Gå til hovedindhold

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Mariagerfjord Rusmiddelcenter ligger centralt placeret i Hobro. Her tilbyder vi anonym rådgivning, alkoholbehandling samt stof- og substitutionsbehandling. Der findes også en række tilbud til pårørende.

Indhold

  Tilbud på Mariagerfjord Rusmiddelcenter

  Uanset om det er dig, eller en du kender som har brug for hjælp, er du velkommen til at benytte vores åben rådgivning. Du skal blot henvende dig i Rusmiddelcenteret på 97 11 38 58.

  Rådgivningen er uforpligtende og kan tilbydes i Hobro, Hadsund og Mariager efter aftale.
  Personlig henvendelse, uden aftale, kan kun ske i dagtimerne i Rusmiddelcenteret.

  Oplever du problemer på grund af dit alkoholforbrug? Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk. Igennem en anonym rådgivning har du mulighed for at stille spørgsmålet og tale med en rådgiver, om du drikker for meget.

  Første kontakt og hvad sker der i alkoholbehandlingen?

  Du kan trygt henvende dig. Rådgivning er anonym og behandlingen er uden henvisning.
  Man kan henvende sig til alkoholbehandlingen - uanset hvilken kommune man bor i.

  Man kan gøre sig mange tanker og forestillinger om, hvad alkoholbehandling er og går ud på. Du overvejer måske om alkoholbehandling overhovedet er noget for dig?
  Ved en personlig eller telefonisk henvendelse kan du få en uforpligtende snak og få svar på de spørgsmål, som du måtte have.

  Samtaler

  Målet med behandlingen er at du bliver i stand til at genkende og ændre dine alkoholvaner. Dette med henblik på at opnå større livskvalitet i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt.

  Individuelle samtaler

  Ønsker du at modtage behandling, kommer du i et samtale forløb ved en behandler. Det er vores ønske, at du føler dig respekteret og velkommen, når du har sagt ja til et individuelt samtaleforløb.

  Parsamtale

  Et alkoholproblem er ikke et problem, der alene vedrører den, der drikker. Alkoholproblemer påvirker altid hele familien og andre omkring dig.

  Det kan derfor være vigtigt, at pårørende eller partner inddrages i behandlingen. Det er vores erfaring, at ved inddragelse af pårørende er der større chance for, at behandlingen lykkes.

  Afrusning

  Når man holder op med at drikke, kan kroppen reagere ved at blive abstinent. Det kan betyde symptomer som ved let eller svær influenza eller andre sværere symptomer som for eksempel opmærksomhedsforstyrrelser og rystelser. Disse symptomer kan afhjælpes ved medicinsk behandling.

  Abstinensbehandling

  Hvis du har brug for abstinensbehandling, så skal du kontakte din egen læge.
  Er de fysiske/psykiske følge virkninger efter længere tids indtag af alkohol, så kraftige at det vurderes at det ikke er forsvarligt at være alene om det, kan en mulighed være et døgntilbud, eller somatisk sygehus i samarbejde med din egen læge.

  Et overforbrug af rusmidler er ikke kun et problem for den der drikker eller tager stoffer. Det påvirker også de pårørende. Er du forældre, ægtefælle, eller anden form for pårørende, har du mulighed for at modtage anonym rådgivning og få talt om de problematikker, det medfører. Vi tilbyder samtaler - også selvom den misbrugende ikke selv ønsker behandling.

  Vi har følgende tilbud til dig, som pårørende

  • Individuelle samtaler
  • Pårørendegruppe
  • Med samtykke fra den der har et alkohol eller stofproblem, kan der også afholdes familiesamtaler.

  Andre tilbud

  TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

  Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.

  Hjælpen er gratis, og alle ansatte samt frivillige har tavshedspligt.

  Kontakt
  TUBA Mariagerfjord
  Adelgade 4,2 sal.
  9500 Hobro
  Mail: Hobro@tuba.dk Tlf: 29 48 32 29
  Du kan læse meget mere om Tuba på www.tuba.dk.

  Alkolinjen

  Sundhedsstyrelsen og Alkohol og Samfund er gået sammen om at oprette Alkolinjen. Alkolinjen er telefonrådgivning, hvor både borgere med alkoholproblemer og pårørende anonymt kan få hjælp.

  Kontakt
  Telefon Alkolinjen: 80 20 05 00

  Er du over 15 år og har et overforbrug af hash og/eller andre stoffer, og som styrer din hverdag? Som forhindrer dig i at passe dit job, overholde aftaler og giver familiemæssige problemer?

  Vi kan tilbyde ambulant behandling, hvor du kan arbejde med dit forbrug af rusmidler, ud fra dine ønsker og behov. Der vil under samtalerne være fokus på din fysiske og psykiske trivsel.

  Anonym ambulant stofbehandling

  Tilbuddet er til dig, som oplever problemer med stoffer, men som ikke har andre sociale problemer.
  Du skal være i uddannelse eller beskæftigelse og have afklarede boligforhold. Under anonyme rammer kan du få hjælp til at reducere eller stoppe dit misbrug af stoffer. Behandlingen varetages på en adresse, der sikrer dit ønske om anonymitet.

  Hvis du ønsker behandling uden for kommunens grænser, har Mariagerfjord Kommune et samarbejde med nabokommunen, hvor behandlingen også foregår helt anonymt. Behandlingen består af individuelle samtaler med samme behandler gennem hele forløbet. Behandlingen er et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og er gratis.

  Tilbuddet er til personer med et længerevarende misbrug af opiater.

  Hvis stofudredningen viser, at du på nuværende tidspunkt ikke kan behandles ud af dit misbrug, henvises du til vores lægekonsulent (du vil blive tilbudt en samtale inden 14 dage). 

  Lægekonsulenten vil på baggrund af udredningen og en lægefaglig undersøgelse afgør, om du kan komme i substitutionsbehandling.

  Behandling sigter mod

  • At stabilisere dig fysisk, psykisk, social og medicinsk.
  • At bringe dit illegale misbrug til ophør.

  Behandlingen består af

  • En lægefaglig del, hvor der kan ordineres Buprenorphine eller Metadon.
  • Lægesamtaler ved behov.
  • En sundhedsfaglig del med medicinudlevering samt hjælp til afklaring af dine øvrige helbredsproblemer.
  • Café med kaffe, morgenmad og proteindrik.
  • Socialt samvær.

  Er du mellem 15 og 29 år og oplever, at du har mistet kontrollen over dit forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Ønsker du hjælp til at stoppe eller reducere det, så er der hjælp at hente.

  Det tilbyder vi

  Vi vil gerne hjælpe dig med at komme videre i dit liv. Måske er du ikke klar til at stoppe helt med stofferne og alkoholen, men ønsker en pause.

  Vores behandling er gratis. Den første samtale er en åben anonym rådgivning, som varer ca. 1 time. Vi fortæller om os og vores forskellige tilbud og du fortæller om dig, dine ønsker og dit forbrug. I slutningen af samtalen tager du stilling til, om du ønsker flere samtaler med os og komme i behandling.

  Det kan være svært at stoppe med, at drikke, ryge hash eller indtage andre rusmidler. Vi har forskellige behandlingstilbud, som er tilpasset til dig og din situation. Du har altid indflydelse på din behandling, som planlægges sammen med dig.

  Vi har følgende tilbud:

  • Samtaler ud af huset og hvor du opholder dig
  • Individuelle samtaler
  • Familiesamtaler
  • Ungegrupper
  • Kontaktperson for ungdomsuddannelser

  Det tilbyder vi

  Da vi følger nationale retningslinjer og anbefalinger, indeholder behandlingstilbuddet en screening samt en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i dine ønsker, erfaringer og behov for behandling. Derudover benytter vi evidensbaserede behandlingsmetoder, som MI, Kognitiv – og familieorienteret behandling.

  Efter afsluttet behandlingsforløb, vil du efter en og seks måneder blive tilbudt en opfølgningssamtale. Årsagen hertil er, at fastholde positive behandlingsresultater og evt. forebygge slip eller tilbagefald.

  Der vil med dit samtykke og i samarbejde med dig blive inddraget relevante samarbejdspartnere. Dette for at sikre kontinuerlighed og at du få den bedst mulige hjælp i forløbet.

  Vi har misbrugsbehandlere, som varetager opgaver i forhold til de unge, de er gode til at skabe relation til de unge og formidle nødvendig information. Ungebehandlerne tager gerne ud på uddannelsessteder eller andre steder, hvor de unge holder til. En forudsætning er, at den unge selv ønsker kontakt til os, så deltager vi gerne i en samtale om, hvordan vi kan hjælpe.

  Vi tilbyder sparring og formidling af metoder og værktøjer, der kan bruges i arbejdet med tidlig opsporing og samtaler omkring rusmidler og dens problematikker.

  Er du via dit arbejde i kontakt med et menneske med et alkohol eller stofproblem, så står Rusmiddelcenteret til din rådighed. Det kræver ingen henvisning hertil, blot at borgeren selv ønsker hjælp og er indstillet på at få kontakt til os. Vi deltager gerne i en samtale, hvor vi snakker om, hvordan vi bedst kan hjælpe. I samarbejde med borgeren tilrettelægges et behandlingsforløb hos os.

  Vi dækker fagligt bredt med sundhedsfagligt, pædagogisk- og psykologisk personale med dobbeltfokuseret behandling.

  Behandlingsgaranti

  Hvis du har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, så har du ret til behandling inden for 14 dage efter, at du har anmodet om et behandlingstilbud. Tilbuddet er gratis.

  Anonymitet

  Du kan modtage anonym rådgivning på Rusmiddelcenteret. Det vil sige, at du kan få rådgivning uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret. Du har desuden ret til at forblive anonym, hvis det er alkoholbehandling. Det vil sige, at du kan være indskrevet her, uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret på din journal.

  Hvis der er tale om et behandlingsforløb, der indgår som et led i en dom, fx ift spirituskørsel, kan vi ikke fuldt opretholde et ønske om anonymitet. I dette tilfælde skal der samarbejdes med Kriminalforsorgen om, at dommen fuldføres.

  Tavshedspligt

  Rusmiddelcenterets medarbejder har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om dig, der er i behandling her. Vi har pligt til at føre journal over behandlingsforløbet, men ingen oplysninger kan gives videre til andre myndigheder eller personer, uden et skriftligt samtykke fra dig.

  Underretningspligt

  En undtagelse fra tavshedspligten og retten til anonymitet opstår, hvis der er bekymring for et barns trivsel, så træder underretningspligten i kraft.
  Ligeledes kan vi ikke opretholde tavshedspligten, såfremt der er bekymring for personfarlig kriminalitet.

  Lovgrundlag

  Vi arbejder efter:

  Lov om Social Service

  Sundhedsloven. 

  Kvalitetsstandard 

  Læs kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Sidst opdateret: 19. september 2022

  Kontakt

  Mariagerfjord Rusmiddelcenter

  Telefontider
  Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15
  Torsdag fra kl. 9-17
  Fredag fra kl. 9-12.
  Når du er tilknyttet et behandlingsforløb, vil du også have mulighed for direkte kontakt til den behandler, som er ansvarlig for dit forløb. Kontaktoplysninger udleveres i forbindelse med bevilling af behandling.

  Nordre Kajgade 3a
  9500 Hobro

  Telefon: 97 11 38 58