Gå til hovedindhold

Lokale Udviklingsplaner

Læs mere om Lokale Udviklingsplaner (LUP) og bliv klogere på, hvordan disse skabes.

Indhold

  I efteråret 2021 startede Landdistriktsteamet (Anders Haagensen fra Trafik og Anlæg og Jonathan Linnemann fra Kultur og Fritid) arbejdet med at gennemføre lokale udviklingsplaner i landdistrikterne.

  Lokale Udviklingsplaner blev i anbefalingerne fra §17.4 udvalget beskrevet således:
  En udviklingsplan bør indeholde en kortlægning af områdets stedbundne kvaliteter, eksisterende ressourcer (fysiske og menneskelige), områdets styrker, svagheder og potentialer. Udviklingsplaner bør også beskrive de ønsker og visioner, som de lokale har for området. Udviklingsplanen kan på den måde fungere som et fælles lokalt afsæt for efterfølgende dialog med kommunen om konkrete tiltag.

  Fokus er samskabelse, dvs. processen om, at nå frem til denne kortlægning og efterfølgende ønsker til at fremme lokalområdet, er et samarbejde mellem lokale og Landdistriktsteamet. Hvor sidstnævnte starter processen, er det vigtigt at initiativerne til projekter og gennemførelse heraf, hovedsageligt består af frivillige kræfter fra lokalområdet, men med mulighed for sparring, eksperthjælp og problemløsning fra kommunen.

  Der ønskes fra politisk side gennemført mellem 2-4 af disse udviklingsplaner årligt, og der opfordres ligeledes til, at mindre lokalområder går sammen om en fælles udviklingsplan. Det er meningen at alle lokalområder skal udvikle en plan, så sidder der en forening af borgere (borgerforening, bylaug eller lign.) i et lokalområde med lysten til at udvikle deres nærområde, så kontakt Landdistriktskonsulenten.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: kulturfritid@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune