Gå til hovedindhold

Sundhedsindsatser

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer og vilkår for sundhed og trivsel. Det gør vi blandt andet ved at etablere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til kommunens borgere. Læs mere om vores indsatser til voksne og ældre her.

Indhold

  Hvem kan bruge vores sundhedsindsatser?

  I Mariagerfjord Kommune har vi en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som favner bredt. Vi har direkte kontakt med og henvendelser fra borgere, som ønsker at benytte disse indsatser. Derudover er der et godt samarbejde mellem fagenhederne i kommunen og øvrige aktører om at formidle indsatserne og henvise borgere. 

  Vi har flere sundhedstilbud, som ikke kræver en henvisning fra egen læge eller sygehuset. Som borger har du mulighed for at tage direkte kontakt, hvis du for eksempel ønsker rygestop eller at benytte vores tilbud om forebyggende hjemmebesøg. 

  Har du behov for oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

  Sundhedsindsatser

  Føler du dig stresset over en længere periode?

  Gennem livet kan vi opleve at blive udfordret af forskellige årsager og belastninger. 

  Det kan være, at du føler udtalt træthed, har svært ved at sove, konstant har tanker i hovedet eller hurtigt bliver irriteret. Måske er du i arbejde og synes, at flere faktorer hober sig op. Det kan også være, at du er sygemeldt eller ledig og har brug for hjælp til at komme igennem den situation. Uanset om din oplevelse af stress er arbejdsrelateret eller skyldes private årsager, kan du deltage i Åben og Rolig.

  Læs mere om de forskellige tilbud i Åben og Rolig nedenfor. 

   

  Åben og Rolig gruppeforløb 

  Åben og Rolig kan betragtes som et sæt af strategier og værktøjer. Strategierne handler om at arbejde med åben opmærksomhed, rolig bearbejdning, bevidst deltagelse og personlig forståelse. Værktøjerne kan anvendes på netop det livsområde, som er mest relevant for dig.

  Et Åben og Rolig-forløb strækker sig over 9 uger med en ugentlig holdgang på 3 timer. Der er 12 deltagere på et hold, og mange af vores deltagere oplever en lettelse over at høre om andre holddeltageres oplevelse af stress. At deltage på et hold kan give en fornemmelse af ikke at være alene med stressoplevelsen. Meditation er et at de primære værktøjer, men det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med meditation for at tage del i et Åben og Rolig-forløb. 

  Undervejs i forløbet har du mulighed for at få to individuelle samtaler med psykologen, der leder holdet. Åben og Rolig-forløb ledes altid af en uddannet Åben og Rolig Instruktør, som har psykologfaglig baggrund samt erfaring med meditation og samtaler.

  Tid og sted

  Kurset finder sted om formiddagen én gang om ugen på Butikstorvet 1, 9560 Hadsund torsdage kl. 10.00 – 13.00 og på Fayesgade 14C i Hobro onsdage kl. 9.00-12.00.

  For at deltage er det vigtigt, at du:
  • er motiveret for at meditere
  • har lyst til at være med på et hold
  • er i stand til at tale og forstå dansk
  • har mulighed for at deltage én gang om ugen i ni uger

  For at deltage skal du være over 18 år og have oplevet stress i mindst en måned.

  Kurset kræver en henvisning fra din egen læge eller fra Jobcentret. Du vil blive indkaldt til en samtale med en psykolog, som vurderer om kurset er det rette tilbud til dig. 

   

  Åben og Rolig drop-in sessioner 

  Åben og Rolig drop-in sessioner er for alle tidligere deltagere på Åben og Rolig gruppeforløb.

  Sessionerne vil have skiftende fokus, herunder krop, psyke og sociale relationer. På den måde vil du få genopfrisket de stressreducerende strategier fra kurset. Derudover vil der være to lange meditationer samt én mini meditation. I pausen serveres kaffe, te og vand.

  Drop-in sessionerne forgår på Butikstorvet 1, 9560 Hadsund i tidsrummet 15.00-16.30 på følgende datoer:

  2022

  • 6. oktober - AFLYST 
  • 3. november 
  • 1. december 
  • 8. december 

  2023

  • 5. januar
  • 2. februar
  • 2. marts
  • 13. april - ÆNDRET TIDSPUNKT: Kl. 17.00-18.00 (pga. åbent hus i Sundhedscentret)
  • 4. maj
  • 1. juni 

   

  Mere information

  På dette link kan du læse mere om kurserne og blandt andet finde vej til den gratis Åben og Rolig app med meditationer. 

