Gå til hovedindhold

Godkendelsesmateriale

Ønsker din virksomhed at leverer varer, serviceydelser og tjenesteydelser til Mariagerfjord Kommune, finder du her godkendelsesmaterialet til vores aktuel efterspurgte ydelser.

Indhold

  Genoptræning efter sygehusindlæggelse

  Vi gennemfører godkendelsesproces på levering af genoptræning efter sygehusindlæggelse – basal ortopædkirurgisk genoptræning. Genoptræning efter sygehusindlæggelse – ortopædkirurgisk genoptræning, Sundhedslovens §140 til borgere i Mariagerfjord Kommune.

  Alle leverandører praksisbeliggende i Mariagerfjord Kommune kan anmode om godkendelse.

  Krav til leverandører af madservice

  Madservice er en ydelse tildelt efter § 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne visitering sker alene af kommunens visitator. Borgere, der er visiteret som modtagere af ydelsen, er borgere, der midlertidigt eller varigt har et nedsat funktionsniveau, - fysisk, psykisk eller socialt – der betinger behov for hjælp eller delvis hjælp til ydelser ud fra en helhedsvurdering.

  Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem

  Formålet er, at leverandøren en gang ugentlig skal udbringe dagligvarer til de borgere i Mariagerfjord Kommune, der er visiteret til denne ydelse.

  Ordningen tilbydes alle borgere i Mariagerfjord Kommune, der er visiteret til at få udbragt dagligvarer. Ordningen er omfattet reglerne omkring godkendelsesmodellen, hvorfor borgeren har frit valg mellem de af kommunen godkendte leverandører. Kommunen gør derfor opmærksom på at antallet af leveringer kan variere, og at der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning.

  Levering af personlig pleje, rehabilitering og sygepleje

  Godkendelsesmateriale til levering af ydelser på ældreområdet.

  Sidst opdateret: 28. november 2023