Gå til hovedindhold

Støtte til familier

Der findes forskellige støttemuligheder for familier - både individuel støtte og gruppeforløb.

Indhold

  Støtte til familier

  Gratis vejledning og sparring til forældre

  At blive forældre er ofte både helt fantastisk og samtidig overvældende. Den nye omvæltning kan give anledning til mange spørgsmål og følelser, og det er her, vi kan komme på banen og hjælpe netop dig og din familie. Vores forældrevejledning og sparring er et gratis tilbud til alle forældre i Mariagerfjord Kommune. Så ta’ endelig kontakt til os. Vi står klar til at hjælpe dig allerede nu!

  Hvad består tilbuddet af?

  Vejledning og sparring til alle forældre med børn i alderen 0 til 2 år og 6 måneder:

  • Samtaler om forældrerollen og de tanker og følelser der ligger i at være forældre
  • Læse og forstå det enkelte barns signaler sammen med jer forældre
  • Vejlede til at skabe overblik og rytme i en travl hverdag som småbørnsfamilie
  • Give sparring til at skabe flere gode stunder med jeres barn, f.eks. ved puslebordet, spise-, lege- og sovesituationer
  • Give råd og vejledning når jeres barn skal begynde i første pasning
  • Hjælp til kommunikation mellem forældre og strategier herfor
  • Bidrage med viden omkring det enkelte barns udvikling og understøttelse heraf
  • Sparring til dig der mangler netværk og kan opleve en følelse af ensomhed i forældrerollen

  Hvorfor vælge vejledning og sparring?

  I skal vælge tilbuddet, hvis I ønsker at gøre en positiv forskel for jer som familie og for jeres barn/børn. Vi kan biddrage med viden, forståelse og små justeringer, som kan hjælpe dig og din familie til at skabe forandringer, der kan mærkes i hverdagen og familielivet.

  Vi er til for dig og din familie. Så går du rundt og overvejer, om dig og din familie kunne have brug for hjælp af en vejleder, er du meget velkommen til at kontakte en af vores dygtige vejledere til en uforpligtende samtale. Med samtalen vil vi hjælpe dig med at vurdere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig og din familie.

  Hvem kan jeg kontakte?

  Du kan kontakte en af vores dygtige vejledere tirsdage kl. 8.00 til 9.00 og torsdage kl. 16.00 til 17.00 på vores direkte telefonlinje 30 34 23 80:

  Vi står allerede klar til at tage godt i mod din henvendelse og ser meget frem til at høre fra dig.

  Mariagerfjord Kommune tilbyder nu gratis parrådgivning via voresparforhold.dk
  Parrådgivningen henvender sig til samboende par med børn og bopæl i Mariagerfjord Kommune.

  Sådan gør I

  • Gå ind på hjemmesiden www.voresparforhold.dk
  • Tilmeld jer først Parguiden, hvor I får en mail hver 5. dag med tips til, hvordan man kan vedligeholde og forbedre sit parforhold.
  • Dernæst tager I et Partjek.
   • Den er kun den ene af jer, som skal oprettes til Partjek. Så får I et link, I kan sende til jeres partner.
  • Ud fra jeres besvarelse i Partjek vil I enten skulle fortsætte med
   Trin 1) Parguiden
   Trin 2) få tilbudt bog- eller online forløb som bla. indeholder parrådgivning via zoom
   Trin 3) få tilbudt udvidet Partjek og/eller parterapi hos en parterapeut i Mariagerfjord Kommune.

  Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte
  Mette Ejby Bjørnvig
  Tlf. 5121 2852

  Information til dig der er barn og oplever skilsmisse

  Er din mor og far gået fra hinanden, eller er de ved det, kan det være rigtig svært og forvirrende for dig. Du kan have mange spørgsmål. Spørgsmål som du måske har svært ved at stille dine forældre. Måske mærker du vrede og sorg, at du er ked af det, og ikke rigtig ved hvor du skal gøre af alle de følelser, du mærker i din krop.

  Måske har den ene af dine forældre fundet en ny kæreste som gerne vi bestemme. Eller som gerne vil være gode venner med dig, men måske har du slet ikke lyst til at den nye kæreste skal være i dit hjem.