   

  Aktivitetskoordinatorer

  Kommunens aktivitetskoordinatorer hjælper dig godt på vej efter et forløb i rehabiliteringsenheden ved at yde vejledning, støtte og inspiration til livet efter sygdom.
  Aktivitetskoordinatoren kan hjælpe og støtte dig med at:

  • Fastholde de sunde vaner sammen med andre
  • Finde en fritidsaktivitet, som giver dig glæde og mening
  • Hjælpe dig til at indgå i sociale fællesskaber
  Yderligere oplysninger

  Læs mere om rehabilitering her eller kontakt os. 

  Læs mere om Mariagerfjord i Bevægelse her, som er et selvtræningstilbud til dig der har gennemført et sundhedstilbud, rehabiliterings- eller genoptræningsforløb i Mariagerfjord Kommune.

  Få praktisk hjælp og vejledning i vedligeholdelse og brug af dine høreapparater.

  Få information om, hvordan du får offentlig eller privat høreapparatbehandling. 

  Vi tilbyder:

  • Telefonisk rådgivning
  • Hjemmebesøg efter aftale
  • Åben hørerådgivning den første torsdag i hver måned i tidsrummet 11.00-12.00 på Sundhedscenter Hobro, Brogade 3A og Sundhedscenter Hadsund, Butikstovet 1, 1. sal. Det er gratis og kræver ikke tidsbestilling. 

  Kontakt:

  Område Hadsund/Mariager, tlf. 97 11 34 75
  Område Hobro/Arden, tlf. 97 11 34 23

   

  Har du haft smerter i mere end 3 måneder? Og oplever du, at smerterne påvirker dig, så du ikke længere kan leve det liv, du ønsker? Så er dette sundhedstilbud måske relevant for dig.

  At have smerter betyder for mange, at hele ens liv og væren er påvirket og at smerterne kan føles som altoverskyggende og dominerende. Du kan føle, at du har mistet kontrollen over din krop og ikke længere mærker glæde ved aktiviteter, som  før var med til at give mening for dig. Du har måske gjort alt, hvad du kunne for at følge de råd, du har fået fra lægen eller andre sundhedsfaglige, og har på trods af det stadig ondt. Det kan føles overvældende og håbløst.

  Forskningen har ikke været i stand til at identificere én behandling, der kan kurere kroniske smerter, men de seneste mange års forskning har vist, at smerteintensiteten kan påvirkes af vores forståelse, tilgang og håndtering af smerten.

  Målet med dette forløb er at give dig viden og forståelse om smerter samt redskaber til at arbejde med dig selv, så smerterne kan fylde mindre og livskvaliteten mere.

  Forudsætninger for at kunne deltage

  • Du er bosat i Mariagerfjord kommune
  • Du er mellem 18 og 67 år
  • Du er i arbejde, sygemeldt eller ledig
  • Du kan forstå og tale dansk
  • Du kan selv transportere dig til og fra undervisningen
  • Du har haft smerter af mere end 3 måneders varighed. Smerterne kan være til stede hele tiden eller være hyppigt tilbagevendende
  • Du er udredt for dine smerter. Mindfulness er ikke en erstatning for medicinsk behandling, men kan være et supplement til en igangværende behandling
  • Du er nysgerrig og har lyst til at arbejde med dig selv

  I forløbet tilbydes

  Undervisning og mindfulnessbaseret smertehåndtering

  Her vil vi arbejde med vores forståelse af, hvad smerte er, hvordan smerte kan opstå, samt hvad der kan være med til at vedligeholde smerterne og skrue ned/op for smerteoplevelsen.
  Vi vil arbejde med mindfulness som en metode, der har vist sig særlig gavnlig til at støtte os i vores bestræbelser på at kunne leve værdifulde liv på trods af daglige smerter.

  Forløbet varetages af en fysioterapeut med uddannelse i mindfulness. 

  Rammer

  Forløbet er et gruppeforløb over 8 uger med én mødegang af 2,5 time om ugen.
  Lektionerne bygger oven på hinanden, så det er væsentligt, at du er med hver gang.
  Der vil højest være 8-10 deltagere på holdet.
  Vi vil arbejde med en vekselvirkning af oplæg, dialog, øvelser i mindfulness meditation, afspænding og let yoga.

