Annonceringer


Søg om tilskud til udviklings- og talentprojekter

Læs mere Information 18-03-2019

Husk Ren Dag søndag den 31. marts

Læs mere Information (Invitation) 18-03-2019

Hadsund - Jens Erik Bechs Vej 1 - Lokalplan 139/2019 for etageboliger - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 18-03-2019

Skjellerup - Carolinevej 35 - Opførelse af enfamiliehus og carport - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-03-2019

Gettrup - Getterupvej 23 - Anmeldelse af bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 12-03-2019
Læs alle annoncer