Gå til hovedindhold

Badevand

For at sikre at vores strande har en god badevandskvalitet tager vi løbende vandprøver i badesæsonen, der løber fra 1. juni til 15. september.

Indhold

  Du kan altid kende vores badestrande ved hånd af det hvide Badevandsflag. For at sikre at vores strande har en god badevandskvalitet tager vi løbende vandprøver i badesæsonen der løber fra 1. juni til 15. september.

  Badevandsflag

  Badevandsflaget er et hvidt flag med blå stjerner der viser vandets kvalitet. Vurderingen foretages af EU, og klassifikationen tildeles på baggrund af vandanalyser over en fireårig periode.

  Badevandet er klassificeret i 3 grupper, der er angivet med stjerner:

  • 3 stjerner: ”Udmærket” kvalitet: Badevandet har den højeste kvalitet.
  • 2 stjerner: ”God” kvalitet: Badevandet er godt.
  • 1 stjerne: ”Tilfredsstillende” kvalitet: Badevandet er tilfredsstillende

  Her finder du badevandsflaget

  Badevandsflaget kan du finde på følgende 6 strande:

  • Bramslev bakker strand
  • Øster Hurup nord strand
  • Øster Hurup havn strand
  • Mariager, Færgehagen strand
  • Hobro, Sildehagen strand
  • Als Odde

  Hunde er velkommen på stranden

  Hunde må bade på alle strande i Mariagerfjord Kommune - også dem med Badevandsflag. Ifølge hundeloven skal hunden dog være i snor fra april til og med september.

  Badesikkerhed

  Når der sker drukne- eller andre ulykker på stranden, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så hurtigt som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

  Kend dit redningsnummer

  For at øge badesikkerheden er der på mange danske strande opstillet grønne skilte med et unikt strandnummer. Når uheldet har været ude og du ringer til Alarmcentralen på 1-1-2, skal du oplyse det unikke nummer på skiltet. Hjælper kan når hurtigere frem, da Alarmcentralen præcis ved hvor du er på stranden.

  Læs mere om badesikkerhed og de 5 baderåd.
  Se Tryghedsfondens Danmarkskort med livreddere.

  Sikkert på stranden

  • vandet er grumset og uklart
  • vandet er fyldt med hvidlige og grålige fnug og strimler
  • vandet har gulbrune belægninger
  • du ikke kan se dine fødder 1m under vandet
  • der er mange alger i vandet
  • Bad aldrig alene
  • Bad kun hvor det er tilladt
  • Gå kun ud til navlen
  • Svøm langs kysten
  • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
  • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet
  • Gå op når du begynder at fryse

  Badevandsprofiler og Badevandsanalyser

  Vi har 15 badevandsstationer, hvor badevandet jævnligt bliver undersøgt i badesæsonen fra 1. juni til 15. september.

  I Mariagerfjord Kommune er der 15 badevandsstationer, hvor badevandet jævnligt bliver undersøgt i badesæsonen.

  Der er udarbejdet badevandsprofiler for de 15 badevandsstationer.

  • Als Odde
  • Bramslev Bakker, Hobro
  • Færgehagen, Mariager
  • Glenstrup Sø ved Glenstrup Søvej
  • Glenstrup Sø ved Holmgaard
  • Haslevgaarde Bakker, Hadsund
  • Haslevgaard Strand, Hadsund
  • Helberskov, Hadsund
  • Mellem Marenmølle Bæk og lystbådehavn
  • Novo arealet, Hadsund
  • Offentlig badestrand ved Dokkedalvej 102
  • Sildehagen
  • Snæbum Sø
  • Vest for udløbsledning ved Kongsdal
  • Østenkrogen, Hadsund

  Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer samt kommunens foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

  En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af, hvordan eventuelle problemer med badevandskvaliteten afhjælpes
  • en klassifikation af badevandet.

  Ifølge bekendtgørelse nr. 939 af 18/09/2012, om badevand og badeområder, skal badevandet analyseres for indhold af E. Coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker)

  • E. Coli og enterokokker er tarmbakterier fra mennesker og dyr.
  • E. coli formerer sig ikke i badevand og dør efter kort tids ophold i vandet. Enterokokker er mindre følsomme over for saltvand end E. coli og kan derfor overleve i længere tid i havvandet.
  • E. Coli og enterokokker er indikatorbakterier, der viser, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede i vandet.

  Mariagerfjord kommune fraråder badning i nærheden af udløbene fra vandløb, idet bakteriekoncentrationen i disse områder til tider kan være forhøjede.

  Se resultatet af badevandskvaliteten i de nyeste badevandsanalyser.

  Se tidligere resultater af badevandsanalyser fra 2013 - 2019.

  Sidst opdateret: 5. december 2022