Gå til hovedindhold

Graviditet og småbørn

Er du gravid eller har du lige født, så har Sundhedsplejen en række tilbud til dig, som du kan læse om på denne side.

Indhold

  Sundhedsplejen

  Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har flere års praksiserfaring inden for sundhedsvæsenet især med børn og børnefamilier. Derudover har sundhedsplejersken en specialuddannelse, der er særligt rettet mod at kunne vurdere børn og unges udvikling, familiens sundhed og trivsel og opspore eventuel sygdom. Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med jer som forældre.

  Efter aftale/samtykke fra jer, kan vi samarbejde med andre faggrupper som eksempelvis jordemødre, børnelæger, sygehuse, tandplejen, børneinstitutioner og sagsbehandlere. 

  Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide og flergangsgravide, der har behov for det. Efter fødslen vil alle familier med et spædbarn tilbydes besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske. Senere i forløbet kan det være en kombination af hjemmebesøg og konsultationer, og omkring 4-6 måneders alderen I vil få mulighed for at deltage i en workshop om kost og motorik. Antallet af besøg og konsultationer vil variere afhængig af familiens behov. 

  I kan tale med jeres sundhedsplejerske om alt, der angår barnets og familiens sundhed og trivsel. Selvom jeres sundhedsplejerske har afsluttet forløbet med at tilse jeres barn, kan I altid genoptage kontakten frem til barnets skolestart.

  Sundhedsplejersken er behjælpelig med opstart af barselsgrupper.

  Der vil være 2 sundhedsplejersker tilstede.

  I Åbent Hus er der bl.a. mulighed for: 

  • At få råd og vejledning om jeres barns sundhed og udvikling
  • At lære andre at kende 
  • At få vejet og målt jeres barn

  Praktisk information

  Der er ingen tilmelding til Åbent Hus

  Hadsund: tirsdag i ulige uger kl 10-12. Kirkegade 8, Hadsund.
  Hobro: tirsdag i lige uger kl 10-12. Rørholmsgade 8, Hobro.

  En baby er på vej og I står dermed også overfor en fødsel. Sundhedsplejen tilbyder sammen med jordemoderen fødselsforberedende undervisning. I undervisningen vil I høre om fødslens forskellige faser samt forventningen hertil. I vil høre om mulighederne for smertelindring og hvad der kan være en god idé at forberede sig på. I vil også høre om evt. komplikationer der kan opstå under fødslen – herunder akut kejsersnit.

  Derudover vil der blive fortalt om hvad sker de første timer efter fødslen. Vi vil undervise i amning, deriblandt både de fordele og mulige udfordringer I vil komme til at stå i. I vil høre om den første tid med jeres lille baby samt høre om sundhedsplejens tilbud.  

  Undervisningen foregår i Hobro eller Hadsund fra kl. 9.00-11.00. Ved første mødegang er det jordemoderen der underviser. Til anden mødegang vil der også være en sundhedsplejerske tilstede.

  I kan tilmelde dig her ved at trykke linket i boksen i højre side.

  Når jeres barn er mellem 4 – 6 måneder vil vi gerne invitere jer og jeres barn til information om overgangskost og barnets motoriske udvikling.

  Indhold

  • Oplæg om barnets motoriske udvikling samt øvelser til stimulering af barnets motorik ved en fysioterapeut
  • Oplæg om overgangskost til børn i alderen 4-6 måneder ved sundhedsplejen

  Medbring

  Lagen eller tæppe til brug ved øvelser med dit barn.

  Tid

  • 2. torsdag i måneden kl. 9.00-11.00: Rørholmsgade 8, 9500 Hobro
  • 4. torsdag i måneden kl. 9.00-11.00: Tempovej 3, 9560 Hadsund

  Obs – Der afholdes ikke informationsmøder i skolernes ferier.
  Tilmelding er ikke nødvendig.

  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din sundhedsplejerske.

  Gruppetilbud til gravide og nybagte mødre frem til barnet skal i pasning.

