Annonceringer


Hadsund - Samarbejde om Afledning og rensning af spildevand fra Mariagerfjord Vand, Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerlands Vand - Forslag til Tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-01-2021

Hobro - Centerområde ved Brogade - Forslag til Lokalplan 160/2021 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-01-2021

Astrup - Park Alle 2A, Astrup Kraftvarmeværk - Etablering af varmepumpeanlæg - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 14-01-2021

Veddum - Rønholtvej 46A - Udstykning af ejendom og etablering af stationsbygning med transformerstation - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-01-2021

Skelund, Veddum, Korup - Korup Å- Restaurering af vandløbet - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 12-01-2021
Læs alle annoncer