  Du skal vide at du ikke er alene. Der er mange børn der har det som dig, og det er helt normalt.

  Det kan være svært for dig at tale med dine forældre. Måske fordi du mærker at de er kede af det, og du ønsker ikke at såre dem. Så kan du søge hjælp hos din lærer. Din lærer kan hjælpe dig til at tale med dine forældre.

  Du kan også tale med et familiemedlem. Dine bedsteforældre eller måske en ven eller venindes forældre som du føler dig tryg ved at tale med.

  Det kan også være du har en rigtig god ven, der også har oplevet af hans eller hendes forældre blev skilt. Tal med ham eller hende, for det er rigtig vigtigt at du får talt med nogen. Der er mange børn, der oplever at deres forældre bliver skilt. Det er der intet unormalt ved, heller ikke de følelser du mærker. Det er bare rigtig vigtigt at du får talt med andre, for det vil lette nogle af de tanker og følelser du går rundt med.

  På hjemmesiden migimidten.dk kan du læse om andre børns oplevelser og følelser forbundet med deres forældres skilsmisse. Eksempelvis hvordan du kan tale med dine forældre, eller at det er helt ok at være ked af det.

  Ønsker du at tale med en voksen og stille et spørgsmål, kan du ringe til børnetelefonen. Gennem børnetelefonen kan du også vælge at sms eller chatte, enten med en voksen eller et andet barn. Du er altid 100 % anonym, hvilket betyder at ingen kan finde ud af hvem du er.

  Du kan finde flere informationer om Børnetelefonen via dette link. 

  Alle børn, unge og familier kan få gratis åben, anonym rådgivning.

  Der er forskellige muligheder.

  Familierådgivningen
  Tal med en socialrådgiver via telefonnummer 51 28 75 23 (muligt at ringe i hele åbningstiden alle hverdage).

  PPR
  I åbningstiden på alle hverdage kan du kontakte os på tlf. 97113208. Her vil en administrativ medarbejder hjælpe dig med enten at etablere et fysisk møde, hvor du kan få anonym rådgivning, eller til at du kan blive ringet op af en PPR-fagperson og få anonym rådgivning telefonisk.

  Ved åben anonym rådgivning i PPR tager vi udgangspunkt i det problem, du oplever, og vi respekterer, at du ønsker at være anonym.

  Her kan du blandt andet få rådgivning om dit forældreskab, børneopdragelse og i forhold til dine bekymringer om dit barn. Det kan være, du oplever, at dit barn udvikler sig på en bekymrende måde, og du har brug for rådgivning omkring, hvordan du bedst hjælper dit barn. Det kan f.eks. være, at dit barn viser tegn på angst, usikkerhed på sig selv eller tristhed eller er præget af tvangstanker eller –handlinger. Det kan også være, at dit barn har en adfærd, som er vanskelig at håndtere for omgivelserne.

  Sundhedsplejen
  Tal med en sundhedsplejerske via telefonnummer 97 11 32 04 (sekretariatet kan hjælpe med at viderestille dig til en sundhedsplejerske i hele åbningstiden alle hverdage).

  Hvis der opstår alvorlige ulykker eller når et barn eller ung (0-18 år) eller en af dets forældre pludseligt og uventet dør, tilbyder PPR krisepsykolog.

  Som forælder, der står i en sådanne situation, kan du henvende dig til vores administrative medarbejder på tlf. 97113208, der hjælper dig med at få kontakt til den krisepsykolog, der kan hjælpe jer.

  Det Præmature barn - hvis dit barn er født for tidligt

  Vi ønsker at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats mod eventuelle følger af den tidlige fødsel.

  Samtidig prøver vi at bakke op om jer som forældre, så I føler jer klædt på til den opgave, det er at have et præmature barn, og så I bedst muligt kan støtte jeres barn i dets udvikling.

  Læs mere om det præmature team. 

  Hvis du opdager, at dit barn ikke udvikler sig eller klarer sig som de fleste andre børn, kan det skyldes, at barnet har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Vi har tilbud om råd og vejledning, som du kan læse mere om via dette link. 

  Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

  Du kan læse mere om borgerrådgiveren via dette link.

  Som forældre til et barn, der skal anbringes, kan der opstå mange spørgsmål om, hvad der nu skal ske.

