Annonceringer


Hobro - Ølsvej 3 - Tilbygning og ændret anvendelse til garage og anneks - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-02-2017

Hvornum - Trinderupvej 10 - Ændring i anvendelse af dele af bygninger samt etablering af gylletank - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-02-2017

Ekspropriation til nyt vejanlæg i Øster Hurup - Invitation til åstedsforretning

Læs mere Information (Invitation) 21-02-2017

True/Døstrup - Vådområdeprojekt Simested Å midt (2) - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (VVM Screening) 20-02-2017

Arden - Bønfeltvej 31 - Ansøgning om omlægning af den private fællesvej til en placering langs ejendommens østlige del

Læs mere Information 20-02-2017
Læs alle annoncer