Gå til hovedindhold

Integrationsrådet i Mariagerfjord

Her kan du læse mere om Integrationsrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Formål med Integrationsrådet

  Integrationsrådets formål er at tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.

  Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.

  Medlemmer

  Integrationsrådet består af:

  • 5 repræsentanter med tilknytning til integrationsforeninger og netværk: Lise Colding, Faketa Leto, Sejla Duracic, Yaroslava Motad og Dorthe Boddum
  • 2 politikere fra Byrådet: Jørgen Pontoppidan og Rikke Fonnesbæk 
  • 1 repræsentant fra Frivilligcentret: Tommy Sørensen
  • 1 repræsentant fra koordineringsgruppen for Integration: Margrethe Svenstrup Thomassen

  Opgaver

  Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:
  • Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser
  • Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante
  • Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen

  Rådets mødedatoer i 2024

  • Den 28. februar
  • Den 22. maj
  • Den 25. september 
  • Den 27. november

  Bliv klogere på Integrationsrådet

  Integrationsrådet uddeler årligt integrationsprisen. Prisen er et skulderklap til en person, en virksomhed eller en forening, der i årets løb har gjort en særlig indsats for integration.

  Man kan indstille en person, virksomhed eller forening til Integrationsprisen – der bliver annonceret herfor i lokalaviserne, på Facebook, opslag på biblioteker mv. i tiden op til uddelingen.

  De kommunale integrationsråd vælger medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der igen vælger medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver Integrationsministeren i spørgsmål om integration.

  Du er velkommen til at kontakte Integrationsrådet, hvis du har spørgsmål til/om Integrationsrådet:

  Integrationsrådets formand og næstformand:

  Formand, Faketa Leto
  faketa.leto@gmail.com
  Tlf. 51 54 98 74

  Næstformand, Sejla Duracic
  sejla.duracic@hotmail.com

  Integrationsrådssekretær:

  Lisa Høgedal Bech
  integrationsraadet@mariagerfjord.dk  
  Tlf.  23 64 82 26

  Følg os på Facebook

  På vores facebookside kan du løbende følge med i, hvad der sker på integrationsområdet i Mariagerfjord Kommune.

  God fornøjelse!

  Sidst opdateret: 14. december 2023