  Selvom I har hørt det fra sagsbehandleren, kan det være en hjælp til jer at besøge vores sider, så I kan læse om det, som måske var svært at forstå, da beslutningen blev gennemgået.

  Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte dit barns sagsbehandler.

  Når dit barn bliver anbragt, får du tildelt en ny sagsbehandler i Anbringelsesrådgivningen.

  Jeres nye sagsbehandler i Anbringelsesrådgivningen vejleder jer og jeres barn under anbringelsen og samarbejder med jer om, at jeres barn kan komme hjem til jer igen, eller at I har et godt samvær med barnet. I dette samarbejde er handleplanen for henholdsvis jer og jeres barn vigtige arbejdsredskaber.

  Hvor anbringes børn?

  Netværksplejefamilie
  Netværksanbringelser er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Det vigtige er, at der er et bånd mellem barnet og netværksplejefamilien.

  En netværksplejefamilie skal godkendes af kommunen.

  Plejefamilie
  En plejefamilie er en familie, der er godkendt til at tage imod børn og unge, der anbringes i plejefamiliens eget hjem.

  Anbringelse på eget værelse
  Unge kan anbringes på værelse eller kollegium, hvor den unge selv råder over et værelse eller en lejlighed. Disse skal godkendes af kommunen.

  Kost – og efterskoler
  De kost- og efterskoler, kommunen benytter, vil være vant til at samarbejde omkring børn og unge, deres skolegang og sociale liv.

  Denne form for anbringelse kan anvendes, hvis hjem og forældre i en kortere eller længere periode ikke er i stand til at have barnet boende.

  Opholdssteder
  Opholdssteder dækker mange anbringelsesmuligheder, lige fra det lille opholdssted, der drives af en professionel familie, som kan modtage få børn til større steder med ansatte, samt socialpædagogiske skibsprojekter.

  Døgninstitutioner
  Døgninstitutionerne er et supplement til opholdsstederne. Der er tre typer af døgninstitutioner:

  • for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer.
  • for børn og unge med handicap.
  • de sikrede døgninstitutioner.

  Sundhedstjek
  Som noget særligt tilbyder Mariagerfjord Kommune sundhedstjek af anbragte børn. 

  Rettigheder når dit barn er frivilligt anbragt

  Handleplan for forældre og barn
  Når dit barn anbringes udenfor hjemmet, laves der en handleplan for dit barn, som beskriver de ting, der skal arbejdes med for at sikre barnet en god udvikling.

  Der skal også laves en handleplan for jer som forældre, hvor det fremgår hvordan I, så vidt det er muligt, kan få støtte til at løse de problemer, som var årsag til anbringelsen.

  Når problemerne, som var årsag til anbringelsen er løst, kan der laves en plan for, hvornår og hvordan dit barn kan komme hjem igen. Hjemgivelsen vil oftest foregå over en periode på 3-6 måneder, for at give jeres barn og jer de bedste forudsætninger for at forblive samlet som familie.

  Tilbagetrække samtykke
  Når dit barn er frivilligt anbragt, kan du anmode om, at dit barn kommer hjem igen.

  Når du ønsker dit barn hjem, så skal kommunen tale med dit barn og derefter beslutte, om det er forsvarligt i forhold til barnet.

  Kommunen har efter din anmodning 7 dage til at tage stilling til, om dit barn kan hjemgives med eller uden en hjemgivelsesperiode.

  Det bliver ofte afgjort, at det ikke vil være godt for barnet med en hjemgivelse efter 7 dage. Det er tit bedre at planlægge, at barnet kommer mere og mere hjem over en periode, for til sidst at komme helt hjem, hvis forholdene er til det.

  Rettigheder når dit barn er tvangsmæssigt anbragt

  Handleplan for forældre og barn
  Når dit barn anbringes udenfor hjemmet, laves der en handleplan for dit barn, som beskriver de ting, der skal arbejdes med, for at dit barn kommer i en god udvikling.

  Der skal også laves en handleplan for jer som forældre, hvor det fremgår hvordan I, så vidt muligt, kan få støtte til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen.

