Gå til hovedindhold

Etablering af virksomhed

Har du brug for kommunal hjælp til din virksomhed?

Indhold

  Hvis du ønsker at etablere en virksomhed i Mariagerfjord Kommune, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

  Nye virksomheder

  De fleste virksomheder kan etableres uden miljøgodkendelse eller forhåndsanmeldelse, men vi anbefaler, at du udfylder og indsender et anmeldelsesskema forud for etablering af virksomheden, så vi sammen kan sikre, at du kommer rigtigt fra start.

  Her finder du anmeldelsesskemaet.

  Bilag 1 til Anmeldelse af virksomhed.

  Se vejledning til anmeldelse af virksomhed.

  Miljøafdelingen

  Miljøafdelingen udarbejder miljøgodkendelser og foretager en miljømæssig vurdering af nye virksomheder. Det samme gør sig gældende ved udvidelse eller ændring af eksisterede virksomheder.

  Herudover foretager miljøafdelingen tilsyn på virksomhederne for at kontrollere, at de lever op til gældende miljøregler. Se mere herom i afsnittet om tilsyn.

  Andre myndighedsopgaver i forbindelse med virksomheder er bl.a. sager vedrørende afledning af spildevand fra virksomheder og sagsbehandling af klagesager vedrørende gener fra virksomheder eller borgere.

  Yderligere information

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse meget mere om virksomheder i forhold til miljø.

  Sidst opdateret: 8. juli 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk