Gå til hovedindhold

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Mariagerfjord Rusmiddelcenter ligger centralt placeret i Hobro. Her tilbyder vi anonym rådgivning, alkoholbehandling samt stof- og substitutionsbehandling. Der findes også en række tilbud til pårørende.

Indhold

  Tilbud på Mariagerfjord Rusmiddelcenter

  Uanset om det er dig selv eller en pårørende, som har et problematisk brug af rusmidler, er du velkommen til at benytte vores åben rådgivning. Det samme gælder, hvis du er bekymret for en bekendt, en ven, en kollega eller noget helt andet og har brug for sparring i forhold til din rolle og/eller mulighederne for at tilbyde hjælp til vedkommende. Du skal blot henvende dig i Rusmiddelcenteret på 97 11 38 58.

  Rådgivningen er anonym og uforpligtende og kan tilbydes i Hobro og Hadsund efter aftale.

  Et overforbrug af rusmidler er ikke kun et problem for den der drikker eller tager stoffer. Det påvirker også de pårørende.

  Er du partner, ægtefælle, forældre eller på anden måde i relation til en person med en rusmiddelproblematik, har du mulighed for at modtage anonym rådgivning. I rådgivningen kan du få talt om de problematikker, misbruget medfører og du vejledes i forhold til din rolle som pårørende. Vi tilbyder samtaler - også selvom den misbrugende ikke selv ønsker behandling.

  Rådgivningen foregår som individuelle samtaler. Med samtykke fra den person, som har rusmiddelproblemet, kan der også afholdes fælles familiesamtaler.

  Pårørende tilbydes op til 3 anonyme samtaler.

  Andre tilbud

  TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

  Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.

  Hjælpen er gratis, og alle ansatte samt frivillige har tavshedspligt.

  Kontakt
  TUBA Mariagerfjord
  Adelgade 4,2 sal.
  9500 Hobro
  Mail: Hobro@tuba.dk Tlf: 29 48 32 29
  Du kan læse meget mere om Tuba på www.tuba.dk.

  Alkolinjen

  Sundhedsstyrelsen og Alkohol og Samfund er gået sammen om at oprette Alkolinjen. Alkolinjen er telefonrådgivning, hvor både borgere med alkoholproblemer og pårørende anonymt kan få hjælp.

  Kontakt
  Telefon Alkolinjen: 80 20 05 00

  Oplever du problemer på grund af dit alkoholforbrug? Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk. 

  Første kontakt og hvad sker der i alkoholbehandlingen?

  Du kan trygt henvende dig. Igennem den anonyme rådgivning vil du få svar på dine spørgsmål og blive præsenteret for de tilbud, Rusmiddelcentret har til dig og dine pårørende. Kontakt til Rusmiddelcentret kan ske uden henvisning. Der kan tilbydes op til 5 anonyme rådgivningssamtaler. 
  Du kan henvende dig og søge alkoholbehandling - uanset hvilken kommune, du bor i.

  Behandling

  Udredning og visitation

  Beslutter du dig for at starte i behandling, tilbydes du udredning og visitation. Udredningen skal sikre, at der skabes overblik over din misbrugsproblematik, din samlede situation (sociale, fysiske og psykiske forhold), din motivation og dit behandlingsbehov.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Samarbejde og koordinering

  For at understøtte den helhedsorienterede behandling samarbejder Rusmiddelcentret med en række samarbejdspartnere:

  • Sagsbehandlere i kommunens forvaltninger og afdelinger
  • Psykiatrien i Region Nordjylland
  • Læger og andre faggrupper fra Sundhedssektoren
  • Kriminalforsorgen

  Samarbejdspartnere inddrages kun med samtykke fra dig.

  Ambulant behandling

  Vi tilbyder ambulant behandling i form af individuelle samtaler. Din behandler udarbejder i samarbejde med dig, en behandlingsplan med dine mål for forløbet i Rusmiddelcentret. Indsatsens varighed og intensitet vurderer vi sammen løbende.

  Formålet med indsatsen er:

  • at hjælpe dig med at leve et godt og selvstændigt liv uden brug af alkohol.
  • at arbejde sammen med dig om at stoppe, forebygge og reducere de skadesvirkninger, misbrug påfører dig og din familie og det omgivende samfund.

  Når dit behandlingsforløb afsluttes, vil du efter en og seks måneder blive tilbudt en opfølgningssamtale. Årsagen hertil er, at fastholde positive behandlingsresultater og eventuelt forebygge slip eller tilbagefald.

  Parsamtale

  Et alkoholproblem er ikke et problem, der alene vedrører den, der drikker. Alkoholproblemer påvirker altid hele familien og andre omkring dig.

  Det kan derfor være vigtigt, at din partner eller andre pårørende inddrages i behandlingen. Det er vores erfaring, at ved inddragelse af pårørende er der større chance for, at behandlingen lykkes.