  Når problemerne, som var årsag til anbringelsen er løst, kan der laves en plan for, hvornår og hvordan dit barn kan komme hjem igen. Hjemgivelsen vil oftest foregå over en periode på 3-6 måneder for at give jeres barn og jer de bedste muligheder for at forblive samlet som familie.

  Advokatbistand
  Når kommunen meddeler dig, at dit barn anbringes tvangsmæssigt, eller kommunen ønsker at forelægge dit barns sag for Børn- & Ungeudvalget, så har du ret til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens behandling.

  Aktindsigt
  Når kommunen vil/har anbragt dit barn tvangsmæssigt, har du altid ret til at se alle de papirer, som kommunen har, og som er det materiale, der bruges i sagen.

  Partshøring
  Inden kommunen træffer en vigtig afgørelse, vil du altid blive partshørt. Du vil få en besked om, hvad kommunen har tænkt sig at beslutte og hvorfor. Hvis der er nogle ting, som sagsbehandleren har misforstået, kan det blive rettet ved partshøringen.

  Klagemuligheder
  Når Børn- & Ungeudvalget har truffet en afgørelse om tvangsmæssig anbringelse af et barn, kan der altid klages over afgørelsen. Klage skal ske til Ankestyrelsen.

  Klagevejledning udleveres sammen med Børn- & Ungeudvalgets afgørelse.

  Børn- og unge-udvalget i Mariagerfjord Kommune

  Når dit barns sag skal for børn og unge-udvalget, er det oftest fordi, du er uenig i en afgørelse, fagenheden Familie har truffet i dit barns sag. Børn og unge-udvalget kan i visse sager vedrørende børn og unge træffe afgørelse om støtte, selvom du/dit barn ikke er enig deri.
  Læs om Børn og unge-udvalget i Mariagerfjord Kommune.

  Samværsudgifter

  Hvis du er økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge om hjælp til de udgifter, som er forbundet med samvær med egne børn. Du skal imidlertid være opmærksom på, at begge forældre er forpligtet til at bidrage til de udgifter, som kan opstå i forbindelse med samværet. Som hovedregel vil f.eks. transportudgiften blive delt mellem forældrene.

  Kommunen gør opmærksom på, at der eventuelt kun kan ydes hjælp til det billigste offentlige transportmiddel, og at der henvises til DSB-børnetog, når barnet er gammel nok til at benytte denne transportform. Endvidere kan kommunen kun yde hjælp til "normalt samvær" hver anden weekend samt i få ferieuger.

  Kommunen træffer afgørelse efter en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske.

  Kan man få økonomisk støtte til udgifter?

  Der kan tilbydes økonomisk støtte til udgifter, der bevirker at:

  • En anbringelse uden for hjemmet undgås
  • En hjemgivelse fremskyndes
  • En stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelse i høj grad opretholdes

  Der kan ikke gives støtte til forsørgelse. Til gengæld kan der f.eks. gives støtte til hjælp til en bedre bolig herunder istandsættelse, flytning og indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje, dækning af udgifter i forbindelse med kost- eller efterskoleophold eller betaling af mindre anskaffelser. Det kan også være en mulighed for at yde hjælp til udgifter i forbindelse med samvær med barnet eller den unge under anbringelsen, med formålet at støtte en stabil kontakt mellem forældre og barn. 

  Der skal være en klar sammenhæng mellem ydelse af økonomisk støtte og formålet med støtten. For at opnå støtte skal der være udarbejdet en socialfaglig undersøgelse (§ 50). Kontakt din socialrådgiver i Børn & Familie, hvis du har spørgsmål til økonomisk støtte.

  Tilskud til fritidsaktiviteter 

  Læs mere om frikortsordningen. 

  Gruppe- og støttetilbud

  Dette er en samtalegruppe for adopterede børn. Her har børnene mulighed for at tale med andre adopterede børn, som de kan dele bestemte tanker og problemer med, som de føler at andre måske ikke forstår. Børnene er mellem 12 og 14 år, og de mødes i en gruppe to timer hver 14. dag. Gruppen styres af to adoptionskonsulenter, én af hvert køn.

  Læs mere om børnegrupper for adopterede.

