Annonceringer


Havnø - Havnøvej 38 - Etablering af skovgravplads - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 08-07-2020

Hadsund - Industriparken - Delvis ophævelse af Lokalplan E.01.02 og tilbageførsel til landzone - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 03-07-2020

Klejtrup - Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk - Ændrede tidspunkter for Grødeskæring - Særlig miljøvurdering

Læs mere Information 03-07-2020

Hobro - Ny byggemodning ve Lille Blåkilde - Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-07-2020

Arden - Holthusvej 1 - Etablering af ny ridebane - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 01-07-2020
Læs alle annoncer