Gå til hovedindhold

Sundhedsindsatser

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer og vilkår for sundhed og trivsel. Det gør vi blandt andet ved at etablere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til kommunens borgere. Læs mere om vores indsatser til voksne og ældre her.

Indhold

  Hvem kan bruge vores sundhedsindsatser?

  I Mariagerfjord Kommune har vi en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som favner bredt. Vi har direkte kontakt med og henvendelser fra borgere, som ønsker at benytte disse indsatser. Derudover er der et godt samarbejde mellem fagenhederne i kommunen og øvrige aktører om at formidle indsatserne og henvise borgere. 

  Vi har flere sundhedstilbud, som ikke kræver en henvisning fra egen læge eller sygehuset. Som borger har du mulighed for at tage direkte kontakt, hvis du for eksempel ønsker rygestop eller at benytte vores tilbud om forebyggende hjemmebesøg. 

  Har du behov for oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

  Mens health week 2024

  Sved på panden, smag i munden: maskulint tilbehør til sommerens grill

  Kom og lær at lave lækkert tilbehør til sommerens grillaftener sammen med andre mænd.

  Sundhedstilbud til mænd

  Til madværkstedet har du også mulighed for at høre mere om hvilke sundhedstilbud, vi har til dig.

  Vi har flere tilbud - lige meget om du er interesseret i en sundere livsstil eller en bedre hverdag med kronisk sygdom. 

  Måske mærker du modvind i livet på grund af sorg og krise eller er dit helbred begyndt at svigte – så kan vi informere dig om vores forskellige tilbud.   

  Vi står klar til at hjælpe dig – uanset om du er voksen eller senior.

  Tid og sted

  Mandag den 10. juni kl. 17.00-19.30 i skolekøkkenet på Bymarkskolen, Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro.

  Praktisk om tilmelding

  Du skal melde dig til via 24 87 12 17. 

  I anledning af Mens Health Week inviterer Mariagerfjord Kommune alle mænd med forstyrret spisning, symptomer på tvangsoverspisning/Binge Eating Disorder (BED) til et særligt intromøde om et nyt behandlingstilbud.

  Mange mænd med et forstyrret forhold til mad og krop føler sig ikke inkluderet i traditionelle behandlingsmiljøer, og det kan være svært for dem at søge hjælp. Derfor har Mariagerfjord Kommune valgt at tilbyde et forløb udelukkende for mænd for at skabe et trygt og forstående miljø, hvor mænd kan dele deres oplevelser og udfordringer med ligesindede. Ved at fokusere på mænds specifikke behov og udfordringer kan vi bedre imødekomme individuelle behov og sikre, at alle føler sig set og hørt.

  Har du kæmpet med tvangsoverspisning eller haft et forstyrret forhold til mad i årevis?

  Dette unikke tilbud strækker sig over et år og starter med en individuel samtale, efterfulgt af et undervisningsforløb på 12 gange af 2,5 timer. Efter gruppeforløbet vil der være mulighed for individuelle samtaler efter behov.

  Forløbet er skræddersyet til mænd, der kæmper med overspisning, trøstespisning, negativ kropsopfattelse og/eller madafhængighed. Under ledelse af madmentorer vil du blive guidet gennem en proces, der tager hånd om tanker og overbevisninger relateret til mad, krop og sundhed. Formålet er at hjælpe dig med at få et mere afslappet forhold til mad og bryde med destruktive madmønstre.

  Tid og sted

  Mandag d. 10. juni 2024 kl. 15-16 afholder vi et intromøde i Hobro, hvor du helt uforpligtende kan komme og høre mere og finde ud af, om tilbuddet er noget for dig.

  Tilmelding

  Tilmeld dig til intromødet ved at ringe eller sende en sms til: 24 87 12 17 eller 24 87 12 16.

  Siden 2003 har Forum for Mænds Sundhed stået bag afviklingen af Men’s Health Week (MHW) eller Mændenes Sundhedsuge i Danmark, hvert år i uge 24. 

  Du kan se mere via dette link.

  Sundhedsindsatser

  Åben og Rolig er aflyst på ubestemt tid

   

  Føler du dig stresset over en længere periode?

  Gennem livet kan vi opleve at blive udfordret af forskellige årsager og belastninger. 

  Det kan være, at du føler udtalt træthed, har svært ved at sove, konstant har tanker i hovedet eller hurtigt bliver irriteret. Måske er du i arbejde og synes, at flere faktorer hober sig op. Det kan også være, at du er sygemeldt eller ledig og har brug for hjælp til at komme igennem den situation. Uanset om din oplevelse af stress er arbejdsrelateret eller skyldes private årsager, kan du deltage i Åben og Rolig.

  Læs mere om de forskellige tilbud i Åben og Rolig nedenfor. 

