Gå til hovedindhold

Jobafklaringsforløb

Her finder du information om jobafklaringsforløb.

Indhold

  Vejen til jobafklaringsforløb

  Når du har været sygemeldt i 22 uger, skal kommunen på baggrund af sygedagpengeloven vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges. Hvis de ikke kan forlænges, og du fortsat er sygemeldt på grund af egen sygdom, har du mulighed for at overgå til et jobafklaringsforløb.

  Hvad indebærer et jobafklaringsforløb?

  I et jobafklaringsforløb får du med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov en individuel indsats, der skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløbet kan bestå af en bred vifte af tilbud lige fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller en mentor. Formålet er at udvikle din arbejdsevne gennem en arbejdspladsbaseret indsats.

  Når du er overgået til jobafklaringsforløb skal du deltage i møde med et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet i kommunen samt en sundhedskoordinator fra regionen. Rehabiliteringsteamet sikrer en bred viden om mulighederne for tilbud i kommunen og regionen. Sammen med dig fastlægger de indholdet i dit jobafklaringsforløb.

  Under jobafklaringsforløbet får du en koordinerende sagsbehandler. Du vil løbende blive indkaldt til samtale med din koordinerende sagsbehandler, som er din faste kontaktperson og sikrer, at indsatsen bliver sat i gang og justeret undervejs.

  Under jobafklaringsforløb vil du modtage ressourceforløbsydelse.

  18.09.2023 15.08

  Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

  For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et jobafklaringsforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

  I et jobafklaringsforløb får du en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Indsatsen i forløbet startes op senest en måned efter, at du er startet i jobafklaringsforløbet. Du får en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og som skal bistå dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

  Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

  Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

  Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 pct. og 50 pct. af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 pct., hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 pct., hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde
  Hvis du har indtægter eller formue

  Hvis du har indtægter i ressourceforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

  Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension udgør indtil 15.817 kr. før skat (2023), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 pct. af lønnen. Hvis din lønindtægt inkl. pension oversiger 15.817 kr. før skat (2023), bliver den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger lønindtægtsgrænsen på 15.817 kr. før skat (2023) nedsat med 55 pct.

  Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

  Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

  Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Sidst opdateret: 20. september 2023

  Kontakt

  Fagenheden Børn, Familie og Arbejdsmarked

  Jobcenter Mariagerfjord

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag 8.30-15.30
  Torsdag 8.30-17.00
  Fredag 8.30-12.00

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00

  Korsgade 2
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 33 00