Annonceringer


Havndal - Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse 23-07-2021

Tobberup - Biogasanlæg - Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere Information 22-07-2021

Rold, Thoruphedevej 17 - Fritliggende udestue - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-07-2021

Hobro - Døstrupvej 148 - Etablering af minivådområde - Vandløbsregulering og VVM - Tilladelse og afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-07-2021

Hobro, Elmevej - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 12-07-2021
Læs alle annoncer