   

  Åben og Rolig gruppeforløb 

  Åben og Rolig kan betragtes som et sæt af strategier og værktøjer. Strategierne handler om at arbejde med åben opmærksomhed, rolig bearbejdning, bevidst deltagelse og personlig forståelse. Værktøjerne kan anvendes på netop det livsområde, som er mest relevant for dig.

  Et Åben og Rolig-forløb strækker sig over 9 uger med en ugentlig holdgang på 3 timer. Der er 12 deltagere på et hold, og mange af vores deltagere oplever en lettelse over at høre om andre holddeltageres oplevelse af stress. At deltage på et hold kan give en fornemmelse af ikke at være alene med stressoplevelsen. Meditation er et at de primære værktøjer, men det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med meditation for at tage del i et Åben og Rolig-forløb. 

  Undervejs i forløbet har du mulighed for at få to individuelle samtaler med psykologen, der leder holdet. Åben og Rolig-forløb ledes altid af en uddannet Åben og Rolig Instruktør, som har psykologfaglig baggrund samt erfaring med meditation og samtaler.

  Tid og sted

  Åben og Rolig gruppeforløb er aflyst på ubestemt tid. 

  For at deltage er det vigtigt, at du:
  • er motiveret for at meditere
  • har lyst til at være med på et hold
  • er i stand til at tale og forstå dansk
  • har mulighed for at deltage én gang om ugen i ni uger

  For at deltage skal du være over 18 år og have oplevet stress i mindst en måned.

  Kurset kræver en henvisning fra din egen læge eller fra Jobcentret. Du vil blive indkaldt til en samtale med en psykolog, som vurderer om kurset er det rette tilbud til dig. 

   

  Åben og Rolig drop-in sessioner 

  Åben og Rolig drop-in sessioner er for alle tidligere deltagere på Åben og Rolig gruppeforløb.

  Sessionerne vil have skiftende fokus, herunder krop, psyke og sociale relationer. På den måde vil du få genopfrisket de stressreducerende strategier fra kurset. Derudover vil der være to lange meditationer samt én mini meditation. I pausen serveres kaffe, te og vand.

  Åben og Rolig drop-in sessioner er aflyst på ubestemt tid. 

   

  Mere information

  På dette link kan du læse mere om kurserne og blandt andet finde vej til den gratis Åben og Rolig app med meditationer. 

   

  Aktivitetskoordinatorer

  Kommunens aktivitetskoordinatorer hjælper dig godt på vej efter et forløb i rehabiliteringsenheden ved at yde vejledning, støtte og inspiration til livet efter sygdom.
  Aktivitetskoordinatoren kan hjælpe og støtte dig med at:

  • Fastholde de sunde vaner sammen med andre
  • Finde en fritidsaktivitet, som giver dig glæde og mening
  • Hjælpe dig til at indgå i sociale fællesskaber
  Yderligere oplysninger

  Læs mere om rehabilitering her eller kontakt os. 

  Læs mere om Mariagerfjord i Bevægelse her, som er et selvtræningstilbud til dig der har gennemført et sundhedstilbud, rehabiliterings- eller genoptræningsforløb i Mariagerfjord Kommune.

   

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Få praktisk hjælp og vejledning i vedligeholdelse og brug af dine høreapparater.

  Få information om, hvordan du får offentlig eller privat høreapparatbehandling. 

  Vi tilbyder:

  • Telefonisk rådgivning
  • Rådgivning på vores klinik efter aftale. Efter konkret vurdering kan der tilbydes høreomsorg i hjemmet
  • Åben høreklinik i tidsrummet 10.00-11.00. Det er gratis og kræver ikke tidsbestilling. Lukket i juli og august.
   • Første torsdag i hver måned i Sundhedscenter Hobro, Brogade 3A og Sundhedscenter Hadsund, Butikstovet 1, 1. sal.
   • Tredje torsdag i hver måned på Plejecenter Myhlenbergparken, Myhlenbergvej 16 i Arden og plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15 i Mariager

  Kontakt:

  Område Hadsund/Mariager, tlf. 97 11 34 75
  Område Hobro/Arden, tlf. 97 11 34 23

   

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Har du haft smerter i mere end 3 måneder? Og oplever du, at smerterne påvirker dig, så du ikke længere kan leve det liv, du ønsker? Så er dette sundhedstilbud måske relevant for dig.

  At have smerter betyder for mange, at hele ens liv og væren er påvirket og at smerterne kan føles som altoverskyggende og dominerende. Du kan føle, at du har mistet kontrollen over din krop og ikke længere mærker glæde ved aktiviteter, som  før var med til at give mening for dig. Du har måske gjort alt, hvad du kunne for at følge de råd, du har fået fra lægen eller andre sundhedsfaglige, og har på trods af det stadig ondt. Det kan føles overvældende og håbløst.

