Gå til hovedindhold

Børn og unges sundhed

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer og vilkår for sundhed og trivsel.

Indhold

  Sundhedstilbud til børn og unge

  Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Det er forskelligt, hvor ofte skolesundhedsplejersken er på de forskellige skoler, da det afhænger af skolens størrelse.

  Skolesundhedsplejersken har tavshedspligt.

  Sundhedssamtaler og undersøgelser 

  • Børnehaveklassen: Indskolingsundersøgelse (forældrene er inviteret med)
  • 1. klasse: Klasseundervisning om sund kost, motion m.m. (2 x 3 lektioner)
  • 4. eller 5. klasse: Pubertetsundervisning
  • 6. klasse: Individuel sundhedssamtale samt højde, vægt og synsprøve
  • 8. klasse: Undervisning i samarbejde med Sexualisterne (UngtilUng samtaler)
  • 9. klasse: Udskolingsundersøgelse

  Skolesundhedsplejersken på dit barns skole deltager med jævne mellemrum i de aktiviteter, der foregår på skolen, som har emnet sundhed og trivsel.

  Behovssamtaler

  Har dit barn behov for en ekstra sundhedssamtale eller en kontrol af syn, vægt eller lignende, vil du få besked herom. Du har også mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du mener, at hun skal tale med dit barn eller du har brug for råd og vejledning. 

  Velkommen til Madkompasset - Støtte til sundere familieliv!

  For mange familier kan udfordringer omkring mad og krop være komplekse. Hos Madkompasset står vi klar til at støtte jer på rejsen mod sunde vaner og et positivt forhold til livets nøgleelementer.

  Eksempler på udfordringer vi arbejder med:

  • Udpræget kræsenhed og selektivitet omkring mad
  • Småtspisende med bekymring for undervægt
  • Stor appetit, madfokusering, bekymring for vægtøgning
  • Negativ kropsopfattelse
  • Bekymring for spiseforstyrrelser

  Sunde Vaner - Vi gør det sammen:

  Vi samarbejder tæt med jer for at etablere sunde rammer omkring familiens madvalg, måltidsvaner, bevægelsesaktiviteter, skærmbrug og søvn.

  • Nærende madvalg: Lad os sammen udforske madvalg, der nærer, mætter og smager godt for jer.
  • Rolige måltidsvaner: Skab en hyggelig atmosfære omkring måltiderne for bedre at mærke sult og mæthed.
  • Glædelige bevægelsesaktiviteter: Oplev glæden ved bevægelse, som passer til både børn og voksne.
  • Afbalancerede skærmvaner: Vi hjælper jer med at finde den rette balance mellem skærmtid og børns behov, så det bliver en positiv del af hverdagen.
  • Sunde søvnvaner: Skab et solidt fundament for både fysisk og mentalt velvære gennem gode søvnvaner.

  Vægtneutral Succes - Mål, der giver livsglæde:

  Vi måler succes ud fra jeres ønsker og mål. Mange familier henvender sig med ønske om at opnå vægttab. Det er muligt, at nogle børn og unge vil opnå et vægttab som følge af nye vaner, men det er langt fra alle børn, det er muligt hos. Det er derimod muligt at opnå positive forandringer på adskillige andre parametre, som har langt større betydning end et tal på vægten.

  Eksempler på mål:

  • Øget opmærksomhed på sult og mæthed
  • Mindre fokusering på mad
  • Øget diversitet i kosten uden tvang
  • Forbedret forhold til kroppen
  • Reduktion af skærm- og inaktivitetsperioder

  Deltagelse - Åbent for alle:

  Madkompasset henvender sig til familier med børn og unge i alderen 1-18 år. Vi stræber efter at imødekomme alle familier, der søger hjælp til en sundere livsstil.

  Forløbet - Skræddersyet til Jer:

  Vores forløb starter med en opstartssamtale på 1-1,5 timer. Opfølgende samtaler tilpasses jeres behov og ønsker.
  Vi vurderer sammen med jer, hvornår I er klar til at afslutte jeres forløb. Typisk er forløbene kortere, jo yngre børnene er. Her ser vi, at få samtaler og små justeringer i familien kan gøre en stor forskel.