  Dette tilbud er for børn og unge op til 28 år, som har en forælder eller søskende, som har eller er død af en alvorlig sygdom inden for de seneste år. Gennem sorgbehandling hjælpes børnene/de unge på ret spor og lærer at få en normal hverdag til at fungere på trods af sorgen. Psykologer hjælper med denne behandling ved at bearbejde og italesætte vedkommendes følelser både individuelt og i grupper.

  Læs mere om sorgbehandling.

  De Utrolige år er et forældrekursus, der henvender sig til familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette eller styrke et positivt samspil og tilknytningen mellem barn og forældre. Det henvender sig primært til forældre med børn i alderen 1 - 12 år.

  De Utrolige År bygger på mangeårig dansk og international forskning. Forældrekurset er velegnet til familier som ønsker inspiration, konkrete redskaber og hjælp til eksempelvis nedenstående:

  • Mere positiv og fælles opdragelsesstil med langt færre irettesættelse og mere ros
  • At få reduceret følelsen af at være slidt og træt og nemt komme op i det røde felt
  • Styrket tilfredshed med forældrerollen og et stærkere bånd til sit barn/børn
  • At få vendt usikkerhed i forhold til barnet og opdragelse
  • Reduktion af stressniveau og afmagtsfølelse
  • Færre konflikter i dagligdagen med forældre og søskende
  • Forbedring af barnets følelsesmæssige kompetencer og evne til at regulere sig selv
  • At barnet kan håndtere et ”nej” eller et krav
  • Forbedring af barnets sociale kompetencer (eks. vente på tur, dele, aflæse andre, bede om hjælp)
  • At fremme positiv adfærd og udvikling hos barnet
  • At etablere rutiner og struktur i hverdagen, der letter overgange og skift
  • At styrke barnets overblik, robusthed og vedholdenhed
  • At løsne op for fastlåste konflikter i samspillet med barnet
  • At øge barnets selvværd
  • Reduktion af ADHD symptomer og vulkanudbrud

  Hvordan foregår kurset?

  Kurset er for forældre, og du vil møde andre med samme type udfordringer og følelser som dig selv.

  Vi mødes en gang om ugen, og hver mødegang varer 2 ½ time. Undervejs har vi en spisepause, hvor der serveres et let måltid.

  Undervisningen er en kombination af teori, gruppeøvelser, diskussioner, refleksioner over filmklip og erfaringsudveksling.

  Til hver mødegang skal der læses et kapitel i bogen ”De Utrolige År”, som udleveres ved kursusstart.

  Der vil desuden være dagligt hjemmearbejde på cirka 20 minutter.

  For at få størst udbytte af kurset forudsætter det, at du er indstillet på at arbejde aktivt med de nye værktøjer, du får tildelt - og at du i videst muligt omfang deltager i alle undervisningsgangene.

  Udbud af kursusforløb

  De Utrolige År Småbørn er for forældre med børn i alderen 1 – 3 år. Der er 14 mødegange, som foregår i dagstimerne. 

  De Utrolige År Førskolebørn er for forældre med børn i alderen 3 - 8 år. Der er 18 mødegange, som foregår på dags- eller aftenhold. 

  De Utrolige År Skolebørn er for forældre med børn i alderen 6 -12 år. Der er 14 mødegange, som foregår på dags- eller aftenhold. 

  De Utrolige År ADHD er for forældre til skolebørn med ADHD i alderen 6-14 år. Der er 18 mødegange, som foregår på dagshold. 

  Der vil være 6-8 børns forældre repræsenteret på hvert hold. Der udbydes to kursusforløb pr. halvår.

  Kontakt gruppelederne for information om opstart af nye hold.

  Hvordan kan jeg komme med i De Utrolige År?

  Som forældre kan du selv udfylde vores henvendelsesskema. Henvendelse kan også laves i samarbejde med dit barns dagtilbud, institution, skole, socialrådgiver, PPR, sundhedsplejerske m.fl. Når vi har modtaget din henvendelse, vil du blive kontaktet af en DUÅ-gruppeleder med henblik på en forsamtale. Til forsamtalen vurderer vi, om et DUÅ-forløb vil være relevant for jeres familie, samt hvilket hold der vil være mest optimalt for dig/jer.

  Kursusforløbet er gratis.

  Dette er et tilbud til mennesker, som har forsøgt at begå selvmord eller vedvarende tanker om at forsøge det. På center for Selvmordsforebyggelse er der et hold, som omfatter en overlæge, en psykolog, en socialrådgiver og en sekretær. Her kan man få hjælp og støtte til at bearbejde de tanker og problemer, der leder til idéerne om selvmord.

  Læs mere om selvmordsforebyggelse.

  Formålet med efterværnsgruppen er at gøre de unge i stand til at håndtere overgangen til voksenlivet. Gruppen består af 10-15 unge over 18 år og to familiekonsulenter fra Ressourcecenteret. Gruppedeltagelse kræver henvisning fra en socialrådgiver.

  Denne gruppe er en samtale- og samværsgruppe for børn/unge i alderen 7-13 år. Gruppen består af ca. 8 børn/unge og gruppelederne og gruppen mødes 2 timer hver anden uge. I gruppen har børnene/de unge mulighed for at få snakket om deres problemer med andre i samme situation.

  Læs mere om gruppe for børn og unge i familier med misbrugsproblemer.

  Gruppen er for børn/unge med forældre eller søskende, som har fået en hjerneskade. Formålet med gruppen er at styrke børnene/de unges trivsel gennem samtaler med andre børn/unge i lignende situationer. Grupperne ledes af psykologer, og de tilrettelægges efter alder med 6-8 deltagere per gruppe.

  Læs mere om gruppen for børn/unge med forældre eller søskende med hjerneskade

  I Mariagerfjord Kommune tilbydes gruppebehandling med programmet Cool Kids/Chilled til børn og unge med angst. Behandlingsprogrammet er kendt fra, og har tidligere været udbudt af Angstklinikken ved Aarhus Universitet. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

  Barnet skal ikke nødvendigvis have en diagnose for at deltage, men angsten skal overstige det forventelige for alderen.

  Hvad er Cool Kids/Chilled

  Cool Kids/Chilled bygger på det, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige, at man arbejder med ens måde at tænke om angsten på. Dette gør man ved at give børn og deres forældre redskaber til selv at kunne håndtere angsten. Det er en forudsætning for deltagelse, at forældre kan deltage hver gang, så de kan støtte barnet i arbejdet med angsten. Forløbet strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed og vi mødes en gang om ugen. Der udbydes alderstilpasset behandling, hvor Cool Kids henvender sig til børn i alderen 6-12 år, og Chilled udbydes til unge mellem 13-17 år. Vi bestræber os på at danne grupper for børn inden for den samme alder, således at børnene/unge får størst mulighed for at møde genkendelse og få gavn af hinanden.

  Hvordan indstiller jeg et barn i Mariagerfjord Kommune til Cool Kids

  • Kontakt rettes til PPR via skemaet for henvendelse.
  • PPR indkalder til møde med psykologdeltagelse.
  • På mødet drøftes problematikken hvorefter psykologen i området kan henvise barnet til ventelisten for Cool Kids/Chilled.
  • Inden gruppeopstart vil udvalgte familier på ventelisten blive kontaktet mhp. en afklaringssamtale, hvor vi vil undersøge, om barnet og I opfylder kriterierne for gruppebehandlingen.
  • Hvis vi vurderer, at Cool Kids/Chilled er relevant, tilbyder vi jer en plads i gruppen, så snart vi har plads.
  • Hvis vi ikke kan tilbyde at starte en gruppe i dit barns aldersgruppe, vil I fortsat stå på venteliste, indtil der kan oprettes en passende gruppe.

  Der oprettes 1-2 forløb per halve år med udgangspunkt i ventelisten. Vi starter holdene op omkring oktober og februar. Vi kan ikke på forhånd give besked om, hvilken aldersgruppe tilbuddet henvender sig til, da det afhænger af sammensætningen af ventelisten.

  Mariagerfjord Kommunes Rusmiddelcenter tilbyder gruppebehandling til unge mellem 18-28 år med et stofmisbrug, som resulterer i fysiske, psykiske eller sociale problemer. Behandlingen er 3 timer 1 gang om ugen i 12 uger. Der er 8 personer i hver gruppe, som ledes af to misbrugsbehandlere. Det foregår i en villa i Hobro, og det fungerer derfor som et anonymt sted.