  Forskningen har ikke været i stand til at identificere én behandling, der kan kurere kroniske smerter, men de seneste mange års forskning har vist, at smerteintensiteten kan påvirkes af vores forståelse, tilgang og håndtering af smerten.

  Målet med dette forløb er at give dig viden og forståelse om smerter samt redskaber til at arbejde med dig selv, så smerterne kan fylde mindre og livskvaliteten mere.

  Forudsætninger for at kunne deltage

  • Du er bosat i Mariagerfjord kommune
  • Du er mellem 18 og 67 år
  • Du er i arbejde, sygemeldt eller ledig
  • Du kan forstå og tale dansk
  • Du kan selv transportere dig til og fra undervisningen
  • Du har haft smerter af mere end 3 måneders varighed. Smerterne kan være til stede hele tiden eller være hyppigt tilbagevendende
  • Du er nysgerrig og har lyst til at arbejde med dig selv

  I forløbet tilbydes

  Undervisning og mindfulnessbaseret smertehåndtering

  Her vil vi arbejde med vores forståelse af, hvad smerte er, hvordan smerte kan opstå, samt hvad der kan være med til at vedligeholde smerterne og skrue ned/op for smerteoplevelsen.
  Vi vil arbejde med mindfulness som en metode, der har vist sig særlig gavnlig til at støtte os i vores bestræbelser på at kunne leve værdifulde liv på trods af daglige smerter.

  Mindfulness er ikke en erstatning for medicinsk behandling, men kan være et supplement til en igangværende behandling.

  Forløbet varetages af en fysioterapeut med uddannelse i mindfulness. 

  Du kan deltage uden erfaring med mindfulness, yoga eller lignende. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om tilbuddet er noget for dig. 

  Rammer

  Forløbet er et gruppeforløb over 9 uger med én mødegang af 2,5 time om ugen.
  Lektionerne bygger oven på hinanden, så det er væsentligt, at du er med hver gang.
  Der vil højest være 8 deltagere på holdet.
  Vi vil arbejde med en vekselvirkning af oplæg, dialog, øvelser i mindfulness meditation, afspænding og let yoga.

  I forlængelse af kursusforløbet vil der være mulighed for at fortsætte på yoga hold, samt få sparring i forhold til træning. 

  Hvor og hvornår

  Undervisning og mindfulnessbaseret smertehåndtering

  Næste hold er åbne for tilmelding:

  Opstart Hadsund - Mandag d. 23. september 2024 kl. 12.00-14.30 
  Undervisningslokalet 1. sal, Butikscenter Hadsund 
  Butikstorvet 1, 9560 Hadsund

  Opstart Hobro - Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 8:30-11:00
  Lokaler i tilknytning til Hobro Alderdomshjem
  Fayesgade 14 C, 9500 Hobro

  Bemærk, at der ikke er undervisning i uge 42, og at der i november ligeledes vil være en uge uden undervisning. Sidste undervisning er således mandag. d. 2. december i Hadsund og tirsdag d. 3. december i Hobro.  

  Kontakt os for spørgsmål eller tilmelding. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  I Mariagerfjord Kommune tilbyder vi Lær at tackle-kurset til dig, der oplever tegn på angst og depression og er over 18 år. Lær at tackle angst og depression er et selvhjælpskursus til dig, der døjer med triste eller tunge tanker, og som har brug for et frirum til at dele tanker og erfaringer sammen med andre i samme situation.

  Du møder undervisere, der er frivillige, og som selv har prøvet at være i samme eller lignende situation som dig. Der er seks mødegange af 2,5 times varighed og et opfølgningsmøde. Alle – både kursister og instruktører – har tavshedspligt.

  Tilbuddet er gratis og kræver ikke, at du har en diagnose. Det kræver heller ikke en henvisning at komme på kurset. Der forventes en forsamtale inden kursets opstart. Vi tilpasser kursets tid og sted efter flertallets ønske.

  Du møder os primært på sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1 og Sundhedscenter Hobro, Brogade 3A.

  For tilmelding eller yderligere information er du velkommen til at kontakte os. 

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression".

  Lær at tackle - online

  Oplever du udfordringer ved at møde op på et fysisk kursus, så kan du få hjælp til selvhjælp fra dit eget hjem. 
  LÆR AT TACKLE – online er et internetbaseret kursus, som du kan følge hjemmefra. I løbet af kurset lærer du at tackle dine udfordringer, så du kan genvinde kontrollen i dit liv. Kurset er for voksne over 18 år med symptomer på angst eller depression.

  Hvordan og hvornår?

  På kursets 6 moduler arbejder du med forskellige aktiviteter på egen hånd – når det passer dig. Alt, du behøver, er en computer med internetforbindelse. På hvert modul er der også live-undervisning af 1 times varighed, hvor der samles op på kursets emner. Undervisningen ledes af en online-instruktør, som selv har erfaring med angst eller depression.

