Gå til hovedindhold

Støtte til unge

Vi har forskellige støttemuligheder til dig, der er ung.

Indhold

  Støtte til unge

  Brug for en at snakke med?

  Er du ung og har brug for at snakke med en voksen, der tager dig seriøst og gerne vil lytte til lige netop dit problem.

  Det kan f.eks. være, at du:

  • Har problemer med familien.
  • Har svært ved at passe skolen.
  • Er begyndt at tage stoffer, ryge hash eller drikke for meget.
  • Føler dig ensom og alene.

  Skal du flytte hjemmefra?

  Så kan Projekt Startbolig hjælpe med praktisk støtte.

  Vi fokuserer på, at du skal lære at bo for dig selv. Men vi er her til at hjælpe med de ting du har brug for - for eksempel:

  • Hjælp til at starte og blive på en uddannelse
  • Hjælp til at komme op om morgenen
  • Hjælp til lektielæsning
  • Hjælp til hverdagsopgaver (fx hvordan man bor i egen bolig, hvordan man lægger budget og hvordan man følger regler i boligforeningen)
  • Hjælp til kontakt til fx læge
  • Hjælp til at tage del i sociale sammenhænge pædagogisk støtte
  • Hjælp til at finde en anden lejlighed, når du er klar til det.

  Projekt Startbolig er tilknyttet Hobro Boligforening. På Amerikavej er der oprettet 10 startboliger til unge.

  Der er også ansat en social vicevært, Kim og han svarer gerne på spørgsmål - han kan kontaktes på tlf. 29 10 55 31 eller på mail: kbund@mariagerfjord.dk 

  Find ansøgningsskema til at få en startbolig

  Unge

  Er du ung, og har du et misbrug af stoffer eller alkohol?

  Vil du gerne snakke med nogen om de tanker, du har i forhold til dit forbrug af stoffer/alkohol? Så kan du kontakte ungdomskonsulenterne.

  Ungdomskonsulenterne vil gerne tage denne snak med dig og komme med råd og vejledning i forhold til netop din situation. De vil også gerne hjælpe dig videre med afklaring af dit problem.

  Grupper for børn og unge der lever i familier med misbrugsproblemer

  Ressourcecenteret tilbyder i samarbejde med Blå Kors samtale- og samværsgrupper for børn og unge i alderen 7-13 år. Grupperne mødes to timer hver anden uge. Der er ingen registrering og der er tavshedspligt i grupperne.

  Grupper for børn og unge
  Et samarbejde mellem Ressourcecenteret i Mariagerfjord Kommune og Blå Kors.
  Børn og unge som lever i familier med misbrugsproblemer.

  • Har glæde af at mødes i grupper med andre børn og unge i samme situation.
  • Oplever, at det er dejligt at have kammerater, der kender problemerne fra sig selv - som ved, hvordan man har det - og hvor man kan dele sine tanker og følelser med hinanden.
  • Passer på ikke at belaste deres forældre med deres egne problemer.
  • Kan have det svært med at snakke med andre om problemerne.

  Grupper

  Grupperne er samtale- og samværsgrupper for børn og unge i alderen 7-13 år.

  • I grupperne mødes op til 8 børn/unge sammen med gruppelederne
  • Grupperne mødes 2 timer hver anden uge
  • Samtalerne bygges op omkring tanker, følelser, oplevelser og spørgsmål i forhold til dét at være barn i en familie med alkoholmisbrug
  • I grupperne lægges der blandt andet vægt på hyggeligt samvær og sjove oplevelser
  • Vi tilbyder en forsamtale med forældre og barn, som handler om, at vi lærer familien lidt at kende, og vi fortæller lidt om, hvordan gruppen fungerer. Familien skal selv sørge for transport til og fra gruppen.
  • I grupperne er der ingen registrering af børn/unge eller familier
  • Der er tavshedspligt i grupperne, men vi har underretningspligt

  Kontakt Blå Kors
  Tlf: 96 57 21 00
  Hobro@blaakors.dk
  Sikker mail: sikkermail-hobro@blaakors.dk

  Kontakt Ressourcecenteret, Mariagerfjord Kommune
  Tlf: 97 11 30 00
  raadhus@mariagerfjord.dk

  Misbrugsvejledning

  Rusmiddelcenter

  SSP

  Om SSP

  Gennem SSP-samarbejdet i Mariagerfjord kommunen arbejder vi på at forebygge kriminalitet blandt alle børn og unge. Vores indsats er helhedsorienteret, og vi inddrager også forældrene i samarbejdet. På den måde sikrer vi den bedste fysiske, psykiske og sociale trivsel, og vi kan forhindre, at børn og unge kommer ud i kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

  Vi vil gerne skabe kontakt med de unge, og vi inviterer til dialog med både dem og deres forældre. Den positive kontakt kan vi opnå ved at være synlige i gadebilledet og ved at være til stede, hvor de unge også færdes. Det er et vigtigt redskab for at os studere de unges adfærd i lokalområderne, så vi bedre kan hjælpe og støtte på den rigtige måde.

