Annonceringer


Øster Doense - ROCKWOOL - Udledning af rent overfladevand til Langmosegrøften - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 20-03-2019

Øster Doense - ROCKWOOL - Udledning af rent overfladevand til Langmosegrøften - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 20-03-2019

Als - Buddumvej 49 - Udnyttelse af 1. sal til bolig og mødelokale - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 20-03-2019

I 2019 besøger vi vandløb i hele kommunen - Vandplan 2016-2021

Læs mere Information 20-03-2019

Øster Hurup - Vandløb i Nr. Hurup m.fl. - Midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra kloakarbejde - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 19-03-2019
Læs alle annoncer