Gå til hovedindhold

Hjemmepleje

Hjemmehjælp er et tilbud til dig, som har ting i din hverdag du ikke selv kan klare.

Indhold

  Det kan du få hjælp til

  Du kan få hjælp til følgende:

  • Personlig pleje – hjælp til bad, påklædning m.m.
  • Praktisk bistand – hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb samt mulighed for madservice.

  Har du brug for hjælp?

  Når du skal have hjælp, skal du henvende dig til kommunen for at komme i kontakt med en visitator. Visitator afgør, om du opfylder betingelserne for hjælp.

  Visitator tager udgangspunkt i dine behov for hjælp og Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder. Hjælpen er et supplement til de opgaver, du eller andre i husstanden selv kan klare.

  Visitation og Myndighed i Mariagerfjord Kommune kan endvidere træffes på tlf. 97 11 34 49 alle hverdage mellem 8.00–12.00.

  Hjemmehjælp til feriegæster/midlertidigt ophold i Mariagerfjord Kommune

  Skal du på ferie i Mariagerfjord Kommune kan der, såfremt man er visiteret til ydelserne i hjemkommunen, ydes hjemmehjælp under ferieopholdet.

  Er behovet for hjemmehjælp under opholdet tilstede skal hjemkommunen kontaktes. Det er hjemkommunen der bestiller hjælpen ved Mariagerfjord Kommunes visitatorer. Hjemmehjælpen bestilles senest 5 hverdage før ankomst. Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om midlertidig ophold overholdes.

  Din hjemkommune kan bestille hjælpen for dig ved at benytte selvbetjeningen øverst til højre "Hjemmehjælp til feriegæster". 

  Visitation og Myndighed i Mariagerfjord Kommune kan endvidere træffes på tlf. 97 11 34 49 alle hverdage mellem 8.00–12.00.

  Frit valg

  Når du har besøg af en visitator, har du mulighed for selv at bestemme, hvem du vil have til at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Under besøget får du en grundig information om dine muligheder og hvilke leverandører, der kan levere de ønskede ydelser.

  Leverandøroversigt

  Oversigt over godkendte leverandører til praktisk bistand og personlig pleje

  Firma Kontaktoplysninger Praktisk bistand Personlig pleje Øst Vest
  Lillelund Service v/Heidi Lillelund Klydevej 6, Ø. Hurup 9560 Hadsund Tlf. 98 58 89 90 Mobil: 40 97 17 52,
  mail: heidi.lillelund@mail.dk, www.lillelund-service.dk,
  cvr. 26 97 59 56
  Ja Nej Ja Ja
  Woods – Ren Service Smedevej 1 A 9500 Hobro Tlf.. 98 51 19 19 Mobil: 26 16 16 36,
  mail: allan@woods.dk, www.woods.dk,
  cvr. 79 32 25 12
  Ja Nej Ja Ja
  Jysk hjemmepleje ApS v/Trine Jul Finderupvej 17 9500 Hobro Tlf. 61 42 44 46, mail: ttj@jyskhjp.dk og kontakt@jyskhjp.dk,
  cvr. 35 53 15 99
  Ja Ja Ja Ja
  Mariagerfjord Kommunes Hjemmepleje Tlf. 97 11 34 49, mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk,
  cvr. 29 18 94 55
  Ja Ja Ja Ja

  Oversigt over godkendte leverandører til indkøb og vareudbringning

  Hvis du opfylder betingelserne, kan du visiteres til hjælp til indkøb og vareudbringning.

  Firma Tlf.nr. og CVR
  Min Købmand Rostrup Lundgårdsvej 2 9510 Arden Tlf. 98 56 60 03
  cvr. 43 06 85 12
  SPAR Hobro Forsythiavej 2 9500 Hobro Tlf. 98 52 43 77
  cvr. 38 81 67 80
  Spar Valsgaard ApS Hovedgaden 15 9500 Hobro Tlf. 98 52 00 58
  cvr. 38 19 92 34
  Daglig Brugsen Veddum v/ Morten Hald Veddum Hovedgaden 26 9560 Hadsund Tlf. 98 58 52 25
  cvr. 68 82 49 15

  Hvis du ikke er med i ordningen om indkøb og vareudbringning og ønsker at komme det, skal du kontakte Myndighed og Visitation, Sundhed og ældre.

