Annonceringer


Øster Hurup - Sellegårde Bæk – Regulering af vandløbets udløb i Kattegat – Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 24-02-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - § 19-tilladelse til udsprinkling af restvand - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 24-02-2017

Kastbjeg - Vandløbet Sogneskelgrøften - Revision af regulativ - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 24-02-2017

Hobro - Ølsvej 3 - Tilbygning og ændret anvendelse til garage og anneks - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-02-2017

Ekspropriation til nyt vejanlæg i Øster Hurup - Invitation til åstedsforretning

Læs mere Information (Invitation) 21-02-2017
Læs alle annoncer