  Hvor og hvornår

  Undervisning og mindfulnessbaseret smertehåndtering

  Opstart Hobro - Tirsdag d. 25.04.23 kl. 9:00-11:30
  Lokaler i tilknytning til Hobro Alderdomshjem
  Fayesgade 14 C, 9500 Hobro

  Opstart Hadsund - Fredag d. 28.04.23 kl. 9.00-11.30 
  Undervisningslokalet 1. sal, Butikscenter Hadsund 
  Butikstorvet 1, 9560 Hadsund 

  Der vil ud over kursusforløbet være mulighed for at deltage i superviseret træning og yoga. 

  Kontakt os for spørgsmål eller tilmelding. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  I Mariagerfjord Kommune tilbyder vi Lær at tackle-kurset til dig, der oplever tegn på angst og depression og er over 18 år. Lær at tackle angst og depression er et selvhjælpskursus til dig, der døjer med triste eller tunge tanker, og som har brug for et frirum til at dele tanker og erfaringer sammen med andre i samme situation.

  Du møder undervisere, der er frivillige, og som selv har prøvet at være i samme eller lignende situation som dig. Der er seks mødegange af 2,5 times varighed og et opfølgningsmøde. Alle – både kursister og instruktører – har tavshedspligt.

  Tilbuddet er gratis og kræver ikke, at du har en diagnose. Det kræver heller ikke en henvisning at komme på kurset. Der forventes en forsamtale inden kursets opstart. Vi tilpasser kursets tid og sted efter flertallets ønske.

  Du møder os primært på sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1 og Sundhedscenter Hobro, Brogade 3A.

  For tilmelding eller yderligere information er du velkommen til at kontakte os. 

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression".

  Lær at tackle - online

  Oplever du udfordringer ved at møde op på et fysisk kursus, så kan du få hjælp til selvhjælp fra dit eget hjem. 
  LÆR AT TACKLE – online er et internetbaseret kursus, som du kan følge hjemmefra. I løbet af kurset lærer du at tackle dine udfordringer, så du kan genvinde kontrollen i dit liv. Kurset er for voksne over 18 år med symptomer på angst eller depression.

  Hvordan og hvornår?

  På kursets 6 moduler arbejder du med forskellige aktiviteter på egen hånd – når det passer dig. Alt, du behøver, er en computer med internetforbindelse. På hvert modul er der også live-undervisning af 1 times varighed, hvor der samles op på kursets emner. Undervisningen ledes af en online-instruktør, som selv har erfaring med angst eller depression.

  I undervisningen er du logget ind sammen med holdets øvrige kursister, og sammen løser I nogle af de problemer, som I har til fælles. I kan dog hverken se eller høre hinanden, og på kurset bruger du kun dit fornavn.

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression - online" eller kontakt os. 

  Lær at tackle kurset udbydes under licens af Komiteen for Sundhedsoplysning.

  På vej til fællesskab er en gratis indsats til dig i Mariagerfjord Kommune, som er over 65 år og føler dig alene. Indsatsen har fokus på at forebygge og afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten. Det kræver ingen henvisning

  Et fællesskab, der passer dig

  Savner du aktiviteter og samvær med andre mennesker i din hverdag? Er det også svært at finde ud af, hvor og hvornår de forskellige tilbud foregår? Så vil vi rigtig gerne hjælpe.

  Sådan foregår det:

  • Kontakt fællesskabskoordinatoren via kontaktoplysningerne her på siden.
  • Vi besøger dig til en samtale om din livssituation, interesser og udfordringer
  • Sammen finder vi et fællesskab, som kan passe dig
  • Vi hjælper gerne med tilmelding
  • Har du brug for støtte i mødet med dit nye fællesskab, tager vi gerne med
  • Vi følger op med samtaler om din trivsel

  Alle kan være ensomme

  Der er mange grunde til ensomhed. Særligt livsændringer som at miste en nærtstående, flytte eller nedsat hørelse kan være skyld i ensomhed. Langvarig ensomhed kan være farlig for dit mentale og fysiske helbred. Derfor er det vigtigt at handle.

