Gå til hovedindhold

Erhvervet hjerneskade

På denne side kan du finde informationer om genoptræning og øvrige tilbud til dig med erhvervet hjerneskade og dine pårørende.

Indhold

  En erhvervet hjerneskade er en skade opstået i hjernen ved for eksempel blodprop, hjerneblødning, hovedtraume, vold eller trafikuheld. Følgerne efter en hjerneskade kan ramme forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige såsom lammelser og talebesvær. Andre er usynlige, men med stor betydning for den ramtes mulighed for at klare hverdagen.

  Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Neuroteamet via dette link. 

  Om genoptræning og øvrige tilbud til dig med erhvervet hjerneskade og dine pårørende

  Når du har fået en bevilling til genoptræning efter en erhvervet hjerneskade, vil det neurologiske forløb med genoptræning indledes med en samtale mellem dig og en af vores terapeuter. Ved den indledende samtale afklares dit behov for genoptræning med en forundersøgelse. Her fastsætter vi sammen målet for dit forløb. Efter den indledende samtale begynder din træning.

  Hvad indeholder træningen?

  Træningen varetages af fysioterapeuter eller ergoterapeuter med særlig kendskab til erhvervet hjerneskade.

  Indholdet i din træning er individuelt tilrettelagt. Træningen består som udgangspunkt af holdtræning. Der tilbydes i særlige tilfælde individuel træning, hvis vores terapeuter vurderer, at du har behov for dette. Træningen kan også bestå af en kombination af individuel træning og holdtræning.

  Træningen foregår som udgangspunkt på Sundhedscenter Hadsund eller Sundhedscenter Hobro. I særlige tilfælde kan træningen også foregå i eget hjem.

  Praktisk oplysninger

  Medbring sko til indendørs brug, praktisk tøj, håndklæde og vandflaske til træning.

  Vi har også mulighed for at tilbyde træning i bassin. Hvis terapeuten vurderer, at du har behov for bassintræning, vil du få information om, hvad du skal medbringe.

  Har du behov for hjælp til transport, har du mulighed for at bestille en Flextur.

  At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med.

  Tilbuddet henvender sig til dig, som har fået en pludselig opstået skade i hjernen.

  Hjerneskadekoordinatoren kan:

  • Tale med dig og dine pårørende om de ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejde og i fritiden
  • Sikre sammenhæng i overgangen fra sygehus til kommune
  • Hjælpe med at skabe overblik over og koordinere dit rehabiliteringsforløb og bringe relevante fagpersoner og instanser i spil i forløbet
  • Vejlede om de tilbud der findes på hjerneskadeområdet

  Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?

  Du og dine pårørende
  Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
  Fagpersoner

  Mariagerfjord Kommune har et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om kompenserende undervisning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

  CKU-Himmerland tilbyder undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade både i forhold til sproglige og kognitive vaskeligheder. Forløbet kræver, at du er visiteret af Mariagerfjord Kommunes Specialrådgivning. 

  Læs mere om tilbuddet på hjemmesiden for CKU-Himmerland her. 

  Samtalegrupper for børn og unge

  I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Hjerneskadeforeningen i Himmerland har vi et tilbud om samtalegrupper for børn og unge i alderen 6 til 18 år med forældre med erhvervet hjerneskade.

  Samtaleforløbet tager udgangspunkt i at give børn og unge med forældre med en erhvervet hjerneskade øget viden om hjerneskader og følger heraf. Formålet er at styrke børnenes handlemuligheder og generelle trivsel i den nye situation med henblik på at fremme en positiv udvikling af identitet. Endvidere lægges op til, at forløbet kan danne baggrund for etablering af netværk.

  Kursus for pårørende til et menneske med langvarig sygdom

  Kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” henvender sig til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom - eksempelvis ved erhvervet hjerneskade.

  Pårørendekurserne forløber over syv gange med en varighed af 2 ½ time pr. gang. På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer, man oplever som pårørende.

  Emnerne på kurserne er blandt andet:

  • Håndtering af vanskelige følelser
  • Kommunikation med den syge og omgivelserne
  • At passe på sig selv
  • At træffe beslutninger
  • Håndtering af symptomer som stress og nedtrykthed

  Tilbuddet kræver ingen henvisning og deltagelse er gratis.

  Læs mere om kursusforløbet for voksne her "Lær at tackle for voksne".

  Læs mere om kursusforløbet for børn og unge her "Lær at tackle for børn og unge".

  Mariagerfjord kommune har et tilbud til dig, der har fået en hjernerystelse og efter 2-12 måneder forsat oplever senfølger.

  Forløbet strækker sig over 8 uger. Det er tværfagligt og udføres af fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.
  Forløbet indledes med to gruppemøder, hvor du vil modtage undervisning om hjernerystelse. Herefter planlægger du og en fysio- eller ergoterapeut et individuelt forløb med ugentlige samtaler.
  Forløbet indeholder blandt andet rådgivning omkring fysisk træning og hvordan man bedst muligt vender tilbage til almindelige hverdagsaktiviteter
  Tilbuddet tager afsæt i forskningsstudiet og træningskonceptet ”Get going after concussion”, som er udviklet af neuropsykolog Mille Møller Thastum i samarbejde med Aarhus Universitet og Hammel Neurocenter.

  Deltagelse

  Du kan deltage i projektet, hvis du er mellem 18-67 år, har fået stillet diagnosen hjernerystelse og efter 2-12 måneder stadig oplever symptomer af betydelig grad, som påvirker dit daglige aktivitetsniveau. Typiske symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.

  For at kunne deltage skal du via egen læge have fået stillet diagnosen hjernerystelse. Du må ikke have en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom eller et misbrug af alkohol og/eller stoffer.

  Tidspunkt

  Vi starter forløb i slutningen af oktober 2023. Ved interesse for deltagelse kontakt Mariagerfjord Kommunes hjerneskadekoordinator. 

  Her er eksempler på steder hvor du kan hente yderligere information og støtte:

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Kontakt

  Sundhed og Træning

  Telefon: 97 11 39 47

  Email: sundhedogtr@mariagerfjord.dk