  Er relevant for dig, som kan være særlig udfordret i forhold til graviditet og moderskab.

  Dig som fx: 

  • mangler netværk 
  • er ung
  • som har haft en svær opvækst
  • er psykisk sårbar
  • er alene med dit barn

  Vi vil gerne hjælpe dig godt på vej til at blive mor.

  Caféen er et frirum, et sted, hvor det skal være hyggeligt og trygt at komme. Du kan få råd og vejledning af fagpersoner, og samtidig lære andre mødre at kende, der står i samme situation som dig.

  Der serveres mad og drikke i caféen.

  Der vil altid være 2 sundhedsplejersker til stede.

  Vi mødes onsdage kl. 10.00-12.00 i hhv. Hobro og Hadsund.

  Kan du tænke dig at være med, så kan din jordemoder eller sundhedsplejerske henvise dig til caféen. 

  Uformelt samvær med andre fædre på barsel. Leg og hygge med børnene.

  Åbent for alle fædre med børn i alderen 0-5 år. Du kan komme når det passer dig i åbningstiden. Vi sørger for at der er kaffe på kanden og legetøj til børnene. Sundhedsplejen kigger forbi hver gang i en time. Her har du mulighed for at stille sundhedsplejersken de spørgsmål, du måtte have.

  Hvornår er Fars Legestue?

  Onsdage kl. 10-12 (skoleferier undtaget)

  Hvor er Fars Legestue?

  Se opslaget på Facebook under ”Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune”. 

  Sundhedsplejen udbyder i perioder COS-P forløb (Cirkle of Security - Parenting), som omhandler Tryghedscirklen. Det er et videobaseret kursus, hvor formålet er at styrke tilknytningen og samspillet mellem børn og deres forældre.

  Kursuset forløber over 8 uger med 1 ugentlig mødegang af 1½-2 timer.

  Kontakt sundhedsplejen for yderligere information.

  Gratis vejledning og sparring til forældre

  At blive forældre er ofte både helt fantastisk og samtidig overvældende. Den nye omvæltning kan give anledning til mange spørgsmål og følelser, og det er her, vi kan komme på banen og hjælpe netop dig og din familie. Vores forældrevejledning og sparring er et gratis tilbud til alle forældre i Mariagerfjord Kommune. Så ta’ endelig kontakt til os. Vi står klar til at hjælpe dig allerede nu!

  Hvad består tilbuddet af?

  Vejledning og sparring til alle forældre med børn i alderen 0 til 2 år og 6 måneder:

  • Samtaler om forældrerollen og de tanker og følelser der ligger i at være forældre
  • Læse og forstå det enkelte barns signaler sammen med jer forældre
  • Vejlede til at skabe overblik og rytme i en travl hverdag som småbørnsfamilie
  • Give sparring til at skabe flere gode stunder med jeres barn, f.eks. ved puslebordet, spise-, lege- og sovesituationer
  • Give råd og vejledning når jeres barn skal begynde i første pasning
  • Hjælp til kommunikation mellem forældre og strategier herfor
  • Bidrage med viden omkring det enkelte barns udvikling og understøttelse heraf
  • Sparring til dig der mangler netværk og kan opleve en følelse af ensomhed i forældrerollen

  Hvorfor vælge vejledning og sparring?

  I skal vælge tilbuddet, hvis I ønsker at gøre en positiv forskel for jer som familie og for jeres barn/børn. Vi kan biddrage med viden, forståelse og små justeringer, som kan hjælpe dig og din familie til at skabe forandringer, der kan mærkes i hverdagen og familielivet.

  Vi er til for dig og din familie. Så går du rundt og overvejer, om dig og din familie kunne have brug for hjælp af en vejleder, er du meget velkommen til at kontakte en af vores dygtige vejledere til en uforpligtende samtale. Med samtalen vil vi hjælpe dig med at vurdere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig og din familie.

  Hvem kan jeg kontakte?

