Gå til hovedindhold

Børn og unges sundhed

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer og vilkår for sundhed og trivsel.

Indhold

  Sundhedstilbud til børn og unge

  Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Det er forskelligt, hvor ofte skolesundhedsplejersken er på de forskellige skoler, da det afhænger af skolens størrelse.

  Skolesundhedsplejersken har tavshedspligt.

  Sundhedssamtaler og undersøgelser 

  • Børnehaveklassen: Indskolingsundersøgelse (forældrene er inviteret med)
  • 1. klasse: Klasseundervisning om sund kost, motion m.m. (2 x 3 lektioner)
  • 4. eller 5. klasse: Pubertetsundervisning
  • 6. klasse: Individuel sundhedssamtale samt højde, vægt og synsprøve
  • 8. klasse: Undervisning i samarbejde med Sexualisterne (UngtilUng samtaler)
  • 9. klasse: Udskolingsundersøgelse

  Skolesundhedsplejersken på dit barns skole deltager med jævne mellemrum i de aktiviteter, der foregår på skolen, som har emnet sundhed og trivsel.

  Behovssamtaler

  Har dit barn behov for en ekstra sundhedssamtale eller en kontrol af syn, vægt eller lignende, vil du få besked herom. Du har også mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du mener, at hun skal tale med dit barn eller du har brug for råd og vejledning. 

  "Madkompasset" er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 1-18 år. Vi henvender os til familier, der har det svært med mad og krop.

  Vi tager udgangspunkt i en anerkendende og kærlig tilgang, der fokuserer på at støtte børn i at opbygge et sundt forhold til mad og krop.

  Eksempler på problematikker:

  • Udpræget kræsenhed/selektiv omkring mad
  • Småtspisende og bekymring for undervægt
  • Stor appetit, optaget af mad, bekymring for vægtøgning
  • Negativ kropsopfattelse
  • Bekymring for spiseforstyrrelse

  Gode og sunde vaner 

  Vi samarbejder med forældre om at sætte gode rammer for familiens madvalg, måltidsvaner, bevægelsesaktiviteter, skærmbrug og søvn.

  • Gode madvalg handler blandt andet om at vælge nærringsrig, mættende og velsmagende mad.
  • Gode måltidsvaner handler om at skabe ro til måltidet for blandt andet bedre at kunne mærke sult og mæthed.
  • Gode bevægelsesaktiviteter handler om at finde bevægeglæden frem hos både børn og voksne, så lysten og samværet omkring aktiviteter holder jer aktive.
  • Gode skærmvaner handler om, at vi bliver nød til at forholde os til mængden af tid, som vi og vores børn bruger på skærm. Langt de fleste børn har brug for hjælp til at navigere i, hvad og hvor meget skærm, der skal indgå i deres hverdag.
  • Gode søvnvaner er fundamentet for et godt fysisk og mentalt helbred. Det handler om søvnrutiner, sengetider, døgnrytme, putteritualer, omgivelser mm.

  Vægtneutral succes

  Vi måler succesen af et forløb sammen med jer ud fra både forældres og barns ønske om forandring og mål. Mange familier henvender sig med ønske om at opnå vægttab. Det er muligt, at nogle børn og unge vil opnå et vægttab som følge af nye vaner, men det er langt fra alle børn, det er muligt hos. Det er derimod muligt at opnå positive forandringer på adskillige andre parametre, som har langt større betydning end et tal på vægten.

  Eksempler på mål:

  • Blive bedre til at mærke sult og mæthed og spise herefter
  • At være mindre fokuseret på mad
  • At få vores barn til at spise flere forskellige madvarer og mere mad uden tvang
  • Få et bedre forhold til egen krop og tænke mere positivt om kroppen
  • At reducere lange perioder med skærm og inaktivitet

  Deltagelse 

  Vi har ikke eksklusionskriterier i "Madkompasset", men forsøger på bedste vis, at rumme alle de familier, der henvender sig for få hjælp til et sundere liv. Vi tager udgangspunkt I jeres livssituation. Har I betænkeligheder omkring jeres deltagelse pga. særlige udfordring i jeres familie, så er I meget velkommen til at tage kontakt.

  Forløbet

  Alle forløb er individuelle og tager udgangspunkt i jeres udfordringer og ønsker. Et forløb indledes med en opstartssamtale af 1-1,5 times varighed. Opfølgende samtaler er ofte med 4 ugers mellemrum og samtalerne varer typisk 30-45 min. Et forløb kan være lige fra en enkelt samtale til et forløb i op til 2 år og foregå med og uden jeres barn.