  Tilbuddet kan være en hjælp for dig, som:

  • Har lyst til at komme ud, men har svært ved at komme af sted
  • Har mistet en partner eller har en alvorligt syg partner
  • Lider af en kronisk sygdom
  • Har nedsat hørelse
  • Vurderer dit eget helbred som dårligt
  • Føler dig alene, selvom du er sammen med andre mennesker

  Er du pårørende eller bekymret medborger?

  Det kan være svært at vide, om en forælder eller nabo er ensom. Ensomhed opleves forskelligt fra person til person og kommer til udtryk på forskellige måder. Oplevelsen af ensomhed er normal og ufarlig, hvis den er forbigående. Men langvarig ensomhed påvirker vores mentale og fysiske helbred og skal tages alvorligt.

  Der kan være mange grunde til ensomhed. Nedenfor kan du se nogle af de faktorer, som kan have særlig betydning for, om ældre oplever ensomhed.

  Der er høj risiko for ensomhed, hvis den ældre:

  • Vurderer sit eget helbred som dårligt
  • Har gennemlevet kritiske sygdomsforløb
  • Har en alvorligt syg ægtefælle
  • Har mistet sin ægtefælle eller en nærtstående indenfor de seneste seks måneder
  • Har problemer med hørelsen
  • Højest har kontakt til familie og venner en til to gange om måneden
  • Giver udtryk for at have svært ved at tage sig sammen til at gøre ting
  • Har svært ved at strukturere hverdagen
  • Mangler støtte og nogen at tale med, når der er problemer

  Hvad kan du gøre som pårørende?

  Ældre, som oplever ensomhed, kan have svært ved at tale om det og give udtryk for, at de behøver hjælp til at bryde ensomheden. Mange ældre har nemlig været vant til at klare sig selv og vil ikke være til besvær. Ensomhed kan føles som et nederlag, og det gør det ikke lettere at tale om.

  Som pårørende kan man tro, at det hele går fint, fordi man ikke hører andet. Derfor er det vigtigt at spørge ind til den ældre, selvom det kan være svært for begge parter.

  Tal om det. Du kan måske tage udgangspunkt i dine egne oplevelser og spørge ind til, om den ældre genkender de ting, du siger. Nogle gange kan det være nemmere at tale om de ting, som er svære, når man går en tur.

   

  Rundt Om Livet er et tilbud til voksne i Mariagerfjord Kommune med et BMI over 30, som ønsker en sundere tilgang til sin livsstil. Tilbuddet indeholder både individuel vejledning, gruppeforløb og træningstilbud. Du kan være tilknyttet forløbet i op til 12 måneder. Tilbuddet kræver ingen henvisning.

  Ønsker du mere overskud og energi i hverdagen, bedre madvaner, mere bevægelse, mindre ubehag i kroppen, bedre søvn, højere trivsel og en mere positiv kropsopfattelse? Så er Rundt Om Livet måske det rigtige tilbud til dig.

  Et sund livsstil rummer mere end, hvad du spiser, og hvor aktiv du er. I Rundt Om Livet har vi fokus på at opnå sunde vaner, som er meningsfulde for dig. Du er selv med til at sætte målet og vejen for dit forløb.

  Gruppeforløb

  Fællesskab, støtte og motivation er ofte afgørende for at lykkes. Derfor er en del af forløbet i Rundt Om Livet et gruppeforløb. Gruppeforløbet strækker sig over cirka to måneder med otte mødegange. Møderne handler blandt andet om:

  • Mål, motivation og madmyter
  • "Slut med forbudt" og "bryd fortryllelsen
  • Madmeditation, sult- og mæthedsfornemmelse
  • Basale behov, søvn og egenomsorg
  • Træning

  Kom godt i gang med at træne og leve et mere aktivt liv. Du kan deltage i vores træningstilbud i tre måneder. Vores fysioterapeuter hjælper dig med at tage hensyn til eventuelle gener og smerter.

  Individuel vejledning, gruppeforløb og træning finder sted i Hadsund og Hobro Sundhedscenter.

  Sådan kommer du i gang

  Du skal tilmelde dig et intromøde. Disse afholdes månedligt fra kl. 16.00-17.00. Her er de kommende datoer for intromøder:

  Tirsdag d. 2. maj, Hadsund Sundhedscenter (Butikstorvet 1, 9560 Hadsund)

  Tirsdag d. 6. juni, Hobro Sundhedscenter (Brogade 3, 9500 Hobro)

  Mandag d. 4. september, Hadsund Sundhedscenter (Butikstorvet 1, 9560 Hadsund) 

  På intromødet vil du blive klogere på indholdet i forløbet. Har du overvejelser eller spørgsmål til forløbet, så er det også her, du kan få svar på, om tilbuddet er noget for dig. Din deltagelse på intromødet er uforpligtende. På intromødet har du mulighed for at booke tid til første individuelle samtale - og så er du i gang.