  I undervisningen er du logget ind sammen med holdets øvrige kursister, og sammen løser I nogle af de problemer, som I har til fælles. I kan dog hverken se eller høre hinanden, og på kurset bruger du kun dit fornavn.

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression - online" eller kontakt os. 

  Lær at tackle kurset udbydes under licens af Komiteen for Sundhedsoplysning.

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  På vej til fællesskab er en gratis indsats til dig i Mariagerfjord Kommune, som er over 65 år og føler dig alene. Indsatsen har fokus på at forebygge og afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten. Det kræver ingen henvisning

  Et fællesskab, der passer dig

  Savner du aktiviteter og samvær med andre mennesker i din hverdag? Er det også svært at finde ud af, hvor og hvornår de forskellige tilbud foregår? Så vil vi rigtig gerne hjælpe.

  Sådan foregår det:

  • Kontakt fællesskabskoordinatoren via kontaktoplysningerne her på siden.
  • Vi besøger dig til en samtale om din livssituation, interesser og udfordringer
  • Sammen finder vi et fællesskab, som kan passe dig
  • Vi hjælper gerne med tilmelding
  • Har du brug for støtte i mødet med dit nye fællesskab, tager vi gerne med
  • Vi følger op med samtaler om din trivsel

  Alle kan være ensomme

  Der er mange grunde til ensomhed. Særligt livsændringer som at miste en nærtstående, flytte eller nedsat hørelse kan være skyld i ensomhed. Langvarig ensomhed kan være farlig for dit mentale og fysiske helbred. Derfor er det vigtigt at handle.

  Tilbuddet kan være en hjælp for dig, som:

  • Har lyst til at komme ud, men har svært ved at komme af sted
  • Har mistet en partner eller har en alvorligt syg partner
  • Lider af en kronisk sygdom
  • Har nedsat hørelse
  • Vurderer dit eget helbred som dårligt
  • Føler dig alene, selvom du er sammen med andre mennesker

  Er du pårørende eller bekymret medborger?

  Det kan være svært at vide, om en forælder eller nabo er ensom. Ensomhed opleves forskelligt fra person til person og kommer til udtryk på forskellige måder. Oplevelsen af ensomhed er normal og ufarlig, hvis den er forbigående. Men langvarig ensomhed påvirker vores mentale og fysiske helbred og skal tages alvorligt.

  Der kan være mange grunde til ensomhed. Nedenfor kan du se nogle af de faktorer, som kan have særlig betydning for, om ældre oplever ensomhed.

  Der er høj risiko for ensomhed, hvis den ældre:

  • Vurderer sit eget helbred som dårligt
  • Har gennemlevet kritiske sygdomsforløb
  • Har en alvorligt syg ægtefælle
  • Har mistet sin ægtefælle eller en nærtstående indenfor de seneste seks måneder
  • Har problemer med hørelsen
  • Højest har kontakt til familie og venner en til to gange om måneden
  • Giver udtryk for at have svært ved at tage sig sammen til at gøre ting
  • Har svært ved at strukturere hverdagen
  • Mangler støtte og nogen at tale med, når der er problemer

  Hvad kan du gøre som pårørende?

  Ældre, som oplever ensomhed, kan have svært ved at tale om det og give udtryk for, at de behøver hjælp til at bryde ensomheden. Mange ældre har nemlig været vant til at klare sig selv og vil ikke være til besvær. Ensomhed kan føles som et nederlag, og det gør det ikke lettere at tale om.

  Som pårørende kan man tro, at det hele går fint, fordi man ikke hører andet. Derfor er det vigtigt at spørge ind til den ældre, selvom det kan være svært for begge parter.

  Tal om det. Du kan måske tage udgangspunkt i dine egne oplevelser og spørge ind til, om den ældre genkender de ting, du siger. Nogle gange kan det være nemmere at tale om de ting, som er svære, når man går en tur.

   

  Find vejen til en sundere livsstil – uden fokus på vægttab!

  Rundt om Livet" er et gratis tilbud, skræddersyet til voksne (18+) i Mariagerfjord Kommune, der ønsker at forbedre deres livsstil på en helhedsorienteret måde. Livsstil indebærer mere end blot kost og aktivitet, og derfor arbejder vi ud fra en vægtneutral tilgang. Vores fokus er på intuitiv spisning, nydelsesfuld bevægelse, kropsaccept og selvomsorg.

  Gruppeforløb

  Vi tror på, at fælles læring og støtte er afgørende på vejen mod en sundere livsstil. I gruppeforløbet vil I ikke kun få viden om den vægtneutrale tilgang, men også modtage værdifulde redskaber til at praktisere den i jeres daglige liv. Samtidig vil I kunne udveksle erfaringer samt sparre og støtte hinanden i livstilsændringen. Gruppeforløbet strækker sig over ca. tre måneder med 9-10 mødegange.

