Annonceringer


Hobro – Torndalsvej 1 g Wiegårdsvej 14 - Arealoverførsel af landbrugsejendom med fritliggende driftsbygninger - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-03-2020

Rold - Hobrovej 32 - Etablering af minivådområde - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 25-03-2020

Arden - Myhlenbergvej 64 - Etablering af akkumuleringstank - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 25-03-2020

Arden - Villestrup Å - Etablering af kreaturovergang - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 25-03-2020

Hobro og Arden - Banedanmark projekt - Etablering af syv oplagspladser - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 24-03-2020
Læs alle annoncer