  Læs mere om tilbuddet.

  Familieretshuset har en række forskellige tilbud til skilsmissepar og -børn, som har det svært med situationen.

  Læs mere om skilsmisse på familieretshuset.

  Mariagerfjord Kommune tilbyder undervisningsforløb til familier med børn med autisme. Igennem undervisningsforløbet vil der fokuseres på autisme generelt og særligt autismetænkning, hvordan autisme genkendes hos jeres barn samt konkrete forslag til autismemetoder og –strategier, I som familie kan arbejde med.

  For at få tildelt et undervisningsforløb skal din socialrådgiver tage konkakt til PPR.

  Lions Club Aalborg ønsker at uddele legater til nordjyske børn og unge på op til 30 år, som har været sexmisbrugte, og som døjer med følger af det. Lions Club uddeler materielle goder til en værdi af op til 5.000 kr. til bestemte ansøgere af legatet. Ansøger har fuld anonymitet ved ansøgningen, så Lions Club Aalborg behøver altså ikke at kende ansøgers identitet.

  Læs mere om legatet.

  Initiativet Døgnpusterummet er for børn/den unge, som har brug for særlig støtte. Derfor kommer barnet til at bo på Ressourcecenteret i Handest i en periode. Her bor barnet sammen med andre børn, hvor pædagoger vil være til stede døgnet rundt for at tage sig af og støtte barnet. Der er fokus på at barnets hverdag skal fungere så normalt som muligt dvs. med lektiehjælp og besøg af venner og familie.

  Tilbuddet kræver henvisning fra en socialrådgiver.

  Initiativet 14-19 tilbud er for børn/unge, som har brug for særlig støtte til bestemte dele af dagen. Barnet kommer ud på Ressourcecenteret i Handest efter skole og/eller institution. Her får barnet hjælp til lektier og diverse andre praktiske ting. Barnet får også aftensmad på Ressourcecenteret, hvorefter barnet kommer hjem igen.

  Tilbuddet kræver henvisning fra en socialrådgiver.

  Sorggrupper er for mennesker, som har mistet en pårørende til kræft. I sorggrupper har man mulighed for at få talt med andre ligesindede, om de problemer og tanker man har den efterfølgende tid. Sammen med andre kan det på den måde lykkes at bearbejde sorgen. Region Nordjylland har en række forskellige sorggrupper inddelt efter alder.

  Læs mere om de forskellige sorggrupper, og hvor i Nordjylland de finder sted.

  TUBA tilbyder terapi og rådgivning til unge eller børn, som har en forælder med et alkoholmisbrug. TUBA tilbyder gratis og anonym terapi af psykologer eller psykoterapeuter enten i en gruppe eller individuelt. Der er også råd at hente online. Her kan man chatte anonymt med TUBAs rådgivere, skrive til brevkassen eller i et forum med andre ligesindede unge.

  Læs mere om rådgivningsmuligheder.

  Samtalegrupperne er for børn og unge, hvis forældre har været i krig og oplever efterreaktioner, efter de er hjemvendt. Disse efterreaktioner påvirker veteranerne børn, og de kan derfor have behov for at tale med ligesindede om deres oplevelser. Disse oplevelser kan de dele i samtalegrupperne, som opdeles efter alder og ledes af psykologer og socialrådgivere. Gruppen mødes hver uge med både børnene og forældrene, og det foregår fra 17-19 over en bestemt periode.

  Læs mere om Veterancenterets samtalegrupper

  Se mere om støttemuligheder

  Støtte til børn i dagtilbud

  Der findes forskellige støttemuligheder til børn i Dagtilbud.

  Støtte til børn i skole

  Der findes forskellige støttemuligheder til børn, der går i skole.

  Støtte til unge

  Vi har forskellige støttemuligheder til dig, der er ung.

  Hobro Krisecenter

  Hobro Krisecenter

  Hobro Krisecenter tilbyder kvinder og deres børn midlertidigt ophold i et sikkert hus.

  Hobro Krisecenter

  Sidst opdateret: 19. januar 2024

  Kontakt

  PPR

  Fjordgade 5

  9550 Mariager

  Telefon: 97113208