Annonceringer


Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 27-01-2022

Visborg Vandværk Nord og Syd - Indvinding af op til 39.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 26-01-2022

Visborg - Visborgvej 6A - Udstykning af vandværk - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-01-2022

Hvilsom - Hannerupvej 186 - Opførelse af gittermast - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 25-01-2022

Hadsund - Petersborgvej 11 - Anmeldelse af produktionsareal til hold af kvæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-01-2022
Læs alle annoncer