Annonceringer


Døstrup - Døstrupvej 84 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-10-2019

Hobro - Møgelholtvej 17 - Skift mellem dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-10-2019

Hobro - Havrevænget 11 - Tillæg til miljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVV-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-10-2019

Hobro - Korsgade 2 - Midlertidigt oplag af jord - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 11-10-2019

Veddum - Veddum Kær - Opstilling af ni vindmøller og et solcelleanlæg - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 11-10-2019
Læs alle annoncer