Annonceringer


Arden - Hvarre Lundgaard Bæk - Screening om miljøvurdering af Tillæg nr. 21 om spildevandsrensning i det åbne land - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2018

Arden - Hvarre Lundgaard Bæk - Forslag til tillæg nr. 21 om spildevandsrensning i det åbne land - Høring

Læs mere Høring 22-10-2018

Sdr. Onsild - Præstemarken 9 - Udstykning af matrikel til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-10-2018

Hobro - Hvilhøjvej - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Høring

Læs mere Høring 10-10-2018

Kielstrup By - Anlægsvej 3 - Opførelse af udhus og halvtag - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 10-10-2018
Læs alle annoncer