  Vi har et godt samarbejde med politiet og vi arbejder tæt sammen med ungdomsklubberne og skolerne, så vi kan nå ud i lokalområderne i rette tid til at forebygge.

  Din henvendelse til os kan gøre en forskel for dig og din familie.

  Vores arbejde

  Råd og vejledning
  SSP-konsulenternes primære opgave er at give råd og vejledning til alle, som har brug for det. SSP-konsulenterne kan yde kortvarig støtte til unge og forældre i sager, som ikke kræver foranstaltninger iværksat af en socialrådgiver.

  Skolebesøg
  SSP-konsulenter samarbejder med skolerne omkring forebyggelse i lokalområderne. Vi kommer gerne forbi skolerne. Det kan være i frikvarterne, timerne og til forskellige arrangementer. Skolerne kan kontakte den lokale SSP-konsulent, hvis der er bekymringer omkring en enkelt elev eller større grupperinger. Vi kan også hjælpe, hvis skolen oplever problemer med bekymrende skolefravær eller bekymrende adfærd/trivselsproblemer hos en enkelt elev.

  Line Heidi

  Arden Skole

  Bymarkskolen 

  Assens Skole

  Ungdomsskolen

  Kammas Børneunivers 

  Hobro Friskole

  Astrup Skole

  Hvilsom Friskole

  Hadsund Skole 

  Onsild Idrætsskole

  Havbakkeskolen

  Rosendalskolen

  Mariager Skole

  Søndre Skole

  Vindblæs Friskole

  Valsgård Skole
   

  10. Klassecenter /Sprogcenter

   

  Solhverv Privatskole

  Gadearbejde
  I kan møde SSP-konsulenterne i jeres lokale miljø. SSP-konsulenterne forsøger at være synlige ved arrangementer, hvor unge og deres forældre kommer. Her kan bl.a. nævnes AMBU-festen, alkoholfrie fester, sidste skoledag, open by night og andre lokale events.

  Projekter
  Ungdomskonsulenterne går gerne med i projekter, som kan skabe positive fælles skaber og bidrage til tryghed i nærmiljøet.

  Politi
  SSP-konsulenterne har et bredt samarbejde med det lokale politi. Sammen kan vi skabe et overblik over, hvad der rører sig blandt de unge i kommunen. SSP-konsulenterne deltager også i afhøringer hos politiet og/eller retssager, når den unge er under 18 år. SSP-konsulenternes opgave er at støtte den unge og familien gennem hele forløbet.

  Ekstremisme og radikalisering
  Radikaliseret adfærd er risikoadfærd, og den kan forekomme i forskellige miljøer.

  Derfor har vi i Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Nordjyllands Politi indsatser til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Indsatserne er organiseret under det virtuelle infohus Mariagerfjord.

  Ser du faresignaler, f.eks. markant ændring i adfærd, isolation, intolerance, ekstreme synspunkter eller handlinger, så kan du få råd og vejledning.

  Oplever du bekymring - som enten borger eller medarbejder - kan du ringe til SSP-konsulenterne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Din bekymring behøver ikke kun gælde børn og unge, men borgere i alle aldre.

  Vil du vide mere?

  SSP-samrådet

  Det Kriminalpræventive råd

  Børnetelefonen

  Børns Vilkår

  Red Barnet

  Head Space 

  Tuba

   

  Som ung har du måske behov for at tale med en voksen, som lytter til dig, måske har en anden mening eller som siger tingene på en anden måde end du er vant til. Vi ved, at der kan være mange årsager til, at du ikke har det godt.

  • Måske har du nogle problemer, som du ikke rigtig kan overskue.
  • Måske er det en kammerat, der ikke har det så godt, som du er bekymret for.
  • Måske går det ikke så godt derhjemme.
  • Måske skændes mor og far.
  • Måske er der misbrug af stoffer eller alkohol hjemme hos dig.
  • Måske er der nogle, der slår hinanden derhjemme.
  • Måske gider du ikke at gå i skole.
  • Måske har du problemer med stoffer eller andet misbrug.
  • Måske ...