  Tid og Sted - Fleksibelt for Jer:

  Samtaler kan holdes i Sundhedscenter Hadsund og Hobro. Vi tilbyder også video- og telefonsamtaler efter behov og planlægger mødetider med hensyntagen til jeres travle hverdag.
  Vores erfaringer er gode når teenagere selv deltager i møderne. Forældre til de mellemste børn har oftest samtaler alene, men børnene kan deltage, når det giver mening. Forældre til de yngste børn har de bedste forløb, når det er en ren forældreindsats.

  Samarbejdspartnere - Sammen for Jeres trivsel:

  Vi samarbejder med sundhedsplejersker, skoler, børnehaver, SFO'er, folkekirkens familiestøtte, BROEN og har et givende samarbejde med Julemærkehjemmet i Hobro.  Ved behov henviser vi til andre fagpersoner eller eksperter for at støtte familiens trivsel.

  Lad os sammen skabe små, positive ændringer, der passer ind i jeres liv!

   

  Information til unge om røg, damp og snus

  Mariagerfjord Kommune tilbyder alle 7.-9. klasser undervisning med henblik på at forebygge rygestart hos eleverne. Undervisningen omhandler rygning af cigaretter, e-cigaretter og vandpibe samt brugen af snus.

  Information til forældre og voksne om unge og røg, damp og snus

  Et oplagt forum for information til forældre om unge og røg, damp og snus kan eksempelvis være klassearrangementer, forældremøder, initiativer planlagt af skolebestyrelsen, lærermøder, fritidsklub, idrætsforeninger eller lignende.

  Omdrejningspunktet ved et informationsmøde er at hjælpe forældre og øvrige voksne omkring børn og unge til at tale om nikotinholdige produkter. Hvad virker og hvordan griber man det an, hvis ens teenager anvender disse produkter? Det er også vigtigt at tale om, hvordan man som voksen/forælder forholder sig dertil. Hvad er reglerne i forbindelse med fester, efterskole mm. 

  Stopkurser for unge

  Stopkurserne tilbydes individuelt eller som et gruppeforløb.

  Kurser  afholdes på kommunens sundhedscentre eller på den skole, fritidsklub eller lignende, hvor de unge er.

  Røgfri Fremtid

  Mariagerfjord Kommune har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Som partner arbejder vi for, at ingen børn og unge anvender nikotinprodukter i 2030, og at under 5 procent af den voksne befolkning gør. Du kan læse mere om partnerskabet her.

  Forløbet

  Lær at tackle angst og depression for unge er et gratis selvhjælpskursus til dig, der er mellem 15 og 25 år, som døjer med triste eller tunge tanker, og som har brug for et frirum til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation. Tilbuddet er gratis og kræver ikke, at du har en diagnose. 

  Du møder undervisere, der er frivillige, og som selv har prøvet at være i samme eller lignende situation som dig. Der forventes en forsamtale inden kursets opstart. Herefter er der seks mødegange á 2 ½ times varighed og et opfølgningsmøde. Vi tilpasser kursets tid og sted efter flertallets ønske. Alle - både undervisere og deltagere - har tavshedspligt.

  På kurset vil du møde andre unge, der har det ligesom dig. Du kan sagtens nøjes med blot at lytte, hvis det er sådan, du har det bedst. På kurset veksles der mellem foredrag, øvelser og gruppediskussion, som blandt andet berører emnerne:

  • Håndtering af symptomer - eksempelvis tristhed eller uro
  • Forebyggelsesstrategier
  • Håndtering af fysisk og psykisk smerte
  • Problemløsning
  • Advarselssignaler for tilbagefald

  Hvis du er mellem 15 og 25 år, er du velkommen til at ringe og høre nærmere, da det er antallet af interesserede, der afgør, hvornår kursusforløbene startes.

  Er du over 25 år, er du også velkommen til at kontakte os, da vi også har forløb til dig.

  Det er muligt at tilmelde dig til et onlineforløb, hvis du har svært ved at komme afsted til mødegangene. 

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression - for unge".

  Lær-at-tackle kurset udbydes under licens af Komiteen for Sundhedsoplysning. 

  Sidst opdateret: 7. december 2023

  Kontakt

  Sundhed

  Sundhedsplejen

  97 11 32 04

  Sundhed og Træning

  97 11 39 47 (telefontid 7.30-12.00)