Annonceringer


Nysum - Lindenborg Å udspring - Vådområdeprojekt - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 18-02-2019

Havndal - Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-02-2019

Kielstrup - Bakkestien 2 - Tilbygning til sommerhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-02-2019

Valsgård - Ny byggemodning og spildevandsledninger nord for Valsgård - Forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 11-02-2019

Broløs - Bakkevej 1 - Ændret anvendelse fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-02-2019
Læs alle annoncer