  Digitale låseenheder - Serviceinformation

  Serviceinformation - Digitale låseenheder

  Digitale låseenheder til borgere i Mariagerfjord Kommune

  Mariagerfjord Kommune tilbyder en digital låseenhed til borgerens dør, der fungerer som plejepersonalets nøgleadgang.

  Med den digitale låseenhed kan plejepersonalet, herunder kommunens hjemmepleje, sygepleje samt private leverandører af hjemmepleje etc. låse borgerens dør op via deres mobiltelefon/tablet. Adgangen til borgerens dør er personlig og det er udelukkende medarbejdere fra kommunen og private leverandører med et relevant ærinde, der har adgang til borgerens hjem. Ligeledes giver den nye låseenhed mulighed for at se hvem, der har været i hjemmet og hvornår.

  Vurdering af ansøgning om opsætning af den digitale låseenhed foretages af en visitator ved Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune. Visitator sørger for at indgå aftale m. borgeren om montering af den digitale låseenhed. Hvis borgeren bor i lejebolig med opgangsdør el.lign. skal der indhentes accept fra udlejer og aftalen noteres i borgers journal. Her vil der skulle installeres Bekey i opgangsdøren på boligen. Hvis hjemmeplejen har direkte adgang til boligen via borgers hoveddør er en accept fra udlejer ikke nødvendig, da der ikke foretages permanente ændringer på boligen.

  Praktisk information om låseenheden

  Den digitale låseenhed monteres på den indvendige side af døren og vil ikke være synlig udefra. Låseenheden sættes op i de eksisterende skruehuller på indersiden af døren, og vil også kunne afmonteres, uden at døren tager skade eller efterlader synlige forandringer på døren. Dørenheden vil ikke få indflydelse på borgerens dagligdag eller forsikringsforhold, og borger og pårørende kan fortsat anvende deres almindelige nøgler som tidligere.


  Hvis det ikke er muligt at foretage ændringer på borgerens eksisterende lås vil der i stedet blive opsat en ny nøgleboks, der ligesom dørenheden kan åbnes med plejepersonalets mobiltelefon eller tablet.
  Låseenheden er batteridrevet og er derfor ikke afhængig af strøm. Indefra virker låsen som en normal vrider, og denne fungerer uafhængig af strøm og batterier for at kunne åbne og låse. Såfremt man glemmer at låse døren, forbliver den ulåst, på samme måde som ved en almindelig lås. Hjemmehjælpen skal huske at låse døren via app’en.

  Drift og vedligehold af låseenhederne

  Mariagerfjord Kommune betaler for låseenheden, opsætning samt reetablering af den oprindelige lås, hvis plejepersonalet ikke længere skal have adgang til boligen. Kommunens teknikere fra hjælpemiddeldepotet opsætter den digitale låseenhed på borgers dør.

  Når kommunens teknikere monterer den digitale låseenhed lægges den gamle lås/dele til låsen i en forseglet pose som placeres under borgerens håndvask. Hvis borgeren på et senere tidspunkt ikke længere skal modtage hjælp fra kommunens plejepersonale nedtages den digitale låseenhed og den oprindelige lås sættes op igen.

  Mariagerfjord kommune holder desuden ansvaret for løbende drift og vedligehold af de digitale låseenheder. Batteriniveauet måles hver gang døren låses op og opdateres løbende af systemet mellem plejepersonalets besøg hos borgeren. Systemet giver besked til hjælpemiddeldepotets teknikere når der er behov for batteriskifte. Batteriskifte er typisk nødvendigt hver 1-1,5 år.

  I tilfælde af driftsproblemer på enheden eller at låseenheden skulle gå i stykker vil systemet varsle teknikerne herom, og kommunen er ansvarlig for at denne udskiftes.

  Sidst opdateret: 31. januar 2023

  Kontakt

  Social, Sundhed og Omsorg