Erhvervsmærkat


Virksomheder har kun adgang til genbrugspladserne i Favrskov, Randers og Mariagerfjord Kommune med et gyldigt mærkat synligt i forruden.

Selvbetjening

Favrskov Forsyning, Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune samarbejder om at gøre det lettere og billigere for virksomheder at komme af med deres affald. Samarbejdet betyder, at virksomheder kan benytte genbrugspladserne i alle tre kommuner.

Hvad må du aflevere?

Kommunernes genbrugspladser modtager alt sorteret affald, som ikke er dagrenovation eller uhygiejnisk affald. Hvis dit affald er emballeret, skal det være i gennemsigtig emballage. Affaldet skal være korrekt sorteret, og det skal læsses i de rigtige containere efter skiltningen eller personalets anvisning.

Hvad koster det i 2021?

Erhvervsmærkatets gyldighedsperiode følger kalenderåret.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder:
7.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 3.300 kr. pr. bil)
Mærkat for øvrige virksomheder:
1.090 kr. (efterfølgende mærkater koster 545 kr. pr. bil)
Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier):
1.000 kr. pr. mærkat

Alle priser er eksklusiv moms. 

Enkeltbesøg

På Randers Affaldsterminal og Hobro Genbrugsplads kan du aflevere dit affald mod betaling efter vægt. 

Du kan også købe adgang til et enkeltbesøg på genbrugspladsen, via selvbetjeningsløsningen Erhvervsmærkat. Et enkeltbesøg koster 300 kr., uanset mængde.

Ét mærkat pr. bil

Virksomheder skal købe ét mærkat pr. bil, som de ønsker at benytte til kørsel med affald på genbrugspladserne. Har du flere biler, er de efterfølgende mærkater til halv pris. 

Ændring af registreringsnummer

Når du skifter bil og dermed får nyt registreringsnummer, bedes du returnere det købte mærkat. Det er vigtigt for dig, at numrene på bil og mærkat svarer til hinanden (ved kontrol), og det er vigtigt for os, at der ikke er flere mærkater i omløb end dem, der er betalt for. 

For ombytning kan du aflevere mærkatet på Affaldskontoret, genbrugspladserne eller sende mærkatet til Mariagerfjord Kommune, att. Affaldskontoret. 

Levering

Mærkater sendes med almindelig post inden for 5 arbejdsdage til den oplyste adresse.

Fortrydelse

Du kan fortryde din bestilling af mærkater i 14 dage efter modtagelsen. Hvis du fortryder efter vi har sendt mærkaterne til dig, skal du henvende dig på Affaldskontoret med mærkatet.

Branchekoder

Prisen på mærkaterne varierer, da den afhænger af din virksomheds branchekode.
41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter
41.20.00
Opførelse af bygninger
42.10.00
Anlæg af veje og jernbaner
42.20.00
Anlæg af ledningsnet
42.90.00
Anden anlægsvirksomhed
43.12.00
Forberedende byggepladsarbejder
43.13.00
Funderingsundersøgelser
43.21.00
El-installation
43.22.00
VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29.00
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
43.31.00
Stukkatørvirksomhed
43.32.00
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33.00
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34.10 Malerforretninger
43.34.20
Glarmestervirksomhed
43.91.00
Tagdækningsvirksomhed
43.99.10
Murere
43.99.90
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
81.30.00
Landskabspleje
42.11.00
Anlæg af veje og motorveje
42.12.00
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.13.00
Anlæg af broer og tunneller
42.21.00
Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22.00
Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
42.91.00
Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

Kontakt


Jytte Sigfredsen

Affaldskontoret

  •  97113601
  •  

Heidi Lund Randers

Affaldskontoret

  •  97113613
  •  

Opdateret 16.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?