Annonceringer


Valsgård - Hjedsvej 4 - Ændring af svinebrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 27-05-2020

Bramslev - Karlsvej 18 - Udvidelse af dyreholdet - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 27-05-2020

Als - Korupvej 131 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 27-05-2020

Kielstrup – Karls Mølle Bæk - Restaurering af vandløbet – Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 20-05-2020

Gunderup – Hobrovej 1 – Ansøgning om indvinding af 250.000 m3 grundvand pr. år til grusvask - høring

Læs mere Høring 19-05-2020
Læs alle annoncer