Gå til hovedindhold

Trafikplaner

Her på siden finder du de planer, der er gældende for trafik- og vejområdet i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Gældende planer for trafik- og vejområdet

  Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling. Planen udgør de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen.

  I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel. 

  Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold. 

  Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2022.

  Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til igangsættelse i 2022 og 2023 og efter 2023 i en prioriteret rækkefølge.

  Ved tilgængelighed forstås at vej- og andre arealer er indrettet, sådan at handicappede kan færdes på lige fod med andre trafikanter. Tilgængelighedsplanen tager udgangspunkt i at, et handicap er noget, personer har i forhold til deres omgivelser.

  Planen sætter særlig fokus på parkering i midtbyerne i de fire større byer i kommunen: Hobro, Hadsund, Mariager og Arden, samt generelle regler, målsætninger og bestemmelser for den øvrige del af kommunen.