  Individuelt forløb

  Efter gruppeforløbet fortsætter du i et individuelt forløb, hvor fokus rettes mod de områder, hvor du føler dig udfordret.

  Træningstilbud

  Der er mulighed for fælles træning med fysioterapeuter. Træningen er særligt til dem, der ønsker professionel vejledning til at bevæge sig trods udfordringer.

  Sådan kommer du i gang

  Tilmeld dig et intromøde, hvor vi præsenterer forløbet. Efter intromødet indledes du med en 2-timers individuel opstartssamtale. Herefter deltager du i det gruppeforløb, der knytter sig til intromødet – se under kommende forløb. Tilmeld dig det intromøde, der passer til det gruppeforløb, du ønsker at deltage i. 

  Tilmelding

  Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til: rundtomlivet@mariagerfjord.dk eller kontakte Sundhed og Træning på tlf.: 20 26 93 56. Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

  Kommende datoer for intromøder og gruppeforløb

  Gruppeforløb Hobro

  Gruppeforløb afholdes på Hobro Alderdomshjem, Fayesgade 14C, 9500 Hobro.

  Intromøde: Mandag d. 24/6-2024 kl. 16:30-18:00

  Tilhørende gruppeforløb: Mandage kl. 16:30-18:30

  • Mødegang 1: 2/9-24
  • Mødegang 2: 9/9-24
  • Mødegang 3: 16/9-24
  • Mødegang 4: 23/9-24
  • Mødegang 5: 30/9-24
  • Mødegang 6: 7/10-24
  • Overspring uge 42 pga. efterårsferie 
  • Overspring uge 43 og 44 pga. individuelle samtaler 
  • Mødegang 7: 4/11-24
  • Mødegang 8: 11/11-24
  • Mødegang 9: 18/11-24
  • Mødegang 10: 25/11-24
  • Mødegang 11: 2/12-24
  • Mødegang 12: 9/12-24

  Gruppeforløb Hadsund 

  Gruppeforløb afholdes på Hadsund Sundhedscenter, Butikstorvet 1, 1.sal, 9560 Hadsund.

  Intromøde: Tirsdag d. 14/1-2025 kl. 16:30-18:00

  Tilhørende gruppeforløb: Tirsdage kl. 16:30-18:30

  • Mødegang 1: 18/2-25
  • Mødegang 2: 25/2-25
  • Mødegang 3: 4/3-25
  • Mødegang 4: 11/3-25
  • Mødegang 5: 18/3-25
  • Mødegang 6: 25/3-25
  • Overspring uge 14 og 15 pga. individuelle samtaler 
  • Overspring uge 16 pga. påske 
  • Mødegang 7: 22/4-25
  • Mødegang 8: 29/4-25
  • Mødegang 9: 6/5-25
  • Mødegang 10: 13/5-25
  • Mødegang 11: 20/5-25
  • Mødegang 12: 27/5-25

   

  Gruppeforløb Hobro

  Gruppeforløb afholdes på Hobro Bibliotek, Adelgade 28, 9500 Hobro 

  Intromøde: 26/9-24 kl. 10-11:30

  Tilhørende gruppeforløb: Torsdage kl. 10:00-12:00

  • Mødegang 1: 7/11-2024
  • Mødegang 2: 14/11-2024
  • Mødegang 3: 21/11-2024
  • Mødegang 4: 28/11-2024
  • Mødegang 5: 5/12-2024
  • Mødegang 6: 12/12-2024
  • Overspring pga. juleferie 
  • Mødegang 7: 9/1-2025
  • Mødegang 8: 16/1-2025
  • Mødegang 9: 23/1-2025
  • Mødegang: 10 30/1-2025
  • Mødegang 11: 6/2-2025

   

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Madmentor – hjælp til forstyrret spisning

  Lider du af tvangsoverspisning eller har du haft et forstyrret forhold til mad igennem flere år? Så kan du blive tilbudt et særligt madmentorforløb. Forløbet strækker sig over et år og starter med en individuel samtale, et undervisningsforløb af 12 gange 2,5 time og herefter individuelle samtaler efter aftale.

  Forløbet er for dig, som kæmper med overspisning, trøstespisning, negativ kropsopfattelse og/eller madafhængighed. 
  En certificeret Madmentor hjælper dig med at bryde med destruktive madmønstre.
  Du vil blive ført igennem en proces, der tager hånd om tanker og overbevisninger relateret til mad, krop og sundhed, så du lærer at stoppe op og mærke efter. Din Madmentor vil hjælpe dig med at få et mere afslappet forhold til mad. 
  Der vil være en simpel guidning til sund mad, men der vil på ingen måde være restriktioner på mad, da det typisk vil forværre din trang til mad og overspisning. Vi arbejder i stedet ud fra principper omkring intuitiv spisning.
  Undervisningsforløbet foregår i små grupper med højst 8 deltagere. Hver mødegang er bygget op over følgende 4 moduler:

  • Krop & Nærvær
  • Mekanisk spisning/Maddagbog
  • Dagens tema, fx over/underspisning, sult/mæthed, madmeditation
  • Fællesspisning

  Hvis du tror et madmentorforløb kan hjælpe dig eller du har spørgsmål, kan du benytte nedenstående kontaktformular eller ringe til underviserne Stinne på 24 87 12 17 eller Sureka på 24 87 12 16.

