udfylde ægteskabserklæringen på www.borger.dk. Læs mere om, hvordan I søger på Familieretshusets hjemmeside.

  If you or your partner is not a Danish or Nordic citizen, do not have permanent residence in Denmark or do not have the right of permanent residence in Denmark pursuant to the Executive Order on EU Residence, you have to apply for marriage at Familieretshuset (Agency of Family Law). You can read more on their website. When Familieretshuset have processed your case, you can contact the church and book a date for the wedding.

  Hvis I er blevet gift i udlandet, skal I kontakte jeres bopælskommune for at få anerkendt og registreret jeres udenlandske vielse i Danmark. For at få anerkendt en udenlandsk vielse skal en række betingelser være opfyldt, bl.a.:

  • At vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.
  • At vielsen ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, som f.eks. at begge parter skal være fysisk tilstede ved vielsen, at begge parter er fyldt 18 år og at der skal være vidner til stede.
  • At vielsen ikke må være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget.
  • Hvis I ønsker at få en udenlandsk vielse registreret i Danmark, skal I ringe til Byrådssekretariatet på 97113009 eller 97113015 og aftale en tid, hvor I kan møde op personligt med den originale vielsesattest.

  Alt efter hvilket land vielsen er foretaget i, kan der være krav om, at vielsesattesten skal være legaliseret. Det vil sige, at vielsesattesten skal være stemplet af den udstedende myndighed, det ministerium myndigheden hører under samt den danske repræsentation (den danske ambassade eller konsulat) i det pågældende land.

  Nogen lande har indgået apostilleaftale, hvilket betyder, at legaliseringen kan ske ved et enkelt stempel af ministeriet. Dette stempel hedder "Apostille" uanset hvilket land, der er tale om.

  Hvis du skal giftes i udlandet, med en der ikke er dansk eller nordisk statsborger, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset. På baggrund af ansøgningen laver de en ægteskabsattest, som du kan tage med til det pågældende land.

  Skal I giftes i udlandet og er i begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. I kan finde linket i selvbetjeningsboksen her på siden. På baggrund af denne ægteskabserklæring, laver kommunen en ægteskabsattest, I kan tage med til det pågældende land.

  I skal være opmærksomme på, at nogen lande kræver, at ægteskabsattesten er legaliseret ved Udenrigsministeriet i København.

  Civilstandsattest
  Som udgangspunkt skal du følge én af ovenstående fremgangsmåder. Men I nogen lande kan du også blive gift, hvis du bare har et dokument, hvor din civilstand fremgår.

  Kommunen har ikke mulighed for at lave en civilstandsattest, men på www.borger.dk kan du selv logge ind med MitID og bestille en bopælsattest inklusiv civilstand. Denne kan du vælge at få på engelsk, dansk eller tysk.

  Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der godtager denne bopælsattest.

  Når vielsen skal registreres i Danmark
  Når I er blevet viet i udlandet, skal I være opmærksomme på, at I selv skal sørge for at få vielsen registreret i Danmark. I skal ringe til Mariagerfjord Kommune 97 11 30 00 og aftale en tid for, hvornår I kan komme ind med den originale vielsesattest.

  Mariagerfjord Kommune giver tilladelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Mariagerfjord Kommune i f.eks. festlokaler, private hjem eller naturen, så længe generelle adgangsforhold overholdes.

  Sidst opdateret: 7. juni 2024