  Det er vigtigt, at du ved, at din SSP-konsulent altid er klar til at tale med dig.

  Brug for hjælp?

  Er du ung, og har du brug for at snakke med en voksen, der tager dig seriøst, og som gerne vil lytte til lige netop det problem, du har?
  Det kan f.eks. være, at du:

  • Har problemer med familien?
  • Har problemer med vennerne?
  • Har problemer i ungdomslivet?
  • Har svært ved at passe skolen?
  • Har problemer i forhold til kriminalitet?
  • Er begyndt at tage stoffer, ryge hash eller drikke for meget?
  • Har en ven/veninde som du er bekymret for?


  SSP-konsulenterne vil gerne tage den snak med dig, dine venner/veninder samt familie og komme med råd og vejledning i forhold til lige netop din situation.

  Misbrug 

  Har du eller kender du en, som har et stof- eller alkoholproblem?

  Hvis du har et stof- eller alkoholproblem, kan du få anonym rådgivning og vejledning på rusmiddelcenteret Mariagerfjord. Rådgivningen er gratis.  

  Læs mere om rusmiddelcenter her.

  Har du brug for hjælp til at skabe kontakt til rusmiddelcenteret, vil SSP-konsulenterne altid gerne hjælpe.

  Find information om støttemuligheder her på siden. Du er også altid velkommen til at tage kontakt til den SSP-/Ungdomskonsulent, der er tilknyttet dit barns skole.

  Brug for hjælp?

  • Er du bekymret for dit barn?
  • Oplever du problemer i familien?
  • Har dit barn ændret adfærd?
  • Har dit barn problemer i forhold til kriminalitet?
  • Er dit barn begyndt at tage stoffer, ryge hash eller drikke for meget?
  • Har dit barn en ven/veninde, som der er bekymring omkring?

  SSP-konsulenterne vil gerne tage den snak med jer som forældre og komme med råd og vejledning i forhold til lige netop jeres situation.

  Mærkedage 

  Sidste skoledag
  Sidste skoledag er opdelt i to dele - skoledelen og forældredelen.

  Skoledelen
  Eleverne er på skolen frem til kl. 12. Her er det eleverne selv og skolen, der planlægger dagen og aktiviteterne.

  Forældredelen
  Der er forskellige traditioner for, hvad eleverne foretager sig om eftermiddagen. Uanset hvad der er planlagt, er det forældrene, der har ansvaret for deres barn og aktiviteterne.

  Der er tradition for, at de unge mødes, spiser sammen og efterfølgende fester. Det kan være klassevis, årgangsvis eller flere skoler, der går sammen om at holde festen.

  SSP opfordrer til, at festen er med stor opbakning fra forældre.

  SSP-konsulenten i dit område vil gerne stå til rådighed med gode råd og tidligere erfaringer samt forslag til, hvordan de unge får en god sidste skoledag.

  SSP-konsulenterne kommer gerne på besøg til aftenfesterne.

  Blå mandag
  SSP opfordrer til, at forældrene sammen med de unge planlægger dagen, så Blå Mandag bliver sjov og spændende.

  Traditionerne er meget forskellige. Dagen starter oftest med, at eleverne mødes til morgenmad eller brunch. Derefter er det op til, hvad den enkelte, klassen eller årgangen har lyst til. Nogle tager på shoppingtur, andre i Fårup- eller Djurs Sommerland og Rønbjerg Feriecenter. Nogle slutter dagen af med at spise sammen enten hjemme eller på restaurant. Nogle vælger også at slutte dagen i biografen.

  SSP-konsulenten i dit område vil gerne stå til rådighed med gode råd og tidligere erfaringer samt forslag til en uforglemmelig Blå Mandag.

  Misbrug 

  Har du eller kender du en, som har et stof- eller alkoholproblem?

  Hvis du har et stof- eller alkoholproblem, kan du få anonym rådgivning og vejledning på Rusmiddelcentret Mariagerfjord. Rådgivningen er gratis.  

  Læs mere Rusmiddelcentrets tilbud og se deres åbningstider.

  Har du brug for hjælp til at skabe kontakt til Rusmiddelcentret, vil SSP-konsulenterne altid gerne hjælpe.

  SSP-konsulent

  Line Flügel Lunde

  Mere om Line Flügel Lunde
  SSP-konsulent

  Heidi Filskov Jørgensen

  Mere om Heidi Filskov Jørgensen

  Se mere om støttemuligheder

  Støtte til børn i skole

  Der findes forskellige støttemuligheder til børn, der går i skole.

  Sidst opdateret: 29. august 2022