Annonceringer


Hobro - Amerikavej 1 - Forslag om ophævelse af Lokalplan 57/2011 - Høring

Læs mere Høring 10-05-2022

Broløs, Svenstrup, True - Området omkring den gamle True Sø - Lukning af grøfter i forbindelse med hydrologiprojekt - Offentlig høring efter vandløbsloven

Læs mere Høring 10-05-2022

Møgelholt, Vandkærvejen og Buddum - Nedlæggelse af distributionsvandværkerne, Tillæg nr. 7 til Vandforsyningsplanen - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 06-05-2022

Hadsund - Hadsund Hallerne - Forslag til Lokalplan 155/2022 og Kommuneplantillæg nr. 53 - Høring

Læs mere Høring 06-05-2022

Skelund - Underbakkevej 29 - Opslag af jord, CK Maskiner - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 06-05-2022
Læs alle annoncer