Gå til hovedindhold

Vindmøller og solceller

Opstilling af husstandsvindmøller og etablering af solcelleanlæg kræver tilladelse fra kommunen. Du skal søge tilladelse gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

Indhold

  Husstandsvindmøller

  Opstilling af husstandsvindmøller kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse fra kommunen. 

  Bemærk, at husstandsvindmøller, mini-vindmøller og micro-vindmøller ikke er tilladt i byzone, sommerhusområder og bymæssig bebyggelse, som fx landsbyer i landzone.

  I henhold til Kommuneplanen kan der kun forventes at blive givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, hvis følgende krav er overholdt:

  • Ejendommen ligger i det åbne land i kommuneplanens jordbrugsområde
  • Møllen ligger i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelser
  • Møllen ligger mindst 20 m fra bymæssig bebyggelse
  • Møllen må have en maks. totalhøjde på 25 m og en rotordiameter på maks. 13 m
  • Møllen skal placeres udenfor fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder og økologiske forbindelser, friluftsområder og kulturmiljøer

  Sådan søger du om tilladelse til vindmøller

  Du skal sende din ansøgning via selvbetjeningsløsningen, Byg & Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

  • Situationsplan, der viser møllens placering på grunden
  • Oplysninger om møllen (type, højde, rotordiameter, udformning mv.)
  • Anmeldelse af projektet i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens regler. Dette bilag skal sendes sammen med ansøgningen
  • Vindmøllens typecertifikat
  • Anmeldelse om etablering af møllen i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens § 8

  På retsinformations hjemmeside kan du læse mere i Vindmøllebekendtgørelsen.

  Solcelleanlæg

  Der gælder forskellige regler afhængig af solcellernes placering. 

  På tag:

  Et solcelleanlæg på tag, der følger tagets hældning, kræver som udgangspunkt ikke en byggetilladelse. 

  Men selvom anlægget følger taghældningen, kan anlægget kræve tilladelse eller dispensation fra en lokalplan eller anden lovgivning. Hvis anlægget fx ligger inden for følgende beskyttede områder, kan det kræve, at du søger dispensation/tilladelse til opsætningen:

  • Strandbeskyttelseslinjen
  • Sø-beskyttelseslinjen
  • Å-beskyttelseslinjen
  • Kirkebyggelinjen (hvis bygningen er over 8,5 m)
  • Fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Natur-2000 områder
  •  Visse fredninger

  Er du i tvivl om anlægget er omfattet af en eller flere af ovenstående lovgivninger, skal du sende en forespørgsel/ansøgning til Byggesagsteamet på mail. 

  Vær også opmærksom på, at når anlægget er opført, skal du sikre, at det registreres i BBR. 

  På terræn:

  Anlæg på terræn kræver altid byggetilladelse. Ansøgning og evt. dispensation skal du indsende via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. 

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Situationsplan, der viser anlæggets placering på grunden med angivelse af afstand til skel.
  •  Facadetegninger, der viser anlæggets totale højde (målt fra terræn til højeste punkt) og udformning.
  • Plantegning, der viser anlæggets areal på jorden.
  • Oplysninger om anlæggets overfladeareal og årlig effekt (i kWh).

  I landzone kan anlægget kræve en landzonetilladelse. Vi kontakter dig, hvis det i løbet af sagsbehandlingen af din ansøgning, viser sig, at din ansøgning også kræver en landzonetilladelse. 

  Solceller på erhvervsbyggeri kræver som hovedregel en byggetilladelse. Du skal indsende ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø. 

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Situationsplan, der viser anlæggets placering på grunden med angivelse af afstand til skel.
  • Facadetegninger, der viser anlæggets totale højde (målt fra terræn til højeste punkt) og udformning.
  • Plantegning, der viser anlæggets areal på jorden.
  • Oplysninger om anlæggets overfladeareal og årlig effekt (i kWh).

  Hvis du har øvrige spørgsmål til etablering af solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, er du velkommen til at kontakte Byggesagsteamet.

  Sidst opdateret: 10. marts 2023

  Yderligere info

  Kontakt Byggesagsteamet

  Byg

  Telefontid

  Mandag: kl. 13:00 til 14:30
  Tirsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Onsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Torsdag: kl. 13:00 til 16:30
  Fredag: Telefonen er lukket

  Telefon: 97 11 41 60

  E-mail: byg@mariagerfjord.dk