Gå til hovedindhold

Handicappede og langvarigt syge børn

Her kan du finde information om dine muligheder, hvis du har et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indhold

  Råd og vejledning

  Hvis du opdager, at dit barn ikke udvikler sig eller klarer sig som de fleste andre børn, kan det skyldes, at barnet har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Du kan kontakte Specialrådgivningen for børn og unge for at få råd og vejledning om dine muligheder for støtte samt oplysninger om dine rettigheder i forhold til den sociale lovgivning.
  Specialrådgivningen for børn og unge kan vejlede dig i, hvilke hjælpemuligheder, der kan være relevante for dit barns funktionsevnenedsættelse. I den forbindelse vil det som regel være nødvendigt for Specialrådgivningen at inddrage lægefaglige oplysninger om dit barn.

  Første besøg

  Ved det første besøg hos dig, vil sagsbehandleren sørge for, at du får en grundig vejledning om de eksisterende hjælpemuligheder. Samtidig vil sagsbehandleren sørge for, at I får en fælles forståelse for, hvad du og Specielrådgivningen fremadrettet skal samarbejde om.

  Dækning af merudgifter

  Du kan få dækket dine dokumenterede eller sandsynliggjorte merudgifter, hvis dit barns funktionsnedsættelse har omfattende konsekvenser i hverdagen og betyder, at du har højere udgifter til barnets kost, tøj, pasning og lignende personlige behov, end du ville have haft, hvis dit barn ikke havde haft funktionsnedsættelsen.

  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

  Du kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn på grund af sin funktionsnedsættelse skal passes i hjemmet frem for dagtilbud/skole, eller under indlæggelse og kontrolbesøg og lignende. Det er en betingelse, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som passer barnet i disse situationer.

  Aflastning

  Der kan arrangeres aflastning til familien, hvis den daglige tilværelse belastes væsentligt af barnets nedsatte funktionsevne. Aflastningen kan typisk ydes som tilskud til ”barnepige” i hjemmet eller som aflastningsophold for barnet i en institution eller i en plejefamilie.

  Støtte i hjemmet

  I samarbejde med familien kan vi iværksætte både praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.

  Kontaktperson

  En kontaktperson kan for eksempel hjælpe barnet med at overkomme alvorlige vanskeligheder ved daglige aktiviteter, hvis forældrene selv er forhindret i at hjælpe.

  Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år

  Hvis den unge på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, kan der bevilges op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

  Døgnophold

  Hvis barnet ikke kan passes i hjemmet, kan barnet i stedet få døgnophold på en institution eller i en plejefamilie.

  Sidst opdateret: 26. september 2022

  Kontakt

  Specialrådgivningen for Børn og Unge

  Fjordgade 5 

  9550 Mariager 

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk