Gå til hovedindhold

Rehabilitering ved kronisk sygdom

Her kan du få mere viden om dine muligheder, hvis du har en kronisk sygdom.

Indhold

  For at deltage på et forløb med rehabilitering skal du have en henvisning fra egen læge eller sygehuset. Når vi modtager din henvisning fra lægen eller sygehuset, kontakter vi dig telefonisk, pr. mail eller brev.

  Forløb

  Har du diabetes 2, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får viden om og inspiration til at leve med din sygdom.
  I løbet af 12 uger med træning og undervisning hjælper vi dig med at flytte fokus fra sygdom til sundhed, så din livskvalitet og sundhed øges.

  Inden du begynder, får du en individuel samtale. Her lægger vi sammen en plan for dig, som tager afsæt i dine behov.

  I forløbet træner du to gange om ugen sammen med ligestillede. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser. I undervisningen får du blandt andet viden om:

  • Hvad der kendetegner din kroniske sygdom
  • Hvad du selv kan gøre for din sygdom
  • Hvilke faresignaler du skal være opmærksom på
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt og vigtighed af fysisk aktivitet og træning

  Forløbet finder sted i dagtimerne på sundhedscentrene i Hobro og Hadsund. Hvis der er behov, oprettes sene eftermiddags- og aftenhold.

  Har du hjertekarsygdom, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får viden om og inspiration til at leve med din sygdom.
  I løbet af 12 uger med træning og undervisning hjælper vi dig til at flytte fokus fra sygdom til sundhed, så din livskvalitet og sundhed øges.

  Inden du begynder, får du en individuel samtale. Her lægger vi sammen en plan for dig, som tager afsæt i dine behov.

  I forløbet træner du to gange om ugen sammen med ligestillede. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser. I undervisningen får du blandt andet viden om:

  • Hvad der kendetegner din kroniske sygdom
  • Hvad du selv kan gøre for din sygdom
  • Hvilke faresignaler du skal være opmærksom på
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt af og vigtigheden af fysiske aktivitet og træning

  Forløbet finder sted i dagtimerne på sundhedscentrene i Hobro og Hadsund. Hvis der er behov, oprettes sene eftermiddags- og aftenhold.

  Har du osteoporose, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får viden om og inspiration til at leve med din sygdom.
  I løbet af 12 uger med træning og undervisning hjælper vi dig med at flytte fokus fra sygdom til sundhed, så din livskvalitet og sundhed øges.

  Inden du begynder, får du en individuel samtale. Her lægger vi sammen en plan for dig, der tager afsæt i dine behov.

  I forløbet træner du to gange om ugen sammen med ligestillede. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser. I undervisningen får du blandt andet viden om:

  • Hvad der kendetegner din kroniske sygdom
  • Hvad du selv kan gøre for din sygdom
  • Hvilke faresignaler du skal være opmærksom på
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt af og vigtigheden af fysisk aktivitet og træning

  Forløbet finder sted i dagtimerne på sundhedscentrene i Hobro og Hadsund. Ved behov oprettes sene eftermiddags- og aftenhold.

  Har du KOL, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får viden om og inspiration til at leve med din sygdom. 
  I løbet af 12 uger med træning og undervisning hjælper vi dig med at flytte fokus fra sygdom til sundhed, så din livskvalitet og sundhed øges.

  Inden du begynder, får du en individuel samtale. Her lægger vi sammen en plan for dig, som tager afsæt i dine behov.

  I forløbet træner du to gange om ugen sammen med ligestillede. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser. I undervisningen får du blandt andet viden om:

  • Hvad der kendetegner din kroniske sygdom
  • Hvad du selv kan gøre for din sygdom
  • Hvilke faresignaler du skal være opmærksom på
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt af og vigtigheden af fysiske aktivitet og træning

  Forløbet finder sted i dagtimerne på sundhedscentrene i Hobro og Hadsund. Hvis der er behov, oprettes sene eftermiddags- og aftenhold.

  Hjælp til at leve med kræft

  Har du en kræftdiagnose, kan din læge henvise dig til et forløb, hvor du får hjælp til at tackle din sygdom. Når du starter i et forløb hos os, vil du og evt. dine pårørende komme til en indledende samtale, hvor dine ønsker, behov og mål for rehabilitering afklares.

  Vi kontakter dig telefonisk eller skriftligt, når vi modtager din henvisning.

  Forløbet

  I løbet af 12 uger øger du din livskvalitet og din sundhed via træning og undervisning, som varetages af et tværfagligt personale bestående af en fysioterapeut, en klinisk diætist og sygeplejersker. I forløbet træner du to gange om ugen sammen med andre kræftramte. Vi sørger for, at du kan deltage på dine præmisser.

  Tilbuddet omfatter også oplæg og gruppesamtale om emner som:

  • Hvordan det er at leve med kræft
  • Hvordan behandlingen påvirker din krop
  • Hvordan du spiser korrekt i forhold til din sygdom
  • Effekt af og vigtigheden af fysisk aktivitet og træning

  Forløbet finder sted på sundhedscentrene i Hadsund eller Hobro. 

  Motion og Café

  Træn med andre, der har eller har haft kræft. Motion og Café byder på fysisk træning og socialt samvær. Den ugentlige træning forbedrer din kondition, udholdenhed, styrke og balance. Det gavner din sundhed og kan øge din livskvalitet. Træningen tager afsæt i dine behov. Derfor kan du være med uanset din alder og fysiske formåen.

  Efter træningen åbner caféen, hvor du kan drikke en kop kaffe sammen med de øvrige deltagere. Her er der fokus på det sociale samvær. Kaffe og brød koster 20 kr. pr. gang.

  Tid og sted
  Sundhedscenter Hadsund. Hver onsdag fra kl. 9.00 -11.30
  Hobro Alderdomshjem. Hver onsdag fra kl. 13.00-15.00
  Tilbuddet kræver ikke tilmelding. Bare mød op med en flaske vand og løstsiddende tøj. Du kan deltage i Motion og Café i op til 1 år.

  Erhvervsholdene er målrettet dig, som er erhvervsaktiv og diagnosticeret med diabetes 2, KOL eller hjertekarsygdom.

  Forløbet

  Forløbet indledes med en samtale, hvor vi i samarbejde med dig og evt. dine pårørende, afklarer dit behov for rehabilitering. Efter samtalen får du en plan for dit forløb med rehabilitering.

  Forløbet med rehabilitering af kronisk sygdom for erhvervsaktive består af både undervisning og træning. Vi har hold om eftermiddagen, så du kan deltage efter arbejde.

  Vi har undervisning en gang om ugen med en varighed af 1½ - 2 time pr. gang. Undervisningen kan omhandle emner som:

  • Basal viden om din sygdom
  • Medicinforståelse
  • Faresignaler og handlemuligheder
  • Hverdagsliv med kronisk sygdom
  • Psykiske reaktioner
  • Vejledning i kost
  • Vigtigheden af fysisk aktivitet
  • Der tilbydes også træning 4 gange, varighed af 1½ time pr. gang. Træningen foregår på hold med individuelle tilpasninger, så alle kan deltage i træningen.

  Aktivitetskoordinator

  Kommunens aktivitetskoordinator hjælper dig godt på vej efter et forløb i rehabiliteringsenheden ved at yde vejledning, støtte og inspiration til livet efter sygdom.
  Aktivitetskoordinatoren kan hjælpe og støtte dig med at:

  • Fastholde de sunde vaner sammen med andre
  • Finde en fritidsaktivitet, som giver dig glæde og mening
  • Hjælpe dig til at indgå i sociale fællesskaber

  I Mariagerfjord Kommune har du mulighed for at få hjælp af en koordinator til at koordinere dit kroniske sygdomsforløb, hvis du:

  • Bor i Mariagerfjord Kommune
  • Har KOL, hjertesygdom, diabetes 2 eller kræft
  • Savner et overblik over kommunens tilbud til dig
  • Mangler nogen at tale med om din sygdom
  • Føler et behov for støtte og vejledning