  OBS: Det er nødvendigt at tilmelde sig intromødet på forhånd.

  Tilmelding på rundtomlivet@mariagerfjord.dk eller kontakt Sundhed og Træning på tlf. 97 11 39 47.

  Madmentor – hjælp til forstyrret spisning

  Lider du af tvangsoverspisning eller har du haft et forstyrret forhold til mad igennem flere år? Så kan du blive tilbudt et særligt madmentorforløb enten i en lille gruppe eller gennem coachende individuelle samtaler.

  En certificeret Madmentor hjælper dig med at bryde destruktive madmønstre. Det er for dig som kæmper med overspisning, trøstespisning, negativ kropsopfattelse eller madafhængighed.
  Du vil blive ført igennem en proces, der tager hånd om tanker og overbevisninger relateret til mad, krop og sundhed, så du lærer at stoppe op og mærke efter. Din Madmentor vil hjælpe dig med at få et mere afslappet forhold til mad. Der vil være en simpel guidning til sund mad, men der vil ikke være særlige restriktioner, da det typisk vil forværre din trang til mad og overspisning.

  Rundt om sorgen er et tilbud til dig, som er over 65 år og som har sorg tæt inde på livet.

  • Har du mistet din ægtefælle, samlever eller en anden nær relation indenfor det seneste år?
  • Har du det svært fordi din ægtefælle eller samlever er flyttet på plejehjem eller er alvorlig syg?

  Rundt om sorgen er noget for dig, hvis du kan sige ja til et af disse spørgsmål.

  Vi er ikke en traditionel sorggruppe – hvor sorgen er i særlig fokus, men i et ”Rundt om sorgen” forløb tager vi hånd om alt det, der påvirker dig, når sorgen fylder i din hverdag. Måske har du svært ved at sove eller mistet lysten til at spise og lave mad. Måske mærker du nye symptomer fra kroppen eller føler dig alene og ensom.

  Via oplæg, øvelser/afspænding og socialt samvær rådgiver og inspirerer vi dig, så du lærer at leve med din sorg. Du lærer også at opretholde hverdagens rutiner og genfinde glæden og lysten til nye aktiviteter og fællesskaber.

  Samværet med andre kan være meget andet end at tale om sorgen.

  I forløbet mødes vi 5 gange á ca. 2 timers varighed. Følgende emner vil indgå i forløbet:

  1. møde Lær dine sorgreaktioner at kende Oplæg ved sorgrådgiver Marianne le Fevre
  2. møde Hvad præster ved om sorg Oplæg ved sognepræst Anne Bundgaard Hansen
  3. møde Krop og sorg - om madglæde og bevægelse  Oplæg og øvelser ved forebyggende sygeplejersker
  4. møde Søvn, stress og sorg Oplæg ved forebyggende sygeplejersker
  5. møde  En ny hverdag i fællesskab Oplæg ved fællesskabskoordinator Maja Riisberg


  Vi mødes hver anden fredag kl. 10.00

  Opstart på Sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1, d. 9. september 2022
  Opstart på Idrætscenter Hobro, Amerikavej 9A d. 16. september 2022 

  Kontakt os for tilmelding. 

  I Mariagerfjord Kommune har vi forskellige forløb til dig, der ønsker at blive nikotinfri. Alle forløb varetages af uddannede rygestopinstruktører.

  Vi tilbyder hjælp til alle nikotinafhængige - uanset om du er afhængig af rygetobak, tyggetobak (herunder snus), e-cigaretter eller nikotinerstatning.

  Opstartssamtale

  Vi starter altid med en individuel opstartssamtale, hvor vi sammen ser på, hvordan vi bedst kan støtte dig i dit ønske om rygestop.

  Bagefter finder vi det tilbud, der passer dig bedst. Vi tilbyder gruppeforløb, individuelle samtaler, online eller telefonsamtaler og i særlige tilfælde hjemmebesøg.

