Annonceringer


Assens - Assensvej 7 - Opførelse af garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-11-2019

Øster Hurup - Brøndbækken og Toften m.v. - Udledning af oppumpet grundvand til vandløb ved Nørre Hurup, grøften til Sellegård Bæk og private grøfter - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 21-11-2019

Invitation til borgermøde om Rold Gl. Kro

Læs mere Information (Invitation) 20-11-2019

Beskæftigelsesplan 2020 i offentlig høring

Læs mere Høring 15-11-2019

Skelund - Nørkærvej - Ansøgning om privat udpumpningsanlæg til vandløbet Bødens Grøft - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-11-2019
Læs alle annoncer