  Datoer for opstart af kommende undervisningsforløb: 

  Tirsdag d. 30/1 kl. 9.30-12.00 i Hobro Sundhedscenter

  ”KUN FOR MÆND” Onsdag d. 6. marts kl. 14-16.30 i Hobro 

   

  Ønsker du at blive kontaktet kan du benytte denne kontaktformular. 

  I Mariagerfjord Kommune har vi forskellige forløb til dig, der ønsker at blive nikotinfri. Alle forløb varetages af uddannede stopvejledere.

  Vi tilbyder hjælp til alle nikotinafhængige - uanset om du er afhængig af rygetobak, tyggetobak (herunder snus), e-cigaretter eller nikotinerstatning.

  Opstartssamtale

  Vi starter altid med en individuel opstartssamtale, hvor vi sammen ser på, hvordan vi bedst kan støtte dig i dit ønske om tobak- eller nikotinstop.

  Bagefter finder vi det tilbud, der passer dig bedst. Vi tilbyder gruppeforløb, individuelle samtaler, online eller telefonsamtaler og i særlige tilfælde hjemmebesøg.

  Røgfrit Liv

  Røgfrit Liv er for dig, der har lyst til at være i en gruppe med andre, som er i samme situation som dig. 
  Gruppeforløbet består af 6 mødegange. De to første mødegange forberedes rygestoppet, hvorefter der fastsættes en fælles stopdato. De resterende 4 mødegange er der fokus på at fastolde rygestoppet. 

  Sundhedscenter Hobro (Brogade 3) mandag kl. 15.30-17.30. 

  • Mandag d. 27. maj
  • Tirsdag d. 4. juni
  • Mandag d. 10. juni
  • Mandag d. 17. juni
  • Mandag d. 24. juni
  • Mandag d. 7. juli

  Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden. Har du spørgsmål eller bare nysgerrig? Tøv ikke med at give os et kald – vi er her for at hjælpe! 

  Kom & Kvit gruppeforløb

  Kommunen tilbyder stop i gruppeforløb, som er tilrettelagt ud fra konceptet Kom & Kvit, hvilket er et fleksibelt stopforløb. Her har du mulighed for at gennemføre dit stop med opbakning fra et netværk, som ved, hvordan du har det.

  Forløbet starter med en individuel samtale med en uddannet stopvejleder, hvorefter der er ca. 8 gruppemøder. Vi tilstræber at have løbende optag på Kom og Kvit gruppeforløbet både i Hobro og Hadsund. Det betyder, at du kan begynde på de aktuelle forløb, når det passer dig.

  Røgfri i Naturen

  Røgfri i Naturen er et gruppeforløb under åben himmel.

  I naturen har vi færre stresshormoner, vi er mere afslappede, og der er højere til loftet. Vi får motion og går derfra med følelsen af, at vi går gennem rygestoppet skulder ved skulder.

  Mødegangene vil indeholde viden om nikotin og afhængighed, men der vil også være stor vægt på kroppen som ressource og mindfulness.

  Vi tilstræber at have løbende optag på forløbet Røgfri i Naturen. Det betyder, at du kan starte på aktuelle forløb, når det passer dig.

  Individuelt forløb

  Har du brug for det, kan vi tilbyde fem individuelle samtaler med en stopvejleder. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde samtaler lokalt, hvor du bor - eksempelvis hvis du er fysisk, psykisk eller økonomisk forhindret i at møde os på Sundhedscenteret i Hobro eller Hadsund.

  Er du gravid, eller skal du snart opereres, tilbyder vi individuelle stopsamtaler uden ventetid.

  Røgfri arbejdstid

  Har din arbejdsplads besluttet, at der fremover skal være røgfri arbejdstid? Så kan du som ryger stå med en følelse af at blive presset ud i en beslutning, du ikke selv har valgt.

  Hvis du ønsker at blive røgfri er der flere muligheder:

  • Du kan kontakte din bopælskommune og få mere viden om deres tilbud om professionel rådgivning ved rygestop. I Mariagerfjord Kommune kan du læse mere om vores stoptilbud på denne side.
  • Du kan tilmelde dig et online stop-program fra Kræftens Bekæmpelse via deres app "e-kvit" eller via hjemmesiden om e-kvit.
  • Du kan ringe gratis til STOPLINIEN og tale med en rygestopinstruktør. Læs mere om STOPLINIEN her.
  • Du kan købe produkter til nikotin erstatning eller benytte rygestopmedicin (receptpligtigt).

