Gå til hovedindhold

Kommuneplan

Det er byrådet der vedtog kommuneplanen 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Mariagerfjord kommune kommuneplan 2013-2025

  Hvad er en kommuneplan?

  En kommuneplan fastlægger de overordnede politikker og mål for kommunens fremtidige udvikling og består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen:

  • Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen, der omfatter hele kommunen og fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og bydele.
  • Byrådets langsigtede politik kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil.
  • Retningslinjerne for de 22 temaer er bygget op over byrådets holdninger og mål til temaerne.
  • Retningslinjerne præciserer forudsætninger og tiltag, der skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.
  • Rammer for lokalplanlægningen angiver, hvordan de enkelte arealer i kommunen kan anvendes.
  • Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen
  • Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen.
  • Der kan ikke vedtages lokalplaner, der er i strid med kommuneplanen.
  • Byrådet kan dog beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.
  • Det er Byrådets pligt at arbejde for en vedtaget kommuneplan.

  Kommuneplantillæg i høring 2013-2025

  Tillæg til kommuneplanen som Byrådet har besluttet at fremlægge til offentlig høring.

  Se en oversigt over de aktuelle kommuneplantillæg der er i høring.

  Kommuneplantillæg der er vedtaget 2013-2025

  Tillæg til kommuneplanen som er blevet vedtaget.

  Se en oversigt over de aktuelle kommuneplantillæg der er blevet vedtaget.

  Sidst opdateret: 8. juni 2022