  Afrusning

  Når man holder op med at drikke, kan kroppen reagere ved at blive abstinent. Det kan betyde symptomer som ved let eller svær influenza eller andre sværere symptomer som for eksempel opmærksomhedsforstyrrelser, rystelser eller kramper. Disse symptomer kan afhjælpes ved medicinsk behandling.

  Abstinensbehandling

  Hvis du har brug for abstinensbehandling, skal dette ske i samarbejde med din egen læge.

  Egen læge kan vurdere:

  • Om du skal tilbydes indlæggelse til afrusning på sygehuset, ved mistanke om komplicerede forløb.
  • Om du kan tilbydes afrusning i eget hjem, eventuelt med understøttelse af hjemmesygeplejen i forhold til medicinhåndtering.

  Har du et overforbrug af hash og/eller andre stoffer, som styrer din hverdag? Som forhindrer dig i at passe dit job, overholde aftaler og giver familiemæssige problemer?

  Første kontakt og hvad sker der i stofbehandlingen?

  Du kan trygt henvende dig. Igennem den anonyme rådgivning vil du få svar på dine spørgsmål og blive præsenteret for de tilbud, Rusmiddelcentret har til dig og dine pårørende. Rådgivning er anonym og Kontakt til Rusmiddelcentret kan ske uden henvisning. Der kan tilbydes op til 5 anonyme rådgivningssamtaler.

  Behandling

  Udredning og visitation

  Beslutter du dig for at starte i behandling, tilbydes du udredning og visitation. Udredningen skal sikre, at der skabes overblik over din misbrugsproblematik, din samlede situation (sociale, fysiske og psykiske forhold), din motivation og dit behandlingsbehov.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Samarbejde og koordinering

  For at understøtte den helhedsorienterede behandling samarbejder Rusmiddelcentret med en række samarbejdspartnere:

  • Sagsbehandlere i kommunens forvaltninger og afdelinger
  • Psykiatrien i Region Nordjylland
  • Læger og andre faggrupper fra Sundhedssektoren
  • Eksterne døgnbehandlingsinstitutioner
  • Kriminalforsorgen.

  Samarbejdspartnere inddrages kun efter samtykke fra dig.

  Ambulant behandling

  Vi tilbyder ambulant behandling i form af individuelle samtaler. Din behandler udarbejder i samarbejde med dig, en behandlingsplan med dine mål for forløbet i Rusmiddelcentret. Indsatsens varighed og intensitet vurderer vi sammen løbende.

  Formålet med indsatsen er:

  • at hjælpe dig med at leve et godt og selvstændigt liv uden brug af stoffer.
  • at arbejde sammen med dig om at stoppe, forebygge og reducere de skadesvirkninger, misbrug påfører dig og din familie og det omgivende samfund.

  Når dit behandlingsforløb afsluttes, vil du efter en og seks måneder blive tilbudt en opfølgningssamtale. Årsagen hertil er, at fastholde positive behandlingsresultater og eventuelt forebygge slip eller tilbagefald.

  Parsamtale

  Et misbrug af stoffer påvirker altid hele familien og andre omkring dig.
  Det kan derfor være vigtigt, at din partner eller andre pårørende inddrages i behandlingen. Det er vores erfaring, at ved inddragelse af pårørende er der større chance for, at behandlingen lykkes.

  Anonym ambulant stofbehandling

  Tilbuddet er til dig, som oplever problemer med stoffer, men som ikke har andre sociale problemer.
  Du skal være i uddannelse eller beskæftigelse og have afklarede boligforhold. Under anonyme rammer kan du få hjælp til at reducere eller stoppe dit misbrug af stoffer. Behandlingen varetages af kommunens samarbejdspartner på området og foregår således ikke på Mariagerfjord Rusmiddelcenter.

  Behandlingen er et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og er gratis.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Tilbuddet er til personer med et længerevarende misbrug af opiater.

  Lægekonsulenten vil på baggrund af udredningen og en lægefaglig undersøgelse afgør, om du kan komme i substitutionsbehandling.

  Behandling sigter mod

  • At stabilisere dig fysisk, psykisk, social og medicinsk.
  • At bringe dit illegale misbrug til ophør.

  Behandlingen består af

  • En lægefaglig del, hvor der kan ordineres Buprenorphine eller Metadon.
  • Lægesamtaler ved behov.
  • En sundhedsfaglig del med medicinudlevering samt hjælp til afklaring af dine øvrige helbredsproblemer.
  • Café med kaffe, morgenmad og proteindrik.
  • Socialt samvær.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Er du mellem 15 og 29 år og oplever, at du har mistet kontrollen over dit forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Ønsker du hjælp til at stoppe eller reducere det, så er der hjælp at hente.

  Det tilbyder vi

  • En anonym afklarende samtale, hvor vi fortæller om Rusmiddelcentret og dine muligheder for at få støtte og behandling.
  • Mulighed for at være anonym under de første 5 samtaler med råd og vejledninger.
  • Ambulant behandlingsforløb med individuelle samtaler, tilknyttet en fast ungebehandler. Behandlingsforløbet tager altid udgangspunkt i dine mål og forandringsønsker. Sammen lægger vi en plan for dit forløb.

  Det Praktiske

  Vi har tavshedspligt og oplysninger fra behandlingsforløbet deles kun med eventuelle samarbejdspartnere eller pårørende, efter samtykke fra dig.

  Forældre, venner og andre pårørende kan henvende sig og få råd og vejledning. Vejledningen tilbydes altid af en anden behandler, end den, som er tilknyttet dit behandlingsforløb.

  Samarbejdspartnere kan henvende sig for råd og vejledning.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Døgnbehandling er et af de mest omfattende behandlingstilbud, du kan modtage. Det tilbyder vi kun, hvis din samlede situation er så belastet, at Rusmiddelcentret vurderer, at ambulant behandling ikke vil være tilstrækkeligt til at tilgodese dit behandlingsbehov.

  Indsatsen omfatter:

  • Afgiftning
  • Stabilisering - helbredsmæssigt og socialt
  • Indlæring af sunde strategier
  • Bearbejdning og håndtering af følelsesmæssige problematikker, relateret til misbruget.

  Mariagerfjord Kommune råder ikke over egne døgninstitutioner. Derfor foregår døgnbehandling på godkendte eksterne døgninstitutioner. Døgnbehandlingen varer oftest mellem to og fire måneder.

  Stofmisbrugsbehandling er gratis, men du betaler for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling. Egenbetalingen fastsættes ud fra en konkret vurdering af din økonomi.

  Vælger du at lade dig indskrive i et privat behandlingstilbud uden forudgående visitering fra Rusmiddelcentret, vil du selv skulle afholde behandlingsudgiften.

  Der er 14 dages behandlingsgaranti. Det vil sige, fra du udtrykker ønske om behandling, må der højst gå 14 dage, før du får den tilbudt.

  Behandlingsgaranti

  Hvis du har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, så har du ret til behandling inden for 14 dage efter, at du har anmodet om et behandlingstilbud. Tilbuddet er gratis.

  Anonymitet

  Du kan modtage anonym rådgivning på Rusmiddelcenteret. Det vil sige, at du kan få rådgivning uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret. Du har desuden ret til at forblive anonym, hvis du indskrives i alkoholbehandling. Det vil sige, at du kan være indskrevet her, uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret på din journal.

  Hvis der er tale om et behandlingsforløb, der indgår som led i en dom, for eksempel i forhold til spirituskørsel, kan vi ikke opretholde et ønske om anonymitet. I dette tilfælde skal der samarbejdes med Kriminalforsorgen om, at dommen fuldføres.

  Tavshedspligt

  Rusmiddelcenterets medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om dig, der er i behandling. Vi har pligt til at føre journal over behandlingsforløbet, men ingen oplysninger kan gives videre til andre myndigheder eller personer, uden et skriftligt samtykke fra dig.

  Underretningspligt

  En undtagelse fra tavshedspligten og retten til anonymitet opstår, hvis du er forælder til et barn under 18 år. Rusmiddelcentret har skærpet underretningspligt og underretter altid Familierådgivningen, når en person med børn, indskrives i behandling.

  Ligeledes kan vi ikke opretholde tavshedspligten, såfremt der er bekymring for personfarlig kriminalitet.

  Klagemuligheder

  Klager over afgørelse

  Du kan klage over afgørelser om stofmisbrugsbehandling, som er truffet efter Lov om Social Service. Mariagerfjord Rusmiddelcenter skal modtage din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Kommunen genvurderer herefter sagen, og hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen videre til behandling i Ankestyrelsen.

  Det er ikke muligt at klage over afgørelser om alkoholbehandling, som er truffet efter Sundhedsloven. I dette tilfælde kan du rette henvendelse til lederen af Rusmiddelcentret, såfremt du er uenig i behandlingen af din ansøgning.

  Lovgrundlag

  Vi arbejder efter:

  Lov om Social Service

  Sundhedsloven. 

  Kvalitetsstandard 

  Læs kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Sidst opdateret: 14. juni 2023

  Kontakt

  Mariagerfjord Rusmiddelcenter

  Telefontider
  Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15
  Torsdag fra kl. 9-17
  Fredag fra kl. 9-12.
  Når du er tilknyttet et behandlingsforløb, vil du også have mulighed for direkte kontakt til den behandler, som er ansvarlig for dit forløb. Kontaktoplysninger udleveres i forbindelse med bevilling af behandling.

  Nordre Kajgade 3a
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 38 58