Annonceringer


Sdr. Onsild - Præstemarken 9 - Udstykning af matrikel til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-10-2018

Hobro - Hvilhøjvej - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Høring

Læs mere Høring 10-10-2018

Kielstrup By - Anlægsvej 3 - Opførelse af udhus og halvtag - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 10-10-2018

Hvem skal have Miljøprisen 2018?

Læs mere Information 09-10-2018

Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Høring 09-10-2018
Læs alle annoncer