Annonceringer


Hadsund - Hobrovej 178 - Anmeldelse af flytbar husdyranlæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 04-03-2021

Brøndbjerg - Ø. Skovhusvejen 9 - Opførelse af læskur - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 04-03-2021

Trinderup - Trinderupvej 7 - Ansøgning om etablering af boring og indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Høring

Læs mere Høring 02-03-2021

True - True Hovedgade 11C - Ansøgning fra True Vandværk om tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Læs mere Høring 02-03-2021

Hvilsom – Hvilsom Vandværk, Kirkedalsvej - Ansøgning om forøget indvinding af optil 75.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning – Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 01-03-2021
Læs alle annoncer