  Kom & Kvit gruppeforløb

  Kommunen tilbyder rygestop i gruppeforløb, som er tilrettelagt ud fra konceptet Kom & Kvit, hvilket er et fleksibelt rygestopforløb. Her har du mulighed for at gennemføre dit rygestop med opbakning fra et netværk, som ved, hvordan du har det.

  Forløbet starter med en individuel samtale med en uddannet rygestoprådgiver, hvorefter der er ca. 8 gruppemøder. Vi tilstræber at have løbende optag på Kom og Kvit gruppeforløbet både i Hobro og Hadsund. Det betyder, at du kan begynde på de aktuelle forløb, når det passer dig.

  Røgfri i Naturen

  Røgfri i Naturen er et gruppeforløb under åben himmel.

  I naturen har vi færre stresshormoner, vi er mere afslappede, og der er højere til loftet. Vi får motion og går derfra med følelsen af, at vi går gennem rygestoppet skulder ved skulder.

  Mødegangene vil indeholde viden om nikotin og afhængighed, men der vil også være stor vægt på kroppen som ressource og mindfulness.

  Vi tilstræber at have løbende optag på forløbet Røgfri i Naturen. Det betyder, at du kan starte på aktuelle forløb, når det passer dig.

  Individuelt forløb

  Har du brug for det, kan vi tilbyde fem individuelle samtaler med en rygestopinstruktør. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde samtaler lokalt, hvor du bor - eksempelvis hvis du er fysisk, psykisk eller økonomisk forhindret i at møde os på Sundhedscenteret i Hobro eller Hadsund.

  Er du gravid, eller skal du snart opereres, tilbyder vi individuelle rygestopsamtaler uden ventetid.

  Røgfri arbejdstid

  Har din arbejdsplads besluttet, at der fremover skal være røgfri arbejdstid? Så kan du som ryger stå med en følelse af at blive presset ud i en beslutning, du ikke selv har valgt.

  Hvis du ønsker at blive røgfri er der flere muligheder:

  • Du kan kontakte din bopælskommune og få mere viden om deres tilbud om professionel rådgivning ved rygestop. I Mariagerfjord Kommune kan du læse mere om vores rygestoptilbud på denne side.
  • Du kan tilmelde dig et online stop-program fra Kræftens Bekæmpelse via deres app "e-kvit" eller via hjemmesiden om e-kvit.
  • Du kan ringe gratis til STOPLINIEN og tale med en rygestopinstruktør. Læs mere om STOPLINIEN her.
  • Du kan købe produkter til nikotin erstatning eller benytte rygestopmedicin (receptpligtigt).

  Statistisk set er der større sandsynlighed for, at du lykkes med dit rygestop, hvis du kombinerer professionel rådgivning med af behandling abstinens (nikotinerstatning eller rygestopmedicin).

  Hvis du fortsat ønsker at ryge, er der følgende muligheder:

  • Du skal klare din arbejdsdag uden brug af nikotin.
  • Du skal klare din arbejdsdag med brug af et produkt, der kan erstatte nikotin (anbefales til rygere med stor fysisk afhængighed).

  Med udgangspunkt i ovenstående muligheder, skal du på opdagelse i dig selv som ryger. Hvordan reagerer du, når du ikke får din cigaret? Bliver du humørpåvirket? Bliver du påvirket på din koncentrationsevne? Bliver du fysisk urolig? Eller oplever du en helt anden type af abstinens?

  Hvis dine nikotinabstinenser påvirker dig så meget, at det påvirker dit arbejde eller du ikke kan kende dig selv, så skal du finde et produkt som erstatter nikotinen, der kan afhjælpe dine abstinenser på en hensigtsmæssig måde. Du skal stadig kunne fungere optimalt og være dig selv trods røgfri arbejdstid.

  Apoteket eller en rygestopinstruktør kan være behjælpelig med rådgivning om de forskellige produkter, der erstatter nikotin i forhold til netop dit behov.

  Rygestop for unge (op til 25 år)

  Læs mere om rygestop for unge

  Tilskud til nikotinerstatning eller rygestopmedicin

  Ryger du mere end 15 cigaretter dagligt, er udenfor arbejdsmarkedet og følger et rygestopforløb i Mariagerfjord Kommune? Så har vi mulighed for at give dig tilskud til enten rygestopmedicin eller nikotinerstatning. Få mere information af din rygestopinstruktør.

