Annonceringer


Hadsund - Østergade, Kærvangen - Udledning af overfladevand fra bassin - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 30-11-2020

Hadsund - Østergade, Kærvangen - Etablering af bassin til udledning af overfladevand - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 30-11-2020

Hadsund - Østergade, Kærvangen - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 27-11-2020

Fjelsted - Fjelsted Søvej 10 - Udbygning af nuværende husstandsvindmølle - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-11-2020

Nr. Onsild - Væggedalen 10 - Udstykning af ny landbrugsejendom - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-11-2020
Læs alle annoncer