  Statistisk set er der større sandsynlighed for, at du lykkes med dit rygestop, hvis du kombinerer professionel rådgivning med af behandling abstinens (nikotinerstatning eller rygestopmedicin).

  Hvis du fortsat ønsker at ryge, er der følgende muligheder:

  • Du skal klare din arbejdsdag uden brug af nikotin.
  • Du skal klare din arbejdsdag med brug af et produkt, der kan erstatte nikotin (anbefales til rygere med stor fysisk afhængighed).

  Med udgangspunkt i ovenstående muligheder, skal du på opdagelse i dig selv som ryger. Hvordan reagerer du, når du ikke får din cigaret? Bliver du humørpåvirket? Bliver du påvirket på din koncentrationsevne? Bliver du fysisk urolig? Eller oplever du en helt anden type af abstinens?

  Hvis dine nikotinabstinenser påvirker dig så meget, at det påvirker dit arbejde eller du ikke kan kende dig selv, så skal du finde et produkt som erstatter nikotinen, der kan afhjælpe dine abstinenser på en hensigtsmæssig måde. Du skal stadig kunne fungere optimalt og være dig selv trods røgfri arbejdstid.

  Apoteket eller en stopvejleder kan være behjælpelig med rådgivning om de forskellige produkter, der erstatter nikotin i forhold til netop dit behov.

  Røg, damp og snus - for unge (op til 25 år)

  Læs mere om røg, damp og snus - for unge op til 25 år. 

  Tilskud til nikotinerstatning eller rygestopmedicin

  Ryger du mere end 15 cigaretter dagligt, er udenfor arbejdsmarkedet og følger et rygestopforløb i Mariagerfjord Kommune? Så har vi mulighed for at give dig tilskud til enten rygestopmedicin eller nikotinerstatning. Få mere information af din rygestopinstruktør.

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Synkebesvær er en samlet betegnelse for spise- og drikkebesvær, hvor man har nedsat eller manglende evne til at synke og/eller tygge maden - også kaldet dysfagi.

  Synkebesvær kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Synkebesvær er et symptom ved mange sygdomme eksempelvis KOL, demens, parkinson, sclerose, hjerneskade, kræft i hals– og mundregion, dårlig tand- og mundhygiejne mm.

  Fejlsynkning kan opstå som en naturlig del af at blive ældre.

  Det kan være tegn på fejlsynk, hvis du:

  • Hoster eller rømmer dig af og til når du spiser eller drikker
  • Har nedsat appetit og drikker mindre
  • Er lang tid om at spise
  • Oplever vægttab

  Gode råd ved fejlsynk

  • Skab ro under måltider
  • Tal ikke med mad i munden
  • Spis små mundfulde
  • Synk maden inden en ny mundfuld
  • Sørg for passende konsistens af mad og drikke
  • Hav ikke mad og væske i munden samtidig

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Vi starter løbende nye hold op. Ud i vejret - ind i varmen er et tilbud til dig, der er 65 år eller derover. 

  Vi går en tur eller laver noget andet aktivt sammen, hvorefter vi hygger indenfor med en kop kaffe, snak og måske et spil kort. 

  Rigtig mange danskere lider af inkontinens. Desværre går mange med det uden at søge hjælp – men der kan gøres noget. Ofte kan inkontinens afhjælpes med enkle midler.

  Inkontinens kan skyldes flere ting, og derfor er det vigtigt at forsøge at finde årsagen hos den enkelte, så man finder frem til de rette metoder og eventuelle hjælpemidler. 

  I Mariagerfjord Kommune tilbyder vi et forløb for dig, der oplever problemer med bækkenbunden. 

  Forløbet indeholder

  • En udredning af din inkontinens hos kontinenssygeplejersken samt en individuel opstartssamtale hos en fysioterapeut med mulighed for vurdering af din knibefunktion
  • Bækkenbundstræning på hold inklusiv instruktion i hjemmeøvelser.
  • Undervisning omkring blæren samt bækkenbundens anatomi og funktion
  • Individuel afsluttende samtale

  Kurset varer i 8 uger med træning og undervisning 1 gang ugentligt á 1½ times varighed.

  Forudsætninger for at kunne deltage

  • Kvinder og mænd over 18 år med inkontinens bosiddende i Mariagerfjord Kommune
  • Du skal kunne tale og forstå dansk
  • Du skal selv kunne transportere sig til/fra træningen
  • Du skal være i stand til at komme ned på og op fra gulvet.

  Træning foregår på hold med fysioterapeuter som undervisere. 