  Tid og sted

  Samtaler kan foregå i Sundhedscenter Hadsund og Hobro. Er I udfordret på logistik er video- og telefonsamtaler også muligt som supplement til fysiske samtaler. Samtaler med fysisk fremmøde planlægges i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Telefon- og videomøder kan, efter aftale foregå efter kl. 16.00.

  Vores erfaringer er gode når teenagere selv deltager i møderne. Forældre til de mellemste børn har oftest samtaler alene, men børnene kan deltage, når det giver mening. Forældre til de yngste børn har de bedste forløb, når det er en ren forældreindsats.

  Vi vurderer sammen med jer, hvornår I er klar til at afslutte jeres forløb. Typisk er forløbene kortere, jo yngre børnene er. Her ser vi, at få samtaler og små justeringer i familien kan gøre en stor forskel.

  Samarbejdspartnere 

  Når det er relevant og altid med samtykke og ønske fra familien samarbejder vi med eksempelvis sundhedsplejersker, skole, børnehave, fritidsordning, folkekirkens familiestøtte, BROEN mfl.

  Vi har desuden et samarbejde med Julemærkehjemmet i Hobro. Her tilbyder vi at følge op på endt forløb, herunder at deltage i familiens slutsamtale på Julemærkehjemmet. Formålet er at hjælpe jer med at finde en god vej ind i hverdagen og samtidig holde fast i de nye gode vaner, når I er hjemme i almindelig skolegang og fritid.

  Da vi interesserer os for familiens generelle trivsel, oplever vi jævnligt, at det giver mening at henvise til andre fagpersoner eller eksperter, når det drejer sig om emner, vi ikke kan hjælpe jer med.

  Information til unge om røg

  Mariagerfjord Kommune tilbyder alle 7.-9. klasser undervisning med henblik på at forebygge rygestart hos eleverne. Undervisningen omhandler rygning af cigaretter, e-cigaretter og vandpibe samt brugen af snus.

  Information til forældre og voksne om unge og røg

  Et oplagt forum for information til forældre om unge og røg kan eksempelvis være klassearrangementer, forældremøder, initiativer planlagt af skolebestyrelsen, lærermøder, fritidsklub, idrætsforeninger eller lignende.

  Omdrejningspunktet ved et informationsmøde er at hjælpe forældre og øvrige voksne omkring børn og unge til at tale om rygning. Hvad virker og hvordan griber man det an, hvis ens teenager er begyndt at ryge? Det er også vigtigt at tale om, hvordan man som voksen/forælder forholder sig til rygning. Hvad er reglerne i forbindelse med fester, efterskole mm. 

  Rygestopkurser for unge

  Rygestopkurserne tilbydes individuelt eller som et gruppeforløb.

  Kurset  afholdes på kommunens sundhedscentre eller på den skole, fritidsklub eller lignende, hvor de unge er.

  Røgfri Fremtid

  Mariagerfjord Kommune har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Som partner arbejder vi for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at under 5 procent af den voksne befolkning ryger. Du kan læse mere om partnerskabet her.

  Forløbet

  Lær at tackle angst og depression for unge er et gratis selvhjælpskursus til dig, der er mellem 15 og 25 år, som døjer med triste eller tunge tanker, og som har brug for et frirum til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation. Tilbuddet er gratis og kræver ikke, at du har en diagnose. 

  Du møder undervisere, der er frivillige, og som selv har prøvet at være i samme eller lignende situation som dig. Der forventes en forsamtale inden kursets opstart. Herefter er der seks mødegange á 2 ½ times varighed og et opfølgningsmøde. Vi tilpasser kursets tid og sted efter flertallets ønske. Alle - både undervisere og deltagere - har tavshedspligt.

  På kurset vil du møde andre unge, der har det ligesom dig. Du kan sagtens nøjes med blot at lytte, hvis det er sådan, du har det bedst. På kurset veksles der mellem foredrag, øvelser og gruppediskussion, som blandt andet berører emnerne:

  • Håndtering af symptomer - eksempelvis tristhed eller uro
  • Forebyggelsesstrategier
  • Håndtering af fysisk og psykisk smerte
  • Problemløsning
  • Advarselssignaler for tilbagefald

  Hvis du er mellem 15 og 25 år, er du velkommen til at ringe og høre nærmere, da det er antallet af interesserede, der afgør, hvornår kursusforløbene startes.

  Er du over 25 år, er du også velkommen til at kontakte os, da vi også har forløb til dig.

  Det er muligt at tilmelde dig til et onlineforløb, hvis du har svært ved at komme afsted til mødegangene. 

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle angst og depression - for unge".

  Lær-at-tackle kurset udbydes under licens af Komiteen for Sundhedsoplysning. 

  Sidst opdateret: 23. maj 2023

  Kontakt

  Sundhed

  Sundhedsplejen

  97 11 32 04

  Sundhed og Træning

  97 11 39 47