Gå til hovedindhold

Trafikplaner

Her på siden finder du de planer og strategier, der er gældende for trafik- og vejområdet i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Gældende planer og strategier for trafik- og vejområdet

  Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling. Planen udgør de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen.

  I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel. 

  Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold. 

  Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2022.

  Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til igangsættelse i 2022 og 2023 og efter 2023 i en prioriteret rækkefølge.

  Tilgængelighedsstrategien beskriver, hvordan vi vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden til gavn for alle. 

  Parkeringsbekendtgørelsen fastlægger færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i Mariagerfjord Kommune. En ny parkeringsplan er under udarbejdelse.