  Forløb på Sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1 

  OPSTART onsdag d. 8. maj 2024 kl. 12.30 (for kvinder) 

  Forløb på Hobro Alderdomshjem:

  OPSTART fredag d. 1. marts 2024 kl. 10.30 (for mænd)

  OPSTART fredag d. 10. maj 2024 kl. 12.30 (for kvinder)

   

  Er du deltager på et rehabiliteringsforløb, i “Rundt Om Livet” eller i Madkompasset, har du nu mulighed for at
  komme på Madværkstedet og blive inspireret til lækker, sund mad. 

  Tid og sted: 

  Madværkstedet foregår skiftevis i skolekøkkenet på Bymarkskolen i Hobro og skolekøkkenet på Hadsund Skole. 
  Dygtige og madglade medarbejdere fra Sundhed og Træning står for undervisningen.

  Madværkstedet foregår mandage i tidsrummet 16.30-19.00

  Indhold:

  • Mødegang 1: d. 30/10 i Hobro ”Panik aftensmad” 
   Lær alternativer, der er ligeså hurtige som fast food, og som du altid kan have ingredienser hjemme til.
  • Mødegang 2: d. 27/11 i Hadsund ”Foodprepping” 
   Niveauet over madplaner. En indsats, der kan spare dig for oceaner af tid og nudge dig til at få spist mere grønt.
  • Mødegang 3: d. 11/12 i Hobro ”Bedre mad i julen” 
   Med fokus på at sætte kulør på julen, alt det du skal have mere af :-)
  • Mødegang 4: d. 22/1 i Hadsund “Fuldkorn er guldkorn” 
   Til dig der gerne vil have meget mere fuldkorn. Bagværk, pasta, ris, knækbrød og meget mere i lækre nemme retter.
  • Mødegang 5: d. 19/2 i Hobro ”Foodprepping” 
   Niveauet over madplaner. En indsats, der kan spare dig for oceaner af tid og nudge dig til at få spist mere grønt.
  • Mødegang 6: d. 18/3 i Hadsund ”Bælgfrugter” 
   Til dig der gerne vil lære at holde af bælgfrugter og sætte dem på menuen i hverdagen.
  • Mødegang 7: d. 22/4 i Hobro ”Mere grønt ind i hverdagen” 
   Ideer til mere grønt i alle dagens måltider
  • Mødegang 8: d. 27/5 i Hadsund ”Mellemmåltider og snacks” 
   Til dig der gerne vil kunne finde på andet end brød og frugt til mellemmåltider. Snacks med overskud, mæthed og velsmag.
  • Mødegang 9: d. 17/6 i Hobro “Sommerens grillmad”
   Lækre retter der kan grilles.

  Tilmelding:

  Du kan tilmelde dig en eller flere mødegange, men du skal lave en indbetaling for hver gang, du ønsker at
  deltage. 
  Tilmelding sker ved at betale 50 kr. pr. gang. Betaling foregår via Mobilepay til nr. 89717 
  Skriv MAD, navn og nr. på mødegang på betalingen, som senest skal betales fredagen før mødegangen. Eksempel på tekst til betalingen, hvis jeg vil tilmelde mig mødegang 2: MAD, Stinne, nr. 2 
  OBS: Egenbetalingen på 50 kr. pr. gang, går udelukkende til at dække omkostninger for indkøb af mad.
  Der kan ikke refunderes penge ved afbud.

  Har du spørgsmål, kan du skrive eller ringe til Stinne på spaul@mariagerfjord.dk eller tlf. 24 87 12 17

  Adresser

  Skolekøkkenet på Bymarkskolen
  Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro

  Skolekøkkenet på Hadsund skole
  Stadionvej 5, 9560 Hadsund

  Der er gode parkeringsforhold ved begge skoler. 

  Ønsker du at blive kontaktet, kan du benytte denne kontaktformular

  Temadage foråret 2024

  Temadag om syn- og høreproblemer 

  Få viden og inspiration til hverdagen med syns- og/eller hørenedsættelse. Du kan blandt andet få viden om, hvordan du får høreapparat, syns- og hørehjælpemidler og hvilke støttemuligheder, der findes. 

  Onsdag d. 24. april 2024 kl. 14.30-16.30 på Hobro Bibliotek, Stor sal på 1. etage (der er elevator). 

  Tilmelding senest d. 10. april. 

  Temadag om forebyggelse

  Fysioterapeuten vil på denne dag give dig viden om fald samt give gode råd, inspiration samt øvelser, der kan være med til at forebygge fald. 

  Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 14.30-16.30 i Sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1, 1.sal. 

  Tilmelding senest d. 28. maj. 

  Tilmelding

  Mail: forebyggende@mariagerfjord.dk

  Telefon: 97 11 34 75 eller 97 11 39 51

  Du kan også benytte denne kontaktformular, så vender vi tilbage til dig. 

  Sidst opdateret: 15. maj 2024

  Kontakt

  Sundhed og Træning

  Telefon: 97 11 39 47 (telefontid 7.30-12.00)

  E-mail: sundhedogtr@mariagerfjord.dk