  Vores forløbskoordinator kan hjælpe dig med at sætte fokus på dine muligheder for at få et bedre hverdagsliv. Forløbskoordinatoren hjælper blandt andet med at skabe overskuelighed og sammenhæng i din hverdag og vejleder dig, hvis du føler, at du er i en fastlåst situation

  I praksis kan forløbskoordinatoren:

  • Tale med dig om det at have en kronisk lidelse
  • Hjælpe dig med kontakten til kommunen, praktiserende læge eller andre relevante fagpersoner og frivillige organisationer
  • Yde støtte, være til stede, hjælpe dig i gang og følge op i forhold til konkrete aktiviteter
  • Hjælpe dig i gang med aktiviteter, der fremmer din sundhed, så en eventuel forværring af din sygdom forebygges.


  Du behøver ikke at have en henvisning til forløbskoordination.

  Kurserne "Lær at tackle" præsenteres nedenfor til følgende målgrupper:

  • Borgere med kronisk sygdom eller kroniske smerter
  • Pårørende til et menneske med langvarig sygdom
  • Pårørende til et menneske med langvarig sygdom - online 

  Alle ”Lær at tackle” kurser er praktisk orienterede selvhjælpskurser, som veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudvekslinger. Der er fokus på, at du får værktøjer med hjem, som du kan bruge efter endt kursusforløb.

  Kursus for borgere med kronisk sygdom eller kroniske smerter

  Kurserne ”Lær at tackle kronisk sygdom” og ”Lær at tackle kroniske smerter” forløber over 6 gange med en varighed af 2 ½ time pr. gang.

  På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer, som kronisk sygdom og/eller kronisk smerte kan give.

  Emner på kurserne er blandt andet:

  • Kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
  • Problemløsning
  • Håndtering af træthed
  • Fysisk aktivitet
  • At sætte mål – og nå dem

  Læs mere om kursusforløbene "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær og tackle kroniske smerter".

  Kursus for pårørende til et menneske med langvarig sygdom

  Kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” henvender sig til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom.

  Pårørendekurserne forløber over 7 gange med en varighed af 2 ½ time pr. gang. På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer man oplever, som pårørende.

  Emnerne på kurserne er blandt andet:

  • Håndtering af vanskelige følelser
  • Kommunikation med den syge og omgivelserne
  • At passe på sig selv
  • At træffe beslutninger
  • Håndtering af symptomer som stress og nedtrykthed

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle hverdagen som pårørende". 

  Online kursus for pårørende til et menneske med langvarig sygdom 

  LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende – online er et webbaseret kursus, som du kan deltage i fra et sted, der passer dig, fx fra dit hjem. Kurset er for pårørende til borgere med langvarig sygdom. Det kan være en nær ven, forælder, partner eller ægtefælle eller dit voksne barn, der er syg.
  Deltagelse er gratis.

  På kurset får du konkrete redskaber til at klare udfordringer som fx stress, manglende overskud, dårlig samvittighed, søvnproblemer eller følelsen af isolation. Onlineforløbet har fokus på, hvordan DU som pårørende kan passe på dig selv, så du kan have et godt liv i en uforudsigelig hverdag.
  I løbet af seks moduler gennemgår du en række aktiviteter på din computer, når det passer bedst for dig. En gang om ugen er der 1 times live undervisning på kursusplatformen. Her samler en instruktør op på de aktiviteter, du og dine medkursister har gennemgået.
  Alle på kurset har tavshedspligt. Det gælder også instruktørerne. Du er anonym overfor dine medkursister.
  Kurset udbydes også i grupper, hvor man mødes fysisk.

  Kurset ledes af en instruktør, som har gennemført en særlig uddannelse. Instruktøren har selv erfaring med at være pårørende og ved derfor, hvordan det føles, når sygdom giver begrænsninger i hverdagen.

  Man mødes online en gang om ugen i 1 time, 6 uger i træk. Der er op til 25 deltagere på et hold. 

  Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle hverdagen som pårørende - online", hvor du også kan tilmelde dig. 

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Sidst opdateret: 22. september 2023

  Kontakt

  Rehabiliteringsenheden

  Telefon: 97 11 35 55

  E-mail: sundhedogtr@mariagerfjord.dk