Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri

Sundhedsfarlig bolig

Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå, at din bolig bliver ramt af fugt og skimmelsvamp, og hvad kommunen kan hjælpe dig med.

Indhold

  Min bolig er ramt af fugt eller skimmelsvamp

  Din bolig kan være sundhedsfarlig, hvis den er fugtig, eller der er skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan forårsage ubehag og en række sygdomme.

  Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå, at din bolig bliver ramt af fugt og skimmelsvamp, og hvad kommunen kan hjælpe dig med.

  Vær opmærksom på, at hvis du ikke forebygger skimmelsvamp i din bolig, kan du ved fraflytning risikere at blive pålagt at betale for istandsættelse af boligen.

  Du er altid velkommen til at kontakte vores boligsociale medarbejder, der arbejder med området, hvis du har spørgsmål.

  Hvis du bor i en bolig med fugt eller skimmelsvamp

  Du kan forebygge skimmelsvamp ved at følge disse råd:

  • Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i 10 min
  • Varm boligen op til 20 grader, i soveværelset ikke under 18 grader
  • Tør ikke tøj inde
  • Gør jævnligt rent
  • Stil ikke møbler direkte op ad ydervægge
  • Brug emhætten, udluftningen i badeværelset og øvrig mekanisk udluftning
  • Hold ventiler til frisk luft åbne, og rengør dem
  • Få lavet vandskader omgående
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud, når du er færdig med at bade
  • Hvis du har skimmelsvamp, kan du forsøge at fjerne skimmelvæksten med et svampedræbende middel. Følg derefter ovenstående råd for at hindre, at skimmelvæksten vender tilbage.

  Hvis skimmelsvampen ikke forsvinder eller blot kommer igen efter behandlingen, kan du kontakte kommunens boligsociale medarbejder. Hvis du lejer din bolig, bør du dog først kontakte din udlejer, som har pligt til at afhjælpe problemet.

  Hvis du har brug for kommunens hjælp i forbindelse med fugt eller skimmelsvamp i boligen, kan du kontakte kommunens boligsociale medarbejder.

  Kommunen kommer på besøg eller tilsyn

  Hvis du henvender dig om et skimmel- eller fugtproblem i din bolig, vil du blive kontaktet af kommunens boligsociale medarbejder, som vil aftale et besøg.

  Ud fra besøget vil det blive vurderet, om boligen skal tilses af en byggetekniker, eller om problemet kan løses uden.

  Hvis en byggetekniker skal se på boligen, vil der blive udmeldt et tilsyn. På tilsynet vil byggeteknikeren vurdere skimmelproblemet, og ejendommens byggetekniske stand. Byggeteknikeren vil herefter give en rapport til Plan & Byg med en anbefaling om, hvad der bør gøres. Ejer og en eventuel lejer får også en kopi af rapporten.

  Konsekvens af tilsyn

  En konsekvens af kommunens tilsyn kan være, at boligen bliver kondemneret. Det betyder, at den bliver erklæret uegnet til beboelse. Hvis boligen er beboet, vil beboerne blive genhuset af kommunen.

  Såfremt byggeteknikeren vurderer, at ejendommen er særligt ringe, kan vedkommende anbefale, at kommunen udsteder et påbud om nedrivning.

  Hvis ejendommen bliver kondemneret, kan ejeren komme med et istandsættelsesforslag, som skal godkendes af kommunens byggetekniker. Når ejendommen er sat i stand og godkendt, kan kondemneringen blive ophævet.

  En konsekvens af kommunens tilsyn kan være, at boligen bliver kondemneret. Det betyder, at den bliver erklæret uegnet til beboelse. Hvis boligen er beboet, vil beboerne blive genhuset af kommunen.

  Genhusning sker efter byfornyelseslovens kapitel 8 om erstatningsboliger. Der er mulighed for støtte til bestemte udgifter og mulighed for indfasningsstøtte.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Yderligere info

  Kontakt kommunens boligsociale medarbejder for yderligere vejledning

  Boligsocial medarbejder

  Telefon: 29 23 79 56

  E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk