Gå til hovedindhold

Vindmøller og solceller

Opstilling af husstandsvindmøller og etablering af solcelleanlæg kræver tilladelse fra kommunen. Du skal søge tilladelse gennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

Indhold

  Husstandsvindmøller

  Opstilling af husstandsvindmøller kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse fra kommunen. 

  I henhold til Kommuneplanen kan der kun forventes at blive givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, hvis følgende krav er overholdt:

  • Ejendommen ligger i det åbne land i kommuneplanens jordbrugsområde
  • Møllen ligger i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelser
  • Møllen ligger mindst 200 m fra bymæssig bebyggelse
  • Møllen må have en maks. totalhøjde på 25 m og en rotordiameter på maks. 13 m
  • Møllen skal placeres udenfor fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder og økologiske forbindelser, friluftsområder og kulturmiljøer

  Sådan søger du om tilladelse til vindmøller

  Du skal sende din ansøgning via Byg & Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

  • Situationsplan, visende møllens placering på grunden
  • Oplysninger om møllen (type, højde, rotordiameter, udformning mv.)
  • Anmeldelse af projektet i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens regler. Dette bilag skal sendes sammen med ansøgningen
  • Vindmøllens typecertifikat
  • Anmeldelse om etablering af møllen i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens § 8

  Yderligere information

  På retsinformations hjemmeside kan du læse mere i Vindmøllebekendtgørelsen

  Solcelleanlæg

  Etablering af solcelleanlæg (solceller og solfanger) er ikke specifikt reguleret i Bygningsreglementet. Derfor har vi, på baggrund af Energistyrelsens og Naturstyrelsens vejledende udtalelser, udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for behandling af sagerne.

  Vi anbefaler, at du læser retningslinjerne, inden du etablerer solcelleanlæg. 

  Sådan søger du om tilladelse til solcelleanlæg

  Ansøgning om byggetilladelse og evt. dispensation skal sendes via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

  • Situationsplan, visende anlæggets placering på grunden med angivelse af afstand til skel.
  • Facadetegninger, visende anlæggets totale højde (målt fra terræn til højeste punkt) og udformning.
  • Plantegning, visende anlæggets areal på jorden.
  • Oplysninger om anlæggets overfladeareal og årlig effekt (i kWh).

  Spørgsmål

  Hvis du har andre spørgsmål til solcelle- eller solfangeranlæg, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg.

  Sidst opdateret: 24. juni 2022

  Yderligere info

  Læs retningslinjer for solcelleanlæg

  Kontakt

  Byg

  Email: byg@mariagerfjord.dk