  Sund i krop og sind er for dig, der ønsker at fremme din sundhed og forebygge sygdom sideløbende med håndtering af din psykiske sårbarhed.

  Du får redskaber til at få mere overskud i din hverdag, så du kan arbejde med de vaner, du ønsker at ændre. Vi tager udgangspunkt i det, der motiverer dig.

  Forløbet foregår i grupper sammen med ligesindede, hvor fællesspisning og gåture i naturen er gennemgående aktiviteter.

  Forløbet består af: 

  • Tre fastlagte, individuelle samtaler med mulighed for flere ved behov
  • Introduktion til mad og motion både inde og ude
  • Fast tilknyttet personale og kontaktperson, som er uddannet socialpædagog, fysioterapeut eller ergoterapeut

  Ønsker du mere information eller at tilmelde dig forløbet, er du velkommen til at kontakte os.

  Næste forløb starter d. 12. april 2023 i tidsrummet 9.30-11.30. Vi mødes på Vester Allé 21B. 

  Synkebesvær er en samlet betegnelse for spise- og drikkebesvær, hvor man har nedsat eller manglende evne til at synke og/eller tygge maden - også kaldet dysfagi.

  Synkebesvær kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Synkebesvær er et symptom ved mange sygdomme eksempelvis KOL, demens, parkinson, sclerose, hjerneskade, kræft i hals– og mundregion, dårlig tand- og mundhygiejne mm.

  Fejlsynkning kan opstå som en naturlig del af at blive ældre.

  Det kan være tegn på fejlsynk, hvis du:

  • Hoster eller rømmer dig af og til når du spiser eller drikker
  • Har nedsat appetit og drikker mindre
  • Er lang tid om at spise
  • Oplever vægttab

  Gode råd ved fejlsynk

  • Skab ro under måltider
  • Tal ikke med mad i munden
  • Spis små mundfulde
  • Synk maden inden en ny mundfuld
  • Sørg for passende konsistens af mad og drikke
  • Hav ikke mad og væske i munden samtidig

  Vi starter løbende nye hold op. Ud i vejret - ind i varmen er et tilbud til dig, der er 65 år eller derover. 

  Vi går en tur eller laver noget andet aktivt sammen, hvorefter vi hygger indenfor med en kop kaffe, snak og måske et spil kort. 

  Vidste du at over 70 % af alle inkontinente kan opnå at blive tørre igen?

  Omkring 400.000 danskere skønnes at lide af inkontinens. Desværre går mange med det uden at søge hjælp – men der kan gøres noget. Ofte kan inkontinens afhjælpes med enkle midler.

  Inkontinens kan skyldes flere ting, og derfor er det vigtigt at forsøge at finde årsagen hos den enkelte, så man finder frem til de rette metoder og eventuelle hjælpemidler. 

  I Mariagerfjord Kommune tilbyder vi et forløb for dig, der oplever problemer med bækkenbunden. 

  Forløbet indeholder

  • En udredning af din inkontinens hos kontinenssygeplejersken samt en individuel opstartssamtale hos en fysioterapeut med mulighed for vurdering af din knibefunktion
  • Bækkenbundstræning på hold inklusiv instruktion i hjemmeøvelser.
  • Undervisning omkring blæren samt bækkenbundens anatomi og funktion
  • Individuel afsluttende samtale

  Kurset varer i 8 uger med træning og undervisning 1 gang ugentligt á 1½ times varighed.

  Forudsætninger for at kunne deltage

  • Kvinder og mænd over 18 år med inkontinens bosiddende i Mariagerfjord Kommune
  • Du skal kunne tale og forstå dansk
  • Du skal selv kunne transportere sig til/fra træningen
  • Du skal være i stand til at komme ned på og op fra gulvet.

  Træning foregår på hold med fysioterapeuter som undervisere. 

  Forløb på Sundhedscenter Hadsund, Butikstorvet 1 

  OPSTART d. 16.08.23

  Onsdage fra kl. 12:30 (for kvinder)

  Forløb på Hobro Alderdomshjem:

  OPSTART d. 18.08.23

  Fredage kl. 10:30 (for kvinder) 

  Fredage kl. 12.30 (for mænd)

  Sidst opdateret: 26. maj 2023

  Kontakt

  Sundhed og Træning

  Telefon: 97 11 39 47

  Email: sundhedogtr@mariagerfjord.dk