  Du kan kontakte en af vores dygtige vejledere tirsdage kl. 8.00 til 9.00 og torsdage kl. 16.00 til 17.00 på vores direkte telefonlinje 30 34 23 80:

  Vi står allerede klar til at tage godt i mod din henvendelse og ser meget frem til at høre fra dig.

  Ved første besøg får du telefonnummer til din sundhedsplejerske. Derudover kan du altid kommunikere med sundhedsplejersken gennem appen Sundhedsvejen (se mere via linket i højre side). 

  Sundhedsplejerskerne kan kontaktes på alle hverdage i dagtimerne. Kan du ikke komme i kontakt med din egen sundhedsplejerske, er du velkommen til at kontakte en af de andre sundhedsplejersker eller Sundhedsplejens sekretær.

  Det er vigtigt, at du melder afbud til sundhedsplejersken ved sygdom i familien, som for eksempel opkast, diarré, influenza og andre smitsomme sygdomme.

  Sundhedsvejen

  Vi kommunikerer med dig via Sundhedsvejen, som er en app, du kan hente. Her kan vi kommunikere sikkert - og du kan løbende følge med i journalnotater omkring dit barn. Du kan læse mere om Sundhedsvejen via linket i højre side. 

  Oplysningspligt

  Du kan læse om hvordan vi behandler dine oplysninger - følg linket i højre side. 

  Tavshedspligt

  Som sundhedsplejerske i Mariagerfjord Kommune har man tavshedspligt. Dette omfatter de fortrolige oplysninger, som sundhedsplejersken får kendskab til under samtaler, undersøgelser og/eller behandlinger af barnet/den unge og forældrene.

  Underretning

  Som sundhedsplejerske er man underlagt skærpet underretningspligt. Denne går forud for tavshedspligten og betyder, at man som sundhedsplejerske er særligt forpligtet til at underrette kommunen, hvis vedkommende er bekymret for barnet eller den unge. Se Servicelovens § 153 for yderligere information.

  Nyttig viden

  Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 10 infektionssygdomme.
  Læs mere om hvilke vaccinationer det er, samt hvornår det anbefales at børn får dem her

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en bog om barnets overgangskost samt anbefalinger og ideer til familiens mad. Bogen kan bestilles via Sundhedsstyrelsen. 

  Hent bogen. 

  I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn får, hvad det har brug for ved at kigge på indholdet i bleen.
  Barnets afføring og mængden af urin ændrer sig dag for dag i den første leveuge. Bleen giver derfor et fingerpeg om, hvordan barnet har det, og om det får mælk nok. Barnet viser imidlertid også andre tegn på, hvordan det trives. Kontakt sundhedsplejersken eller den praktiserende læge, hvis I er i tvivl.

  Komiteen for sundhedsoplysning har udgivet en pjece, som kan bestilles hos dem. 

  Vuggedød er heldigvis meget sjælden i Danmark. Men hvert år dør enkelte børn pludseligt under søvn, uden at de har været alvorligt syge og uden påviselig årsag. Det kaldes ”vuggedød” eller ”pludselig uventet spædbarnsdød”.
  Der er tre faktorer, som har vist sig at øge risikoen for vuggedød: at barnet sover på maven eller på siden, at barnet udsættes for tobaksrøg, og at barnet har det for varmt under søvn.
  Siden 1991 har Sundhedsstyrelsen i lighed med en lang række andre lande derfor anbefalet, at

  • Spædbørn altid skal sove på ryggen
  • Mor skal undgå at ryge under graviditeten, og barnet skal ikke udsættes for tobaksrøg efter fødslen
  • Forældrene skal sørge for, at barnet ikke får det for varmt, når det sover.

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om vuggedød, som kan bestilles gennem Sundhedsstyrelsen. 

  Sidst opdateret: 28. februar 2024

  Kontakt

  Sundhedsplejen

  Fjordgade 5 

  9550 Mariager 

  Telefon: 97 11 32 04