Annonceringer


Astrup - Bønfeltvej 25 - Lovliggørelse af shelters - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-10-2020

Kielstrup - Tingvej 9 - Opstilling af midlertidig beboelsesvogn - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-10-2020

Hadsund - Sogneskelsgrøften - Udvidelse af eksisterende overkørsel i grøften - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 26-10-2020

Korsø - Hannerupvej 131 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-10-2020

Hobro - Finderupvej 31 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 14-10-2020
Læs alle annoncer